Refraktometri käyttöohje

Comments

Transcription

Refraktometri käyttöohje
Refraktometrin
käyttöohje
Ternimaito:
1.
Ota pieni näyte tamman ternimaitoa.
2.
Aseta muutama tippa maitoa lasille.
3.
Sulje valolevy niin että maito
levittyy tasaisesti koko lasin pinnalle
eikä siihen jää ilmakuplia tai kuivia
alueita (kts. kuva 1). (Tämä auttaa
näytettä sopeutumaan
refraktometrin lämpötilaan.)
Esittely:
Refraktometri ”ECR” on suunniteltu
analysoimaan ternimaidon laatua.
Käytettäessä vain muutamaa tippaa, ECR
määrittää nopeasti ternimaidon laadun.
Tämä tieto voi auttaa omistajia ja
eläinlääkäreitä päättämään tarvitseeko
varsa täydennystä laadukkaalla
ternimaidolla sekä tunnistamaan
tammat, jotka ovat kenties hyviä
ehdokkaita ternimaidon luovuttamiseen.
Ternimaito tulisi testata ennen kuin
varsan annetaan imeä ja mahdollisimman
aikaisin jotta huomataan huono laatu (eli
käytetään luovuttajan ternimaitoa)
4.
Anna näytteen levätä lasilla n. 30
sekuntia ennen siirtymistä kohtaan 5.
5.
Pidä levyä suoraan kohti
valonlähdettä ja katso okulaariin.
Näet asteikon pyöreän kentän
keskellä (voit joutua tarkentamaan
okulaaria). Ylempi osa kentästä tulisi
olla sininen ja alaosan valkoinen.
ECR näyttää ternimaidon laadun /
Brix % (kts. kuva 2).
Vetman Oy
Maorlantie 1, 24800 HALIKKO
Puh. (02) 7221 222
www.vetman.fi
Refraktometrin
käyttöohje
Vetman Oy
Maorlantie 1, 24800 HALIKKO
Puh. (02) 7221 222
www.vetman.fi
Yhteys ternimaidon laadun ja
refraktometrin lukeman välillä näkyy ao.
taulukossa.
Brix (%)
IgG Conc.
(g/L)
Ternimaidon
laatu
< 15
0 – 28
Huono
15 – 20
28 – 50
Tyydyttävä
20 – 30
50 – 80
Hyvä
> 30
>80
Erittäin hyvä
Kalibrointiohjeet:
Kalibrointi tulisi tarkistaa säännöllisesti
käyttämällä seuraavia ohjeita
varmistaaksesi mittauksen tarkkuuden.
Seuraavat ohjeet näyttää tarvittavat
askeleet kalibroidaksesi ECR
refraktometrin.
Ternimaito:
1.
Ota pieni näyte tamman ternimaitoa.
2.
Aseta muutama tippa maitoa lasille.
3.
Sulje valolevy niin että maito
levittyy tasaisesti koko lasin pinnalle
eikä siihen jää ilmakuplia tai kuivia
alueita (kts. kuva 1). (Tämä auttaa
näytettä sopeutumaan
refraktometrin lämpötilaan.)
Esittely:
Refraktometri ”ECR” on suunniteltu
analysoimaan ternimaidon laatua.
Käytettäessä vain muutamaa tippaa, ECR
määrittää nopeasti ternimaidon laadun.
Tämä tieto voi auttaa omistajia ja
eläinlääkäreitä päättämään tarvitseeko
varsa täydennystä laadukkaalla
ternimaidolla sekä tunnistamaan
tammat, jotka ovat kenties hyviä
ehdokkaita ternimaidon luovuttamiseen.
Ternimaito tulisi testata ennen kuin
varsan annetaan imeä ja mahdollisimman
aikaisin jotta huomataan huono laatu (eli
käytetään luovuttajan ternimaitoa)
Tulokset:
4.
5.
Tulokset:
Yhteys ternimaidon laadun ja
refraktometrin lukeman välillä näkyy ao.
taulukossa.
Brix (%)
IgG Conc.
(g/L)
Ternimaidon
laatu
< 15
0 – 28
Huono
Anna näytteen levätä lasilla n. 30
sekuntia ennen siirtymistä kohtaan 5.
15 – 20
28 – 50
Tyydyttävä
20 – 30
50 – 80
Hyvä
Pidä levyä suoraan kohti
valonlähdettä ja katso okulaariin.
Näet asteikon pyöreän kentän
keskellä (voit joutua tarkentamaan
okulaaria). Ylempi osa kentästä tulisi
