Results pulp & paper 1/2010, Metso`s customer magazine

Comments

Transcription

Results pulp & paper 1/2010, Metso`s customer magazine
SIVUJA SUOMEKSI
Uusi CalJaguar-telapinnoite
parantaa kalanterointitulosta
Pehmeä CalJaguar-pinnoite
kehitettiin erityisesti
korkealaatuisille päällystetyille
paperi- ja kartonkilajeille.
Kalanterointi tarjoaa valmistusprosessissa viimeisen tilaisuuden
paperin laadun parantamiseen
ennen kuin se rullataan, ja pehmeillä kalanteritelapinnoitteilla
on tärkeä rooli tässä tehtävässä.
Metso tarjoaa laajan valikoiman
telapinnoitteita eri kalanterointiprosesseja ja -olosuhteita varten
ja tähän valikoimaan on nyt
lisätty uusi CalJaguar-komposiittipinnoite. CalJaguarin nykyaikai-
Norske Skog Skogn
Pituusleikkurin terälaitepalvelu
hioo leikkausprosesseja
Norske Skog Skognin tehtaan pituusleikkauksesta
vastaava tuotantoinsinööri Orla Trustrup:
– Pituusleikkurin terälaitepalvelun ansiosta
voimme keskittyä leikkausjäljen sijaan muihin
rullan käsittelyyn liittyviin kysymyksiin ja
parantaa rullien laatua kokonaisvaltaisemmin.
Ensiluokkainen terävyys ja
leikkausjälki ovat ne ominaisuudet, joita maailman huippukokit arvostavat veitsissään.
Parhaimmatkin raaka-aineet
voidaan pilata tylsillä välineillä.
Sama pätee norjalaisen Norske
Skog Skognin tehtaalla, jossa
tehtaan viiden pituusleikkurin
terät pidetään huippukunnossa Metson pituusleikkurin
terälaitepalvelun avulla. Yksi
menestyksen avaimista on
ollut selkeä vastuunjako.
Molemmat osapuolet tietävät tehtävänsä, koska ne on
määritelty selvästi sopimuksessa. Metso esimerkiksi omistaa
yläterät ja alaterät, mutta
tehdas on vastuussa niiden
vaihdosta ja kunnossapidosta.
Kunnossapidon suunnittelu
ja kehitys hoidetaan yhdessä.
Hionta on Metson vastuulla.
Päätös pituusleikkurin terälaitepalvelun käyttöönotosta
kaikilla viidellä pituusleikkurilla
on tuottanut hyviä tuloksia.
Prosessin parannukset näkyvät
pölyn vähentymisenä, parempana asiakasrullien laatuna ja
vähentyneenä rullien patapäisyytenä. Painotalot ovat olleet
erittäin tyytyväisiä toimitettujen rullien laatuun.
Myös kunnossapidon parannustavoitteet on saavutettu.
Terät kestävät nyt pidempään
ja pituusleikkaus vaatii vähemmän huoltoa.
[email protected]
Puh. 020 482 8434
sen valmistus- ja materiaaliteknologian tavoitteena on sekä hyvä
paperin laatu että pinnoitteen
kestävyys.
CalJaguar on erityisesti
päällystetyille paperilajeille suunniteltu pinnoite. Kovuudeltaan
91 ShD:n pinnoite ei ole yhtä
jäykkä kuin muut vastaavat pinnoitteet. Pinnoitteen kestävyys
ei kuitenkaan ole kärsinyt, mikä
tekee CalJaguarista ihanteellisen
pinnoitemateriaalin nykyaikaisiin
moninippikalanteriolosuhteisiin.
Pinnoitteen iskunkestävyys onkin lisääntynyt 40 %, josta syystä
CalJaguar kestää paremmin
kalanterointiprosessin kovaa kä-
sittelyä, esimerkiksi ratakatkoihin
liittyvät iskut. Käytetty nanoteknologia ja uudet materiaalit
auttavat myös parantamaan
CalJaguar-pinnoitteen pinnanlaatua. Uusi valmistusteknologia
tekee pinnoitteesta homogeenisemman ja pinnan ominaisuuksista entistä tasalaatuisemmat.
Uuden pinnoitteen lisääntynyt
kestävyys pidentää pinnoitteen
elinikää ja vähentää näin kunnossapitokustannuksia.
