Ravitsemusasiantuntija 1/2015 - Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Comments

Transcription

Ravitsemusasiantuntija 1/2015 - Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
Johdannainen
Pääkirjoitus
Saara Pietilä
puheenjohtaja
Vaikuttaminen on yhteistyötä
J
oitakin vuosia sitten luulin, ettei ravitsemuskeskustelu voisi käydä kiivaampana. Olin väärässä:
ravitsemuksesta keskustellaan nyt yhä kiivaammin ja yhä useammalla foorumilla. Keskusteluun
osallistuvien asiantuntijoiden ja mutu-tietäjien määrä
on nimittäin yhä kasvanut.
Sosiaalisessa mediassa kenen tahansa on helppo
aloittaa keskustelu, ja mikäli kyseessä on riittävän
kiinnostava – aiheellinen tai aiheeton – huolenaihe
vaikkapa terveydestä, saattaa juttu saada näkyvyyttä
jopa perinteisen joukkoviestinnän puolella. Vaikuttavasti esiintyvä tietäjä voi näyttää varsin vakuuttavalta
asiantuntijalta.
Me tiedämme, että ripaus kokemuksellisuutta ja
jokin yksittäinen tutkimus eivät riitä ravitsemus­
asian­tuntemuksen pohjaksi. Ravitsemuksen todellisia asian­tuntijoita tarvitaan ravitsemuskohuja ja vastakkainasetteluja selventämään.
Meidän valttimme on yliopistokoulutus. Emme
ole yksittäisten tutkimusten ja tunteiden vietävissä.
Monipuolista osaamistamme kuvaa RTY:n päivitetty
esite Ravitsemuksen yliopistokoulutetut asiantuntijat.
Kannustan jokaista ravitsemusasiantuntijaa osallistumaan keskusteluun. Suosittelen sparraajaksi kollegamme ja kokeneen toimittajan Leena Packalénin
tekemää mainiota opasta Ravitsemuksen asiantuntija ja media, joka löytyy RTY:n verkkosivujen
jäsenosios­ta. Tiivis paketti antaa käytännönläheisiä
vinkkejä median pyörteisiin.
Vaikka (sosiaalisessa) mediassa käytetään paljon
vaikutusvaltaa, uskon myös perinteisiin vaikutuskanaviin. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa. Nettisivumme jäsenosio tarjoaa mediaoppaan
lisäksi muita eväitä ja ohjeita vaikuttamiseen. Esimerkki olkoon valtuustoaloitemalli vaikuttamistyön
tueksi sellaisten kuntien ravitsemusterapeuteille, joi-
den vakanssit ovat uhattuina säästöpaineiden vuoksi.
Kuntaliiton ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan
Ravitsemuksella hyvinvointia -opas ohjeistaa laajemmin kuntalaisaloitteen tekoon.
RTY tekee hyväksemme monenlaista edunvalvontaa ja maineenrakennusta. Viime vuosina on mm.
tehty eroa ei-koulutettuihin ravintotietäjiin ja allekirjoitettu puoskarilakialoite, osallistuttu Akavan
yhteislausuntoon sote-uudistuksesta (kiitos aktiiviset jäsenet!) ja otettu sosiaalisen median alustat vahvemmin käyttöön.
RT Y ja sen jäsenet eivät toki vaikuta yksin.
Olemme Agronomiliiton jäsenjärjestö, ja saamme
paljon apuja liitolta. Agronomiliitto on uusinut strategiansa vuoteen 2020 saakka. Strategia ohjaa kaikkia Agronomiliiton toimielimiä ja jäsenyhdistyksiä
vuoden 2015 alusta alkaen. Liitto antaa meille neljä
jäsenlupausta: ”olemme jäsenten tukena muuttuvassa
arjessa; kehitämme reilumpaa työelämää; edistämme
alamme arvostusta ja kilpailukykyä; kannustamme
jäseniämme pitämään huolta itsestään ja toisistaan”.
Jos sinulla on mielessäsi asia, johon vaikuttamiseen
kaipaat apua, ota yhteys RTY:n toiminnanjohtaja
Leena Rechardtiin ja allekirjoittaneeseen. Toimistolla hoidetaan nopeaa reagointia vaativa asia rivakastikin. Isot periaatteelliset aloitteet käsitellään RTY:n
hallituksessa ja tarvittaessa myös Agronomiliitossa.
Yhdessä toimien saamme parhaiten aikaan – pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Pitkään toivottu Bolus-lehden nimenmuutos on toteutunut. Samalla lehden tekstityyppiä on muutettu silmälle ystävällisemmäksi. Tässä ensimmäisessä Ravitsemusasiantuntija-nimellä ilmestyvässä RTY:n jäsenlehdessä
käsitellään meille kaikille yhteistä asiaa: kansanterveyttä ja ravitsemuksen
mahdollisuuksia sen kohentamisessa.
