1(8) HELSINGIN SEUDUN MONIKKOPERHEET RY

Comments

Transcription

1(8) HELSINGIN SEUDUN MONIKKOPERHEET RY
HELSINGIN SEUDUN MONIKKOPERHEET RY
Toimintakertomus vuodelta 2012
Vuosi 2012 oli Helsingin Seudun Monikkoperheet ry:n (HMP) 21. toimintavuosi. Yhdistyksellä oli
jälleen kerran aktiivinen vuosi, jonka perustoiminta pohjautui pitkälti edellisten vuosien toimintaan
sekä erilaisten uusien tapahtumien järjestämiseen. Poikkeuksellisesti jäsenmäärä laski ainoastaan
28 jäsenellä. Yhdistys sai 140 uutta jäsentä, 98 jäsentä peruutti jäsenyytensä. Pääsyy eroamiseen
on lasten kasvaminen. 73 jäsenen jäsenyys peruttiin maksamattoman jäsenmaksun takia. Vuoden
lopussa jäsenmäärä oli 1165 sis. kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit. Jäsenmaksu säilytettiin
24€. Yhdistys jatkoi toimintaansa Suomen Monikkoperheet ry:ssä (SMP).
Jäsenistö
Suuri osa HMP:n jäsenistä on pääkaupunkiseudulla asuvia perheitä, joihin on syntynyt kaksoset tai
kolmoset. Vuoden 2009 syksyllä tehdyn kartoituksen mukaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
Kauniaisissa asui 70% jäsenperheistä. Sama jakauma oli myös vuonna 2010. On syytä olettaa, että
jakauma on pysynyt samana. Useimpien jäsenperheiden monikkolapset ovat alle kouluikäiset.
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 1145 jäsenperhettä, joiden lisäksi yhdistyksellä on kymmenen (10)
kunniajäsentä ja kahdeksan (8) yhteistyökumppania ja kaksi (2) kannatusjäsentä. Yhdistys järjestää
toimintaa eri-ikäisille lapsille sekä vanhemmille.
Toimintatavat
Vuoden 2012 toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistyksen hallitus organisoi toimintavuoden aikana
yhteensä 67 tapahtumaa ja tilaisuutta. Näiden lisäksi oli vielä 136 monikkoperhetapaamista, joissa
jäsenille tarjottiin mahdollisuus vapaamuotoiseen yhdessäoloon ja ajatustenvaihtoon. Näistä kaikista
tapahtumista tai tapaamisista muutama jouduttiin perumaan alhaisen osallistujamäärän tai
sairauden takia. Koko perheen liikunta- aamupäiviä järjestettiin kahdeksan (8) kertaa Espoon
Leppävaarassa. Liikunta-aamupäivissä oli lapsille sekä ohjattua liikuntaa että mahdollisuus
vapaaseen liikkumiseen. Lisäksi järjestettiin yksi (1) asiantuntijailta ja yhdeksän (9)
perhevalmennuskertaa.
Perhevalmennus
Monikkovalmennus järjestettiin kolme (3) kertaa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.
Valmennus koostuu neljästä (4) osiosta, joista Väestöliiton vetämä vanhemmuusilta peruuntui joka
kerta.
Valmennuksissa on käsitelty odotusta, synnytystä, imetystä ja monikkoarkea. Puhujina ovat
toimineet LL Henna Turunen sekä monikkovanhemmat. Osallistujia on ollut n. 20 pariskuntaa/
valmennus. Valmennukset ovat avoimia kaikille kaksosten/ kolmosten odottajille. Valmennuksiin ei
ole ennakkoilmoittautumista eikä niissä kerätä nimilistoja, joten tarkkaa tietoa osallistujamäärästä ei
ole. Monikkovalmennukset on järjestetty Naistenklinikan synnytyssalin luentosalissa.
1(8)
Perhevalmennuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi tietoa monikkoraskaudesta ja
synnytyksestä. Lisäksi Helsingin Seudun Monikkoperheet ry:n edustaja kertoo yhdistyksestä.
