Takahuhdin koulun vanhempainyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

Comments

Transcription

Takahuhdin koulun vanhempainyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS
Takahuhdin koulun vanhempainyhdistys ry
Puheenjohtaja Seija-Leena Nevala-Nurmi
[email protected]
p. 040 5907920
TOIMINTAKERTOMUS
11.8.2014
TAKAHUHDIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
LUKUVUODELTA 2013 – 2014
Yhdistyksen 21. toimintakausi alkoi vuosikokouksella 5.9.2013.
Kokoonpano Vuosikokouksessa valittiin vanhempainyhdistyksen johtokuntaan erovuorossa olleiden
tilalle uudet jäsenet. (u = uusi / uudelleen valittu)
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: Seija-Leena Nevala-Nurmi (pj.),
Kati Bertling (u), Sanna Elonen, Mari Hämäläinen (siht.u), Ria Jokijärvi,
Tarja Jylhä (siht), Sirkku Kankaanpää, Johanna Kartila-Malmivaara (u),Virpi Koro, Harri
Palm (u, varapj.), Juha Salonen (u), Veli-Pekka Tynkkynen, Tuulikki Vähäoja.
Varajäseninä toimivat Niina Makkonen (u) ja Marianne Stenholm.
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut johtokunnan ulkopuolelta Matti Kolehmainen
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Sanna Sipilä ja hänen varahenkilönään Päivi
Hyytinen.
Kokoukset
Johtokunta kokoontui toimintakautena yhdeksän kertaa. Kokousten sihteereinä toimivat
vuorotellen johtokunnan jäsenet Mari Hämäläinen ja Tarja Jylhä
Tapahtumat Callunoiden ja hopealankojen myyntitempaus 26.9.2013
Talviurheiluvälinekirppis 16.11.2013
Kalentereiden myynti joulun alla
Joulumyyjäiset 3.12.2013
Ystävänpäivän diskon puffetti 14.2.2014
Vapputapahtuma 29.4.2014
Luento
Takahuhdin alueen päihdetilannetta koskeva luento- ja keskustelutilaisuus järjestettiin
9.4.2014 huoltajille. Tilaisuudessa puhui ylikonstaapeli Jari Viljanen.
Tiedottaminen Vanhempainyhdistys tiedotti toiminnastaan luokkien yhteyshenkilöiden, omien
kotisivujensa, erillisten tiedotteiden, Helmen sekä koulun infolehtisen, Tietoarkun kautta.
Avustukset
Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen haettiin kaupungin määrärahaa
ja saatiin tähän tarkoitukseen 1750 euroa. Luokkien vanhempien tapaamisia on tuettu 50
eurolla per luokka
Vanhempainyhdistys tuki taloudellisesti koulutyötä myöntämällä leirikouluun
kertaluonteisena korvauksena 3 €/oppilas ja luokkaretkiin 2 €/oppilas.
Välituntivälineiden hankintaan vanhempainyhdistys varasi toimintakautena
1 500 euroa.
Kevätjuhlassa vanhempainyhdistys jakoi alakoulussa Kiva kaveri-stipendit sekä
matematiikka-stipendit, kirjastipendejä ja Suomi – Venäjä-seuran stipendit. Yläkoulussa
stipendit jaettiin koulutyöhön myönteisesti suhtautuville, parhaille tsemppaajille ja
näkyvästi koulun hyväksi toimineille oppilaille 1 350 euron verran.
Vanhempainyhdistys tuki myös yhdeksäsluokkalaisten juhlalounasta
500 eurolla.
Uutta
Vanhempainyhdistyksen uutena tapahtumana kokeiltiin Talviurheiluvälinekirppistä
marraskuussa.
Vanhempainyhdistyksen perinteinen kevättapahtuma muutettiin Vapputapahtumaksi. Se
sai hyvän vastaanoton.
Leinolan nuorisokeskus esitteli toimintaansa vanhempainyhdistykselle. Tässä yhteydessä
nousi esille tavoite saada nuorisotila myös Takahuhtiin.
Vanhempainyhdistys muutti alakoulun stipendiperusteita. Oppilaita haluttiin palkita
hyvästä ja reilusta kaveruudesta. Kirjastipendejä jaettiin äidinkielen osaajille ja myös
koulun matematiikkapainotuksen vuoksi haluttiin antaa stipendit matematiikan osaajille.
Vanhempainyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet Oppilaiden syrjäytymisen
ehkäiseminen ja vanhempien osallisuuden lisääminen nuorten elämässä – projektiin, jolle
kaupunki on myöntänyt 5000 euroa vuosille 2014–2015. Projekti on puhuttanut yhdistystä,
yhdistys on huolehtinut perhekahviloiden kahvituksesta ja projektin toteuttamista on
ideoitu myös vanhempainyhdistyksessä.
Kannanotot
Keväällä nousi kohu netissä julkaistusta blogikirjoituksesta, jossa väitettiin Takahuhdin
koulun hyväksyvän kiusaamisen. Vanhempainyhdistys teki asiaan kannanoton, joka
julkaistiin Helmessä ja lähetettiin koulun oppilaiden huoltajille.
Vanhempainyhdistys otti myös kantaa rehtorin laatimiin koulun sääntöihin ja oikeuksiin.
Muuta
Vanhempainyhdistyksellä edustaja koulun sisäilmatyöryhmässä on Seija-Leena NevalaNurmi
Koillis-Alvarissa Takahuhdin vanhempainyhdistystä edusti Mari Hämäläinen.
Johtokunnan jäseniä osallistui seuraaviin tilaisuuksiin:
- 1.- ja 7.- luokkien vanhempainillat lukuvuoden alussa
- Suomen Vanhempainliiton koulutustilaisuus 26.10.2013
- yhdekäsluokkalaisten juhlalounas 30.5.2014
Seija-Leena Nevala-Nurmi
Takahuhdin koulun vanhempainyhdistyksen pj.