[email protected]
Puh. 020 482 7645
Valitse kenkä,
joka kasvaa tarpeen mukaan
Useiden paperinvalmistuslinjojen nopeutta ja tuotantoa
rajoittaa puristimen keskitelan
jälkeinen ajettavuus. Kenkäpuristus on yksi tämän pullonkaulan eliminoivista optimaalisista
ratkaisuista, eikä siihen välttämättä tarvita tavanomaista
kenkäpuristinnippiä.
Nykyisinä tiukan kulukurin
aikoina on kustannustehokasta
toteuttaa puristinosan uudistus vähitellen ja vaiheittain.
Metson minikenkäpuristin on
taloudellinen pitkän aikavälin
ratkaisu pienille ja keskisuurille
paperi- ja kartonkilinjoille Tässä
konseptissa SymBelt-telan
puristinkenkä on lyhennetty
sopivan pituiseksi ja nipin
viivakuormaa on kevennetty. Kenkätelan halkaisija on
1 095 mm.
Metson minikenkäpuristin­
uudistus parantaa koneen
ajettavuutta nostamalla radan
kuiva-ainepitoisuutta 1-3 prosenttia ja mahdollistaa myös
hienoisen koneen nopeuden
noston ilman mittavia puristinosan runko- tai geometria-
muutoksia. Korkeampi kuivaainepitoisuus parantaa märän
radan lujuutta ja ajettavuutta.
Metson minikenkäpuristinuudistus soveltuu kenkäteloihin, joiden pituudeltaan
optimoidun nipin viivakuorma
on 200-600 kN/m. Kengän
geometrian synnyttämä painekäyrä on optimoitu tuottamaan
suurin mahdollinen kuivaainepitoisuus tietyillä paperin
ominaisuuksilla.
Kenkätelan ja vastatelan laakeripesien välinen erillinen kuormitusliitos kantaa kenkäpuristimen viiva­
kuorman eikä näin ollen kuormita
olemassa olevia runkoja.
[email protected]
Puh. 020 482 6318
RESULTS PULP & PAPER
1/2010
SIVUJA SUOMEKSI
Imulaatikon kannen rei’itys nostaa radan
kuiva-ainepitoisuutta ja säästää energiaa
Raolliset keraamiset kannet ovat
olleet vakioratkaisuja korkea­
imulaatikoissa jo vuosikausia.
Metson vedenpoistoprosessien
energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä kehitystyö on nyt
tuottanut uuden vedenpoistoa
selkeästi parantavan rei’itetyn
kansiratkaisun, joka vähentää
myös energian ominaiskulutusta
raollisiin kansiin verrattuna. Näissä uusissa rei’itetyissä kansissa
käytetään Metson kehittämää
SolidCoat-teknologiaa.
Vähäinen alipaineentarve ja
korkea viiraosan jälkeinen
radan kuiva-ainepitoisuus
Eräällä Metson asiakastehtaalla oli ajettavuusongelmista
sekä puristin- ja kuivatusosan
väliseen vetoeroon liittyvistä
haasteista johtuva tarve nostaa
viiraosan jälkeistä paperiradan
kuiva-ainepitoisuutta. Myös
linjan kuivatuskapasiteetti oli
riittämätön. Metson esittämä
ratkaisu oli uusi rei’itetty imulaatikon kansi.
Rei’itetyn kannen tehokkaampi vedenpoisto perustuu
sen suurempaan avoimeen
pintaan ja tasaisempaan alipainevaikutukseen. Rei’ityskuvion
pinnan geometria parantaa
merkittävästi vesikalvon poistoa kudosten sisäpinnoilta ja
minimoi siten radan uudelleenkastumisen imulaatikon jälkeen.
Koekonetestit osoittavat,
että korkea (19…20 %) radan
kuiva-ainepitoisuus voidaan
saavuttaa suhteellisen pienillä
alipaineilla (-30…- 40 kPa)
verrattuna perinteiseen korkea­
imulaatikkoon (-65 ... -80 kPa).
Kansi tukee viirakudosta tasaisesti ja näin estää kudoksen
”sukeltamisen” rakoihin. Nämä
tekijät vähentävät tarvittavaa
alipainekapasiteettia, kitkaa
sekä käyttöjen voimantarvetta.