Valmennuksen toinen osa on nimeltään ” Monikkoarki I: Synnytys ja imetys”. Siinä tuoreehkot
monikkovanhemmat kertovat omien kokemustensa pohjalta mm. synnytyksestä, imetyksestä ja
alkuajoista kotona. Tilaisuudessa käydään läpi myös Kelan tuet.
Valmennuksen kolmannessa osassa ” Monikkoarki II: Koti ja perhe” käsitellään isän roolia,
sisarusten huomioonottamista, kodin hankintoja ja järjestelyjä sekä vinkkejä. Puhujat ovat
tuoreehkoja monikkovanhempia.
Viimeinen osa”Puolisoiden jaksaminen” on keskusteluilta tuleville monikkoperheille. Tämä osa
jouduttiin perumaan joka kerta vuoden 2012 valmennuksissa.
Tietoreppu
Yhdistyksellä on kolme (3) tietoreppua, jotka kiersivät toimintakautena ahkerasti monikko-odottajalta
toiselle. Reput sisältävät kaksos- ja kolmosraskauteen sekä vauva- ja lapsiaikaan liittyvää tietoutta,
Jättipotti-videon/DVD:n ja synnytyspelkoisten rentoutus-CD:n. Repun jonotusaika on pienentynyt
kolmannen repun myötä. Tietorepun laina-aika on noin kaksi (2) viikkoa. Reppu noudetaan ja
palautetaan tietoreppuvastaavalle.
Tietorepusta sen varaamisesta ja sisällöstä vastasi usean vuoden ajan Maija Parkkonen.
Syyskuussa 2012 vastuu siirtyi Henna Lenkolalalle.
Tilat
Vuonna 2010 Espoon seurakunnalta veloituksetta saadut, Perkkaan seurakuntatalossa sijaitsevat
kaksi (2) korkeaa lukollista kaappia olivat edelleen yhdistyksen käytössä. Vuonna 2011 yhdistys sai
kolmannen kaapin, mikä mahdollisti myös urheilunumeroliivien säilytyksen Perkkaalla. Yhdistyksen
tavaroita säilytetään siis keskitetysti yhdessä paikassa.
Monikkotapaamiset
Monikkotapaamisia järjestettiin 12 kokoontumispaikassa yhteensä 136 kertaa. Tapaamisia oli 52
enemmän kuin toimintavuonna 2011. Tapaamisten järjestäminen edellyttää yhtä tai useampaa
vapaaehtoista jäsentä, joka vastaa tapahtumien järjestelyistä. Tapaamisten järjestäminen edellyttää
myös osallistujia. Tapaamisten tarkoituksena on tutustuttaa monikkoperheitä muihin samalla
seudulla asuviin perheisiin vertaistuen saamiseksi. Yhdistys on tarjoutunut maksamaan
kokoontumisien kahvituskulut. Tänä vuonna yhtään kuittia ei toimitettu rahastonhoitajalle.
Kokoontumispaikkoja olivat Leppävaara, Espoonlahti, Lohja, Tapiola, Tuusula, Helsingin keskusta,
Malmi, Myyrmäki, Korso, Arabianranta, Itä-Helsinki ja Matinkylä.
Helsingin keskustassa monikkovanhemmat kokoontuivat kymmenen (10), Itä-Helsigissä viisi (5),
Malmila kymmenen (10), Arabianrannassa neljä (4) kertaa. Espoon Leppävaarassa
monikkovanhemmat tapasivat kahdeksan (8), Tapiolassa viisi (5), Espoonlahdessa 20 ja
Matinkylässä 48 kertaa. Tuusulassa oli yhdeksän (9), Korsossa kolme (3), Myyrmäessä yhdeksän
(9), Lohjalla viisi (5) tapaamista.