Marraskuussa pidetyssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansan­
terveyspäivässä keskityttiin valtimoterveyden edistämiseen ja hoitoon.
Ravitsemus oli päivän keskiössä: se on avaintekijä, kun Suomi pyrkii
Maail­man terveysjärjestön (WHO) asettamaan tavoitteeseen vähentää
kuolleisuutta kroonisiin tauteihin. THL:n ylijohtaja Erkki Vartiainen
korosti, että tavoitteeseen pääsy Suomessa vuoteen 2025 mennessä riippuu
elintapojen ja riskitekijöiden kehityksestä. Hän muistutti samojen riskitekijöiden vaikuttavan yhtä aikaa useisiin kroonisiin sairauksiin. Terveellinen ravinto, riittävä liikunta ja painonhallinta suojaavat näiltä kaikilta.
Suojaavien elintapojen listaan voisi aiheellisesti lisätä riittävän pitkän
ja laadukkaan yöunen. Asiaa painotettiin useissa esityksissä viime syksyn
Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä. Tässä numerossa yöunen merkitystä
tarkastellaan sekä yleisterveyden, painonhallinnan että työtehon kannalta.
Lehdessä on asiaa myös suuterveydestä, joka kytkeytyy laajasti ravitsemukseen. Varsinkin ikääntyneillä suun vaivat voivat johtaa monenlaisiin
ravitsemuspulmiin (s. 16). Suuterveydellä on lisäksi suoraa vaikutusta yleisterveyteen (s. 18).
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Jo muutaman vuoden voimassa ollut terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat mm. laatimaan valtuustokausittain hyvinvointikertomukset.
Hyvinvointikertomukset ovatkin keskeinen väylä saada ravitsemusnäkökulma mukaan kunnan päätöksentekoon. Sivuilta 4–6 voi lukea, miten
asiaa on edistetty Pirkanmaalla.
Agronomiliiton strategiaan voi tutustua osoitteessa:
www.agronomiliitto.fi/liitto/organisaatio/strategia-2020/
Muut
28 Fineli uudistuu
Vakiopalstat
2Johdannainen
3 Pääkirjoitus, sisällys
29Uutuusaineistot
3
0 Hallituksen uusi opiskelijajäsen
31 Hallitus 2015
Neuvottelukunta
Tilaushinnat
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry RTY
www.rty.fi
Sari Voutilainen, yliopistonlehtori
Maijaliisa Erkkola, yliopistonlehtori
Tarja Heikkinen, ravitsemusasiantuntija
Heli Kuusipalo, erikoistutkija
Terttu Peltola, ravitsemusterapeutti
Neljä numeroa vuodessa.
Kestotilaus 38 €
Vuositilaus 44 €
Irtonumero 13 €
Tilaushinnan lisäksi lehdille tulee
voimassa oleva arvonlisävero.
Ravitsemusasiantuntija
Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8
00130 Helsinki
Puh. (09) 2511 1630
[email protected]
ja [email protected]
Päätoimittaja
Leena Rechardt
Taina Luova
R av i ts e m u s a si a n t u n t i ja 1/2015
4 Ravitsemus mukaan kunnan
hyvinvointijohtamiseen
8 Mitä uutta verenpaineen ja dyslipidemian
hoidossa?
10 Yksi elämä -hanke
13 Ravinto ja syöpä
16 Suomalaisten suuterveys
18 Suun ja nenä-nielun mikrobiston vaikutus
terveyteen
21 Ajankohtaista seleenistä ja jodista
22 Unen vaikutus työtehoon
24 Hyvä uni on olennainen osa
kokonaisvaltaista terveyttä
27 Onko uni paras lääke painonhallintaan
Julkaisija
Toimituspäällikkö
2
Teemakirjoitukset
Helsingissä 4.2.2015
Leena Rechardt, toiminnanjohtaja
Toimitus
Vaikuttavaa vuotta 2015!
Sisällys
Kustantaja
Dieettimedia Oy
Ulkoasu
Lehti ilmestyi vuosina 1995–2014
nimellä Bolus – ravitsemuksen asiantuntija.
Zeeland
ISSN 2342-6047
Painopaikka
Ensimmäinen vuosikerta.
Vammalan Kirjapaino Oy
Lehden sisältöä saa lainata,
kunhan lähde mainitaan.
Ilmoitusmyynti
Katso tarkemmat tiedot takasisäkannesta.
R av i ts e m u s a si a n t u n t i ja 1/2015
3