Metso laajentaa päällystys-,
kreppaus- ja kaavarointiprosesseihin
liittyvää tuotetarjontaansa
Metsolla on pitkä kokemus kaavarointi- ja päällystysprosesseista. Niihin liittyvää terätarjontaa
täydennetään nyt päällystys- ja
kreppausterillä. Metso sopi elokuussa 2009 ostavansa Pacific/
Hoe Saw & Knife Company
-yhtiön Pacific International
-yksikön. Tähän yrityskauppaan
sisältyy Pacificin nykyaikainen
kaavin-, päällystys- ja kreppausterien terminen ruiskutusteknologia sekä terien valmistus.
Metson päällystysosaaminen
yhdistettynä tähän tarjoomaan
1/2010
RESULTS PULP & PAPER
tuo keraamisten terien käytön
edut uudelle tasolle. Metso
pystyy nyt toimittamaan kaikkia
sellu- ja paperiteollisuuden
tarvitsemia terätuotteita.
PermaCote-päällystysterät
ovat korkealaatuisia keraamipintaisia teriä. Keraamipinnoitetut päällystysterät kestävät
pidempään, mikä parantaa
tehokkuutta ja laatua sekä vähentää myös painopaperilajien
kokonaiskustannuksia.
SteelCote-tuotteet ovat perinteisiä teräksisiä päällystysteriä.
Kyseisellä tuotantokoneella rei’itetty kansi tuotti jopa
2,0…3,5 prosenttiyksikön kuivaainepitoisuuden lisäyksen
verrattuna raollisen kannen
vaatimattomampaan 1,0…1,5
prosenttiyksikön nousuun.
Tämä kuiva-ainepitoisuuden
kohoaminen vähensi keskitelan
vetoeroa jonkin verran (3,92 %
=> 3,55 %). Kuivatusosan pääkuivatusryhmän höyrynpaine
oli 10 - 15 prosenttia alhaisempi kuin raollisella kannella
ajettaessa. Uusi rei’itetty kansi
täytti kaikkien eri paperilajien
laatuvaatimukset ja asiakastehdas on ollut tyytyväinen
saavutettuihin tuloksiin.
SolidCoat-teknologia
pienentää
elinkaarikustannuksia
Metson SolidCoat-teknologiaa
käytetään vedenpoistoelementeissä joko korvaamassa
tai täydentämässä tavanomaisia keraamisia tuotteita. Se
mahdollistaa saumattoman ja
luotettavasti toimivan kovan
pinnoitteen, jonka elinkaarikustannukset ovat huomattavasti
Kukin terä on räätälöity asiakkaan
rakennevaatimusten ja käytettävän teräkulman mukaiseksi.
Metso toimittaa nyt sekä
pinnoittamattomasta että pinnoitetusta teräksestä valmistettuja pehmopaperikoneiden teriä. PermaClean-puhdistusterä
ja piakkoin markkinoille tuleva
PermaCrepe-kreppausterä
täydentävät jenkkisylintereille
tarkoitettua Advantage-kaavarointituotteiden valikoimaa.
Korkealaatuiset kaavarien kulutusosat yhdistettynä Metson
OEM- ja prosessiosaamiseen
ovat tuottaneet vuosien varrella
erinomaisia tuloksia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tästä
lähestymistavasta on etua myös
paperin tai kartongin teräpäällystyksessä, joka on erittäin
pienemmät kuin vastaavien
keraamisten komponenttien.
SolidCoat-teknologian avulla
käsitellyt vedenpoistoelementit
voidaan pinnoittaa uudelleen
niiden käyttöiän päättyessä.
Vedenpoistoelementin runkoosaa ei tarvitse vaihtaa uuteen
pinnoitteen kuluessa loppuun.
SolidCoat-teknologian edut
• Yhtenäinen pintarakenne,
jossa ei ole ongelmallisia
keraamisegmenttien
muodostamia saumakohtia
• Parempi äkillisten
lämpötilanmuutosten
eli termisten shokkien
kestävyys
• Parempi iskunkestävyys
• Edullisemmat
elinkaarikustannukset
• Vedenpoistoelementtien
muoto voidaan optimoida
prosessin vaatimusten
mukaiseksi
• Pinnoitteen ominaisuudet
voidaan optimoida prosessin
vaatimusten mukaisiksi
[email protected]
Puh. 020 482 6837
herkkä prosessi: terän syrjä on
yksi tärkeimmistä paperin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
Keraamipinnoitteiset päällystysterät kestävät pidempään ja
tuottavat hyvää laatua. Toisaalta
ne ovat vaativia oikeanlaisten
käyttöolosuhteiden, päällystysparametrien ja päällystysprosessien suhteen. Päällystysterien toimittaminen vaatii
tästä syystä paljon toimittajalta.
