Innofactor HRM – työntekijän työsuhteen elinkaaren hallintaan

Comments

Transcription

Innofactor HRM – työntekijän työsuhteen elinkaaren hallintaan
Innofactor HRM –
työntekijän työsuhteen
elinkaaren hallintaan
Ennen
työsuhdetta
Rekrytointi
Täydennyskoulutus
Työntekijän
perustiedot
Keskustelun
hallinta
Perehdyttäminen
Valinta- ja
palkkausesitykset
Työntekijän
CV-tiedot
Sähköinen
hakijakanta
Työsopimus
Perehdytys
Sähköiset
työnkulut
CV-tuloste
Tiedonhallinta
Kehitystavoitteet
Osaamisprofilointi
Kartoitusten
hallinta
KoulutusKehitysKeskustelusuunnitelmat palaute
muistio
Kyselyjen
hallinta ja jakelu
Rajapinnat
Työsuhteen
päättyminen
Varhainen
tuki
Työtodistus
Raportointi
(PDF,DOC,
XLS, HTML)
Innofactor HRM on henkilöstön ohjaukseen ja voimavarojen hallintaan tarkoitettu
ohjelmisto. Ratkaisu tukee henkilöstöjohtamisen ja suorituksen johtamisen eri
tasoja ja se kattaa toiminnallisuudet koko työsuhteen elinkaarelle aina rekrytointivaiheesta työsuhteen päättymiseen asti. Ratkaisusta on mahdollista ottaa osioita
moduulimuotoisesti käyttöön. HRM-ratkaisu tukee henkilöstöjohtamisen arkea ja
strategista suunnittelua. Sähköiset itsepalvelutoiminnot parantavat läpimenoaikoja, vähentävät virheitä ja poistavat manuaalisen työn tarvetta. Innofactor HRM
-ratkaisun monipuolisella raportoinnilla voidaan valmisraporttien ohella myös
muodostaa adhoc-raportteja aina tarpeen niin vaatiessa.
Lue lisää. www.innofactor.fi/ratkaisusi/henkiloston_ohjaus
Lue lisää kotisivuiltamme. www.innofactor.fi
Innofactorin tarjooma kaikki keskeiset ratkaisut
Verkkoviestintä
Sähköinen
työympäristö
Asiakkuuden
hallinta
(CRM)
Asianhallinta
Asiakaskohtaiset
ERP
ratkaisut
Dokumenttienhallinta
Projektin(ECM)
Henkilöstöhallinto
(HRM)
hallinta
(PPM)
Corporate
Performance
Management
(CPM)
Enterprise
Search
Valittuja esimerkkejä suomalaisista asiakkaista
Customer Solutions
(Web portals,
e-commerce, CRM)
Productivity Solutions
(Intranets, digital
desktops, HRM, PPM)
Business Solutions
(ERP, BI, CPM)
Document Solutions
(ECM, Case
Management)
Lue lisää kotisivuiltamme. www.innofactor.fi
Sähköiset
palvelut ja
asiointi
Tiedolla
johtaminen
(BI)
Toiminnanohjaus
(ERP)

Similar documents