Asiantuntijaluennot ja muut tapahtumat lapsille, vanhemmille ja perheille
Toimintakauden aikana yhdistyksen jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua seuraaviin
asiantuntijaluentoihin ja vapaa-ajan tapahtumiin. Tapahtumat olivat osallistujalle maksuttomia, ellei
tapahtumakohtaisessa tekstissä toisin mainita. HMP tuki kaikkia tapahtumia, joista perittiin
osallistumismaksu.
2(8)
1. Asiantuntijaluennot
Lasten puheen- ja kielenkehitys
- 02/2012 Espoossa
- 22 osallistujaa
- luennoitsijana foniatri, kaksosten äiti Maaria Ansaranta
Ruuhkataidot- valmennus
- 03/2012 Espoossa
- 22 osallistujaa
- Osallistujat oppivat mielen taitoja, joiden avulla arjesta nauttiminen helpottuu, vaikeiden
hetkien sietokyky kasvaa ja ongelmanratkaisukyky kehittyy.
- Tilaisuus kesti koko päivän.
- HMP järjesti yhteisruokailun osallistujille.
- vetäjinä Skills Helsingin kouluttajat
- osallistumismaksu 8€/hlö ja ruoka 5€/hlö
2. Muut tapahtumat
Talvisirkus Nenä – tanssiteatteri Hurjaruuth esittää
- 01/2012 Helsingissä
- 80 osallistujaa
- osallistumismaksu 16€/hlö
Kaksostenpäivä seikkailupuisto Huimalassa
- 02/2012 Espoossa
- osallistujia 133 lasta ja 99 aikuista
- Valtakunnallista kaksostenpäivää juhlittiin 2.2. kolmatta kertaa.
- reippailua ja riehumista seikkailupistossa
- Yhdistys tarjosi mehua/kahvin sekä tikkujäätelön.
- osallistumismaksu 1-2 -v. 5 €, 3-v. ja sitä vanhemmat 10€ (aikuiset ja alle 1-vuotiaat
ilmaiseksi)
Äitien hemmottelupäivät
- 02/2012 Espoossa
- ensimmäisenä lauantaina 16, toisena 14 osallistujaa
- Toinen ryhmä jälkimmäisestä tapahtumasta peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.
- Ohjatun liikunnan, pilates, kuntonyrkkeily tai kahvakuula, lisäksi saunomista ja lounas
- osallistumismaksu 18€/monikkoäiti
Laskiaisrieha
- 03/2012 Helsingissä
- osallistujia n. 25 perhettä
- Auringonpaisteessa oli laskettin pulkkamäkeä ja grillattiin yhdessä Paloheinän
ulkoilualueella.
- Yhdistys tarjosi kuumaa mehua ja vuokrasi ison grillin (omat makkarat).
Kirpputorit
- 03/2012 Espoossa ja Helsingissä
- 09-10/2012 Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla
- Vantaan Kartanonkoski oli uusi paikka syksyllä.
- myyjiä Vuosaaressa 20, Leppävaarassa 45 ja Kartanonkoskella 22
3(8)
-
Kirpputorit ovat saavuttaneet valtavan suosion. Myyntipaikat myydään loppuun
ensimmäisen päivän aikana.
Tänä vuonna jokaisella syyskirpputorilla oli normaalia vähemmän ostajia.
Tropicario Trooppinen eläintalo
- 03/2012 Helsingissä
- yhteensä 40 osallistujaa – tilaisuus myytiin nopeasti täyteen
- 2 opastettua kierrosta ja mahdollisuus tutustua paikkaan omatoimisesti
Yhdistyksen vuosikokous
- 21.4. Espoossa
- osallistujia kahdeksan (8) henkilöä, joista neljä (4) hallituksen jäseniä
- Asialistalla oli sääntömääräiset asiat.
- Hallitukseen valittiin kaksi (2) uutta jäsentä.
Kallion paloasemaan tutustuminen
- 04, 05 ja 10/2012 Helsingissä
- osallistujia yhteensä 95
- Paloasemavierailut ovat suuressa suosiossa. Ensimmäinen tilaisuus täyttyi lähes heti,
joten yhdistys järjesti kaksi lisätapahtumaa.