Johtavana päällystysasemien
OEM-toimittajana Metsolla on
runsaasti tietämystä ja kokemusta niin päällystysasemista
kuin itse päällystysprosessista.
[email protected]
Puh. 020 482 8459
SIVUJA SUOMEKSI
IQInsight-kosteudenmittaus
– prosessihäiriöiden
varhaiseen korjaukseen
IQInsight-mittapalkki mahtuu helposti kuivatus­osan imutelojen väliseen taskuun.
Perinteiset skannerit toimivat
varsin tehokkaasti rullaimella
paperikoneen kuivassa päässä,
mutta pitkän kuivatusosan
tuottama merkittävä viive ja
itse kuivatus kätkevät alleen
märän pään hallinnan kannalta
hyödylliset tiedot. Ajettavuus-
ja laatuongelmiin ei siten
voida vastata ajoissa ja säädöt
tehdään vanhentuneen informaation pohjalta.
Metso tarjoaa skannaamattoman, koko radan kattavan
IQInsight-kosteudenmittausjärjestelmän, joka mittaa ja
Jatkuva yhteistyö pitää
Stora Enso Sachsenin PK 1:n
suorituskyvyn alan huipulla
Valmetin (nyk. Metso) toimittama sanomalehtipaperikone
käynnistettiin Stora Enso
Sachsen GmbH -yhtiön tehtaalla Saksan Eilenburgissa vuonna
1994, silloisella maailmanennätysnopeudella 1 236 m/min.
Koneen suunnittelunopeus
oli 1 700 m/min, viiran leveys
10 100 mm ja se tuotti 280 000
vuositonnia siistatusta massasta
valmistettua sanomalehtipaperia. Metson ja Stora Enson välisen yli 15 vuoden yhtäjaksoisen
yhteistyön ansiosta PK 1 toimii
nykyisin 1 750 m/min nopeudella ja tuottaa 340 000 tonnia
vuodessa.
Tehtaanjohtaja Ulrich Höken mukaan
pitkäaikainen yhteistyö on toiminut
erinomaisesti.
Stora Enson ja Metson välinen yhteistyösopimus on ollut
osa PK 1:n kehitystä vuodesta
1994. Sopimusta on jatkettu
vuosi vuodelta. Sen pohjalta
diagnosoi puristinosan jälkeen
märän pään profiiliongelmat
välittömästi ja jonka avulla
voidaan säätää puristinosan
kosteutta ”lennossa”. IQInsight
tuottaa luotettavaa koko
radan kattavaa kosteustietoa
prosessin alkupäässä, jossa
radan ominaisuuksiin päästään
vielä vaikuttamaan ja koneen
ajettavuutta voidaan parantaa.
IQInsight on tarkka infrapunatekniikkaan perustuva
mittalaite, jonka mitta-anturit
on sijoitettu koneen poikkisuuntaiseen purseilmasyötöllä
varustettuun ja koko radan
levyiseen koteloon. Mittalaite
asennetaan kuivatusosan
alkuun, jossa mittausteknologia
mahdollistaa korkean kosteusprofiilien mittaustaajuuden
paperiradasta sen kiertäessä
imutelan ympäri.
IQInsight-järjestelmää
voidaan käyttää
• prosessihäiriöiden ja laitevikojen syiden paikantamiseen ja korjaamiseen
• energiankäytön vähentämiseen parantamalla
radan kosteusprofiileja
pintaliimaus­asemalla tai
rullaimella ja eliminoimalla
siten radan ylikuivatus
• nippikuormien optimointiin
puristinosan jälkeisen radan
kuiva-ainepitoisuuden
lisäämiseksi
• käynnistys- ja ajettavuusongelmien syiden selvitykseen
• päänviennin kannalta optimaalisen radan kuiva-ainepitoisuuden määrittämiseen
• huopien suorituskyvyn
valvontaan
• nopeuden noston optimaaliseen ajoitukseen
• puristin- ja kuivatusosan
välisen vetoeron vähentämiseen ja radan lujuuden
nostoon
[email protected]
Puh. 020 482 5366
on muodostettu koneen
tehokkuuden kehittämiseen
keskittyvä työryhmä. Ryhmän
jäsenet tapaavat säännöllisesti
ja ovat jatkuvassa yhteydessä.