olla sininen ja alaosan valkoinen.
> 30
>80
Erittäin hyvä
ECR näyttää ternimaidon laadun /
Brix % (kts. kuva 2).
Kalibrointiohjeet:
Kalibrointi tulisi tarkistaa säännöllisesti
käyttämällä seuraavia ohjeita
varmistaaksesi mittauksen tarkkuuden.
Seuraavat ohjeet näyttää tarvittavat
askeleet kalibroidaksesi ECR
refraktometrin.
1.
2.
Avaa valolevy, aseta 2-3 tippaa
tislattua vettä lasille. Sulje valokansi
niin että vesi levittyy tasaisesti koko
lasin pinnalle eikä siihen jää
ilmakuplia tai kuivia alueita (kts.
kuva 3). Anna näytteen levätä lasilla
n. 30 sekuntia ennen siirtymistä
kohtaan 2. (Tämä auttaa näytettä
sopeutumaan refraktometrin
lämpötilaan.)
kalibrointiruuvia kunnes ylemmän
sinisen ja alemman valkoisen kentän
välillä raja on täsmälleen nolla (”0”),
kuten kuvassa 5. Tämä on kalibroinnin
lopetus.
Koska tämä laite on varustettu
automaattisella lämpötilan
tunnistimella, työskentelylämpötilan
tulisi olla 20°C (68°F) aina kun laite
kalibroidaan. Kun laite on kerran
kalibroitu, lämpötilan vaihtelu 10°C 30°C välillä ei pitäisi vaikuttaa
tuloksen tarkkuuteen.
Maorlantie 1
24800 HALIKKO
Puh. (02) 7221 222
Fax (02) 7221 224
Pidä valolevyä suoraan kohti
valonlähdettä ja katso okulaariin.
Näet asteikon pyöreän kentän
keskellä (voit joutua tarkentamaan
okulaaria). Ylempi osa kentästä tulisi
olla sininen ja alaosan valkoinen.
Puhdistus ja säilytys:
Käytä tislatulla vedellä kostutettua,
nukkaamatonta liinaa puhdistaessasi
valolevyä ja lasia.
Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa
poistaaksesi lian laitteesta.
3.
Käyttäen tislattua vettä näytteenä,
katso okulaariin ja käännä
1.
Avaa valolevy, aseta 2-3 tippaa
tislattua vettä lasille. Sulje valokansi
niin että vesi levittyy tasaisesti koko
lasin pinnalle eikä siihen jää
ilmakuplia tai kuivia alueita (kts.
kuva 3). Anna näytteen levätä lasilla
n. 30 sekuntia ennen siirtymistä
kohtaan 2. (Tämä auttaa näytettä
sopeutumaan refraktometrin
lämpötilaan.)
Säilytä huoneenlämmössä.
Huom. Älä upota linssiä veteen. Älä
huuhdo linssiä juoksevan veden alla.
kalibrointiruuvia kunnes ylemmän
sinisen ja alemman valkoisen kentän
välillä raja on täsmälleen nolla (”0”),
kuten kuvassa 5. Tämä on kalibroinnin
lopetus.
Koska tämä laite on varustettu
automaattisella lämpötilan
tunnistimella, työskentelylämpötilan
tulisi olla 20°C (68°F) aina kun laite
kalibroidaan. Kun laite on kerran
kalibroitu, lämpötilan vaihtelu 10°C 30°C välillä ei pitäisi vaikuttaa
tuloksen tarkkuuteen.
Maorlantie 1
24800 HALIKKO
Puh. (02) 7221 222
Fax (02) 7221 224
2.
Pidä valolevyä suoraan kohti
valonlähdettä ja katso okulaariin.
Näet asteikon pyöreän kentän
keskellä (voit joutua tarkentamaan
okulaaria). Ylempi osa kentästä tulisi
olla sininen ja alaosan valkoinen.
Puhdistus ja säilytys:
Käytä tislatulla vedellä kostutettua,
nukkaamatonta liinaa puhdistaessasi
valolevyä ja lasia.
Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa
poistaaksesi lian laitteesta.
Säilytä huoneenlämmössä.
3.
Käyttäen tislattua vettä näytteenä,
katso okulaariin ja käännä
Huom. Älä upota linssiä veteen. Älä
huuhdo linssiä juoksevan veden alla.

Similar documents