- Mahdollisuus tutustua paloautoihin ja ambulansseihin sekä paloaseman ja -miesten
varusteisiin Kallion paloasemalla.
Lasten polkuautokoulu
- 05/2012 Helsingissä
- osallistujia 13
- 5-7 –vuotiaille lapsille tarkoitettu yhdistystä varten räätälöity polkuautokoulu
Liikennekaupungissa
- Koulussa perehdyttiin jalankulkijan sääntöihin, turvalliseen liikkumiseen jalankulkijana ja
tärkeimpiin pyöräilijän liikennesääntöihin.
- Osallistujat suorittivat lopuksi polkuautoilijan ajokortin.
H&M shoppailuilta monikkoäideille
- 05/2012 Helsingissä
- osallistujia 66
- VIP-ostostilaisuus Itäkeskuksen H&M myymälässä myymälän sulkeuduttua
Liikunta-aamupäivät Leppävaaran Metropoliassa
- joka toinen lauantai keväällä 2012 Espoossa
- yhteensä kahdeksan (8) kertaa
- HMP menetti tilavuokrauksen eikä löytänyt uutta tilalle, joten liikunta-aamupäiviä
järjestettiin vain keväällä.
- Tapahtumalla on kova kysyntä.
- Ohjelmassa vapaata liikuntaa ja mahdollisuus osallistua myös ohjattuun liikuntaan
Perinteinen kesäjuhla Marketanpuistossa – peruttiin
- sovittu ajankohta 06/2012
- Peruttiin kylmän ja sateisen sään vuoksi.
Lasten leikkimieliset olympialaiset
- 08/2012 Helsingissä
- osallistujia 235 0-10 v. lasta sekä heidän vanhempansa
- Koko perheen liikuntatapahtuma kylvi auringon paisteessa.
- lajeina perinteiset juoksu, pallonheitto ja pituushyppy
- palkintoina mitalit jokaiselle osallistujalle
4(8)
Lasten valokuvaus
- 09/2012 Helsingissä
- 27 valokuvattavaa (poikkeuksellisen vähän)
- Yksi (1) valokuvaaja Kuva-Ahti Oy:stä
- Yhdistys maksoi tilan, osallistujat maksoivat kuvat (tarra-arkit sai kaupan päälle).
- Kuvat olivat hyviä ja niiden toimitus nopeaa
Ursan planetaarioesitys maailmankaikkeudesta
- 10/2012 Vantaalla
- kolme (3) esitystä, yhteensä 80 osallistujaa
- Liikuteltava planetaario tarjosi ajanmukaisen käsityksen maailmankaikkeudesta.
Esityksissä käsiteltiin niin yötaivaan ilmiöitä kuin miten planeetat, galaksit ja muut kohteet
voi löytää taivaalta.
- osallistumismaksu 4€/hlö
Meikkauskurssi monikkoäideille
- 10/2012 ja 11/2012 Helsingissä
- yhteensä 30 osallistujaa
- Molemmat meikkauskurssit myytiin nopeasti täyteen.
- Kurssilla opittiin meikkauksen taitoja sekä tarjottiin mahdollisuus ostaa tuotteita
alennettuun hintaan.
- meikkausstudio Clamos
- osallistumismaksu 30€/hlö (korkein osallistumismaksu HMP:n toiminnassa)
Ilmailumuseo
- 11/2012 Vantaalla
- 98 ilmoittautunutta – tilaisuus oli loppuunmyyty
- kolme (3) opastettua kierrosta ja mahdollisuus testata Dragen-simulaattoria, joka oli
varattu ainoastaan HMP:n käyttöön
- Koska jonottajia oli paljon, päätettiin järjestää sama tapahtuma uudestaan alkuvuodesta
2013.
