Esite - Hannu Järvinen Consulting

Comments

Transcription

Esite - Hannu Järvinen Consulting
Voimalaitoksen
käyttöpäivät
Keskiviikko – torstai 30.–31.1.2013
Helsinki/Tukholma: menomatka laivalla, paluu lentäen
n Vierailukohteet Ruotsissa: Vattenfall Ab:n Hanigenissa toimiva
purkupuuta polttoaineenaan käyttävä voimalaitos ja Söder Energi Ab:n
Igelstan voimalaitos, joka on Ruotsin suurin biopolttoainelaitos
27.12.2012 Muutokset mahdollisia
www.lernen.fi
Voimalaitoksen käyttöpäivät
Keskiviikko – torstai 30.–31.1.2013, Helsinki/Tukholma: menomatka laivalla, paluu lentäen
Ajat paikallisia aikoja
Keskiviikko 30.1.
10.30 Ilmoittautuminen Katajanokan terminaalissa
Siirtyminen laivaan, aamukahvi
11.00 Tilaisuuden avaus
• Hannu Järvinen, Koulutus Oy Lernen
Alustuspuheenvuoro: polttoainetilanne tänä talvena
• Martin Wikström, LMW Consulting Oy
11.30 Voimalaitoksen käyttötalous
• Essi Paavilainen, Indmeas Oy
Mittausten merkitys ja vaikutus voimalaitoksen
– käyttötalouden parantamiseen
– käytettävyyteen
– kunnossapitoon
– energiatehokkuuden seurantaan
12.15 Prosessihyötysuhde
• Pasi Makkonen, Planoma
– periaatteita
– kattilatase
– tietokonesimulaatio polttoainemuutosten
vaikutuksista katttilaprosessiin
13.00 Lounas
13.45 Energianhallintajärjestelmät
• Markku Henttu, Metso Automation
– polttoaineen hallintajärjestelmät
– höyryverkon optimointi
14.30 Voimalaitoksen monipolttoainekäytön
tekniset vaatimukset
• Matti Hiltunen, RD Partners Oy
– polttoaineiden ominaisuuksista
– polttoaineseokset ja niihin liittyvät haasteet
– soveltuvuus polttoon eri kattilatyypeillä
– polton tekniset rajoitteet
– päästöt – uusi direktiivi teollisuuden
päästöistä
Kattilan tulipuolen likaantuminen,
kuluminen, korroosio ja vauriot
• Matti Hiltunen, RD Partners Oy
– kattilan likaantuminen ja siitä aiheutuvat
kerrannaisvaikutukset ja kustannukset
– polttoaineen vaikutus höyryn lämpötilaan ja
paineeseen
16.30 Toiminnalliset- ja työturvallisuusvastuut
• Martin Wikström, LMW Consulting Oy
Ennakoiva turvallisuus
– vaarojen ennakointi; ennakointikyky, -halu,
-mahdollisuus
– tarkkailu
– valmius reagoida akuuteissa
ongelmatilanteissa
– ennakoiva reagointi ja oppiminen
– ennakoiva ja havainnoiva organisaatio
– ajattelutavan muutos ja valinta
– ammattitaidon kehittäminen ja
perehdyttäminen
Käytönvalvojan vastuut
– käytönvalvojan tehtävät
– henkilökohtainen vastuu
– käytönvalvojan tehtävät todellisuudessa
– valmentaminen käytönvalvojaksi
– vastuun jako: käytönvalvoja/omistaja ja
haltija
– ulkoistettu käytönvalvonta
(17.00 laiva lähtee)
18.00 1. päivän päätöskeskustelu
20.00 Päivällinen (buffet)
Käännä >>>
27.12.2012 Muutokset mahdollisia
www.lernen.fi
Voimalaitoksen käyttöpäivät
Keskiviikko – torstai 30.–31.1.2013, Helsinki/Tukholma: menomatka laivalla, paluu lentäen
Torstai 31.1.
n Osallistumismaksu
(ajat paikallisia aikoja)
1250 euroa/henk. Maksu sisältää laiva- ja lento­
matkat, ohjelmaan merkityt kahvit ja ruokailut
sekä majoituksen menomatkalla kahden hengen
hytissä.
Yhden hengen hytin lisämaksu on 90 euroa.
10.00 Laiva saapuu Tukholmaan
10.15 Katsaus Ruotsin energiantuotantoon
• Mikael Ahlroth, Innventia Ab, Ruotsi
Innventia Ab on johtava tutkimus- ja
kehitysyritys, joka työskentelee metsäraakaaineiden innovaatioiden kanssa. Liikeideana
on tuottaa ja jalostaa tutkimustuloksia
asiakkaiden hyväksi. Toimialana on paperin
valmistus, biojalostamot ja pakkausten
kehitys.
– polttoaineet
– kattilat
– jätteenpoltto
Hinta on arvonlisäveroton ulkomaanmaksu.
n Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 22.1.2012 mennessä:
Koulutus Oy Lernen, PL 481, 40101 Jyväskylä,
puhelin 0400 641 851
e-mail [email protected]
www.lernen.fi
Laivamatkan vuoksi on ilmoittautumisiin liitettävä
myös osallistujien syntymäajat.
11.30 Lounas
12.30 Vierailut
16.00 Siirtyminen lentokentälle
18.30 lento Helsinkiin (lentoaikataulu tarkentuu
myöhemmin)
27.12.2012 Muutokset mahdollisia