Hallituksen vuosikello

Comments

Transcription

Hallituksen vuosikello
MI
M
A
T
Asukaskyselyt / infot
LÄHTÖ
MAR
Taloyhtiön strategian
päivitys
Hallituksen oman
työn arviointi ja
vuosisuunnitelma
seuraavalle vuodelle
RAS
Ä
Turvallisuuskyselyn
tulosten käsittely
turvallisuustiimin
kanssa, riskien tunnistaminen ja turvallisuuspuutteiden korjaus
TOUKO
Korjaushankkeiden seuranta
Yhtiökokous
Kevättalkoot
Hallituksen
järjestäytymiskokous
Strategiaehdotuksen
hyväksyminen kevään
2014 yhtiökokoukselle
esitettäväksi
Turvallisuuskysely
asukkaille pelastussuunnitelman päivittämistä
varten
HU
ES
U
JO
Huoltokorjausten
tarjousten käsittely
H TI
Toimintakertomuksen
käsittely ja vahvistaminen
Syystalkoot
Kyselytulosten
käsittely
LIS
MAA
Tarvittavat kuntoarviot
ja kuntotutkimukset
Hallituksen tiedote
yhtiökokouspäivämäärästä
HELM
I
Kunnossapitotarveselvitykseen tarvittavat asiantuntijaselvitykset saatu
K
Lähteet:
Asunto-osakeyhtiölaki,
Isännöintiliitto,
Omataloyhtiö.fi
Yhtiökokoukselle esitettävien
korjausten ja niiden rahoituksen
päätösesitysten valmistelu
HEIN
Ä
ELO
A
Kuvan vuosikello on ohjeellinen.
Jokaiseen taloyhtiöön tulee laatia
oma vuosikello taloyhtiön tarpeista
lähtien.
Tilinpäätöskokous, jossa
käsitellään tilinpäätös ja
talousarvio
Kunnossapitotarveselvityksen päivitys
Välitilinpäätöksen
käsittely
LOK
Taloyhtiön hallituksella on velvollisuus huolehtia, että kirjanpidon ja
varainhoidon valvonta on järjestetty
luotettavasti ja asianmukaisesti.
Korjaus- ja perusparannushankkeissa hallituksen tehtävät liittyvät
päätösten valmisteluun ja hankkeen
toteuttamiseen yhtiökokouksen
päätösten mukaan. Hyvä hallitus on
sitoutunut toimeensa. Taloyhtiön
tulee varata resurssit hallituksen
jäsenten ammattitaidon ylläpitoon
ja koulutukseen.
Tulevien vuosien suurten
hankkeiden valmistelua.
LU
Taloyhtiön vuosisuunnitelma
auttaa hallitusta pysymään
taloyhtiön pitkän aikavälin
tavoitteissa.
Hallituksen vuosikello
SYYS
Omataloyhtiö.fi
Uusien hallituksen
jäsenten perehdytys
Yhtiökokouskutsu
Pelastussuunnitelman
päivitys ja
asukkaille tiedote sekä
kutsu kevättalkoiden
yhteydessä pidettävään
perehdytystilaisuuteen

Similar documents