Tuotteen laatu sekä tuotannon nopeus ja tehokkuus ovat
olleet tärkeässä osassa ryhmän
työssä. Tämän yhteistyön
tuloksena PK 1 oli maailman
tuottavin sanomalehtipaperikone vuosina 1996 - 2000.
PK 1 -linjan tuotantopäällikkö Dirk Schwarze kertoo, että
koneen tuotantonopeus on
vuonna 2003 tehdyn uudistuksen seurauksena kasvanut
merkittävästi ja tuotteen laatu
on parantunut. Huippunopeus
on ylittänyt 1 800 m/min, joka
on huomattavasti enemmän
kuin alkuperäinen 1 700 m/min
suunnittelunopeus.
Uudistuksen tavoitteena oli
koneen tehokkuuden nosta-
minen yli 90 %:n tasolle. Tämä
tavoite saavutettiin ja PK 1 on
lisäksi tuottanut enemmän
sanomalehtipaperia kuin
milloinkaan aiemmin. Koneen
parantunut tehokkuus on myös
tarkoittanut parempaa kustannustehokkuutta.
Tehtaanjohtaja Ulrich Höken
mukaan pitkäaikainen yhteistyö on toiminut erinomaisesti
ja myös Dirk Schwarze on
samaa mieltä. Yhteistyön seurauksena Metso tuntee Stora
Enso Sachsenin tarpeet ja pitää
tehtaan ajan tasalla uusimmista
innovaatioista ja parannusmahdollisuuksista. Metson esittämät toimenpide-ehdotukset
on aina räätälöity Sachsenin
tehtaan tarpeisiin.
[email protected]
Puh. 040 545 6173
RESULTS PULP & PAPER
1/2010
SIVUJA SUOMEKSI
Optimaalinen kuivatusosan
kaavarointi säästää energiaa
Kaavarointiprosessin optimaalinen toiminta perustuu
viimeisimpiin terämateriaaleihin,
nykyaikaisiin telapinnoitteisiin ja
optimoituihin kaavarointiparametreihin.
Kaavinterän painaminen
telan pintaa vasten synnyttää
kitkaa (jarruefekti). Paperikoneessa on näin ajatellen 50-120
mekaanista jarrua, jotka pyrkivät
hidastamaan sähkömoottoreiden aikaansaamaa vauhtia. Noin
50 - 90 % näistä mekaanisista
jarruista sijaitsee kuivatusosalla.
Kuivatussylinterien lukumäärästä johtuen pienikin kaavinterien
ja sylinterien välisen kitkan vähennys kasvaa moninkertaiseksi
koko rakenneryhmän matkalla
ja voi siten tuottaa huomattavia
säästöjä.
Perinteisten kaavinterämateriaalien kuten pronssin, teräksen
ja lasikuidun kitkakerroin on suhteellisen suuri, josta johtuen ne
kuluttavat myös runsaasti ener-
giaa. Niitä käytetään kuitenkin
yleisesti halvempien hintojensa
ja tehtaiden syvälle juurtuneiden
käytäntöjen vuoksi.
Metso on kehittänyt
yksinkertaisen vaiheittaisen
parannusprosessin, jonka
avulla paperinvalmistajat voivat
vähentää kaavarointiin liittyvää
kuivatusosan energiankulutusta. Prosessin lähtökohtana on
perusteellinen kaavaroinnin tilan
tutkimus, joka tuottaa selkeän
projektisuunnitelman sekä
suositukset optimaalisista kaavarointiparametreista ja terämateriaaleista. Prosessin tulokset arvioidaan sekä toiminnan kannalta
että tilanteen ennen ja jälkeen
tiivistävien selkeiden energiankulutusarvojen pohjalta.
Asiakasesimerkki 1:
Huomattavia
energiakustannussäästöjä
Eräs tehdas halusi vähentää
kuivatusosan energiankulutusta
FormMaster-rintatelanravistin
parantaa rainanmuodostusta
FormMaster on radan rainanmuodostusprosessia parantava
ratkaisu. FormMaster ravistaa
rintatelaa radan poikkisuunnassa
ja hajottaa kuituflokkeja rainaan
kohdistuvien leikkausvoimien
avulla. Tämä parantaa radan
rainanmuodostusta, lujuutta ja
visuaalisia ominaisuuksia. Laitteen toiminta perustuu tasapainotettuun ravistusjärjestelmään,
jonka ravistusvoima syntyy
kahden epäkeskisen pyörivän
massaparin avulla. Viiraosan
perustuksiin ei siten kohdistu
minkäänlaisia reaktiovoimia.
