Valtakirjan

Comments

Transcription

Valtakirjan
Ajoneuvon tiedot
Merkki ja malli:
Valmistenumero:
Rekisterinumero:
Nimi:
Nimi:
Henkilötunnus:
Henkilötunnus:
Osoite:
Osoite:
Puhelin:
Puhelin:
Vakuutan, että minulla on oikeus luovuttaa ajoneuvo romutettavaksi.
Paikka ja aika:
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Todistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:
Kuusakoski täyttää
Luovuttajan henkilöllisyyden toteamistapa:
Ajokortti
Valtakirjan
vastaanottaja:
Passi
Henkilökortti
Muu, mikä: _________________________________