Iskun taajuutta säädetään
käyttömoottorin nopeudella ja
1/2010
RESULTS PULP & PAPER
pituutta ravistusvoiman tuottavien massaparien välistä vaiheeroa muuttamalla. FormMaster
on erittäin helppokäyttöinen:
ensin asetetaan iskun taajuus ja
pituus, jonka jälkeen yksinkertaisesti painetaan ohjauspaneelin
käynnistyspainiketta.
ja parantaa kaavarointitulosta.
Tehtaalla suoritettujen testien
mukaan kuivatusosan sähkömoottorit kuluttivat 30 %
enemmän energiaa kaavareiden ollessa kiinni telassa kuin
niiden ollessa irti telasta. Tämä
tarkoittaa, että esimerkiksi yli 8,5
metriä leveiden ja nopeiden (1
500 m/min) sanomalehtipaperikoneiden vuotuinen säästöpotentiaali voi olla 45 000 euron
luokkaa. Tässä nimenomaisessa
tapauksessa kaavarointiparametrien optimointi ja pienikitkaiset kaavinterät vähensivät
energian­kulutusta 10 %.
Asiakasesimerkki 2:
Kuinka optimointi
suoritetaan?
Toisessa tositilanteessa asiakas
halusi kartoittaa kuivatusosan
kaavarointiprosessin parantamiseen perustuvia energiansäästömahdollisuuksia.
Kaavarointitutkimuksen
aluksi tarkastettiin sylintereiden
puhtaus, kaavinten kunto sekä
normaalin tuotannon aikainen
ajettavuus. Tutkimuksen erityisinä kohteina olivat optimaaliset
Kompakti rakenne
ja pieni energiankulutus
FormMaster-järjestelmän
rakenne on hyvin kompakti ja
kaikki sen osat on integroitu
yhteen yksikköön. Ainoastaan yhdellä sähkömoottorilla varustetun järjestelmän
energiankulutus on myös
vähäistä. Yksinkertainen
rakenne vaatii vähän tilaa
ja osia, joten FormMaster
mahtuu useimpiin koneympä-
FormMaster
ravistaa
rintatelaa ja
parantaa paperiradan rainanmuodostusprosessia.
teräkulmat, kaavinten linjaukset
sekä teräpaineet, joita säädettiin
tarpeen mukaan.
Kaikki kerätyt tiedot analysoitiin, ml. energiankulutus,
kaavarointitulos ja terien kulumisnopeus.
Tässä tapauksessa energiankulutus väheni 8 %. Testiterät
kuluivat myös hitaammin, mikä
tarkoitti kaavinterien pidentyneestä eliniästä kertyvää
mahdollista vuotuista säästöä.
Nämä elävästä elämästä
otetut esimerkit osoittavat, että
energiatehokkuutta voidaan
parantaa myös vaatimattomilla
investoinneilla. Parantuneet kaavarointiprosessit auttavat tehtaita parantamaan sylinterien kuivatuskapasiteettia, ajettavuutta,
paperin laatua sekä tuotannon
tehokkuutta ja vähentämään
energiankulutusta sekä kaavarointi- ja käyttökustannuksia.
Optimoidulla kaavaroinnilla voi
myös olla suotuisia vaikutuksia
työturvallisuuden ja ympäristön
kannalta.
[email protected]
Puh. 020 482 6395
ristöihin. FormMaster on myös
suunniteltu helposti huollettavaksi ja käytetty kiskoratkaisu
mahdollistaa luotettavan ja
tarkan kelkan liikkeen. PLCpohjainen ohjausjärjestelmä
tekee FormMasterista erittäin
helposti käyttöönotettavan.
Edut
• Parantunut formaatio
• Parantuneet lujuus­
ominaisuudet
• Parempi painettavuus ja
sileämpi pinta
• Hyvä rainanmuodostus
mahdollistaa massan koostumuksen optimoinnin
• Pienempi energiankulutus –
vain yksi sähkömoottori
[email protected]
Puh. 020 482 6354