- osallistumismaksu 2,50€/hlö
Yhdistyksen pikkujoulut
- 11/2012 Vantaalla
- osallistujia 191
- perinteiset pikkujoulut Vernissassa
- ohjelmanumerona Yllätyslahja ystävälle -nukketeatteriesitys sekä joulupukki
- Lapset saivat joululahjaksi taskulampun.
- tarjoiluna riisipuuroa, pullaa, pipareita, mehua ja kahvia
- ilmoittautuneita 191 (kaikki halukkaat mahtuivat mukaan)
- 11/2012 Vantaa
Kappahl shoppailuilta monikkoäideille
- 12/2012 Helsingissä
- 111 osallistujaa
- VIP ostotilaisuus Aleksanterinkandun Kappahlissa myymälän sulkeuduttua
- 30% alennusta kaikista tuotteista
- Kappahl tarjosi myös pientä purtavaa.
Lasten hohtokeilausta
- 12/2012 Espoossa
- 31 osallistujaa
- HMP tarjosi limpsaa ja popcornia
- osallistumismaksu 9€/lapsi
5(8)
Tyylikurssi monikkoäideille
- 05/2012 ja 10/2012 Helsingissä
- yhteensä 61 osallistujaa
- Kolme (3) tyylikurssia, jotka kaikki myytiin jälleen täyteen.
- Kurssilla opittiin pukeutumisen taitoja. Lisäksi tehtiin vartalo- ja värianalyysi sekä katsaus
trendiväreihin sekä muotiin.
- meikkausstudio Clamos
- osallistumismaksu 25€/hlö
3. Isien toiminta
Monikkoisät pelaamaan snookkeria
- 12/2012 Helsingissä
- osallistujina seitsemän (7) isää
- ossallistumismaksu 10€/isä
Julkisuus
Monikkoperheet olivat julkisuudessa toimintavuoden 2012 aikana lehdissä ja televisiossa.
25.10.21012 Vantaan Seudussa oli artikkeli kolosmosperheen arjesta.
26.10.2012 Espoon seurakunta sanomat ESSE julkaisin puheenjohtajan mielipidekirjoituksen
Miksi monikkolapsi on eriarvoinen. Radio Nova juhlisti kaksosenpäivää 2.2. aamuohjelmassaan –
myös Novan FaceBook-sivustolla keskusteltiin kaksosuudesta ja kaksosista.
Toimintavuoden aikana etsittiin yhdistyksen kautta kaksosia useisiin TV- ja lehtimainoksiin.
Mm Tiina Koskisen pojat ovat HK 100 vuotta -tv- mainoksessa.s
Tapahtumailmoittautumiseen liittyvät käytännöt
Tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisesti yhdistyksen internetsivuston Vain jäsenet sivulla. Niihin voi myös ilmoittautua puhelimitse yhdistyksen omaan numeroon, jota on hoitanut
Hanna Schuravleff, tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Sähköinen ilmoittautuminen –
toiminnon käyttö lisääntyi toimintavuoden 2012 aikana: esim. pikkujoulujuhliin ilmoittautuneista jo
90% ilmoittautui sen kautta.
Tapahtumailmoitukset julkaistaan Monikko-lehdessä ja yhdistyksen internetsivuston Tapahtumatosiossa. Tapahtumiin on yrittänyt osallistua myös ei-jäseniä, minkä takia lehdissä mainitaan
tapahtumien olevan vain jäsenille, jollei ilmoituksessa toisin mainita.
Aikaisempien vuosien tapaan jatkettiin käytäntöä, että tapahtumailmoituksessa ilmoitetaan
ennakkoilmoittautumisaika. Osaan tapahtumista voi kuitenkin ilmoittautua lehden ilmestymisestä
lähtien, jolloin ilmoitetaan ainoastaan viimeinen ilmoittautumispäivä. Internetsivuston
tapahtumakalenterissa näiden tapahtumien kohdalla ilmoitetaan myös ilmoittautumisen
alkamispäivämäärä, jotta myös ei-internetiä käyttävät jäsenet mahtuvat tapahtumiin.
Samoin jatkettiin osallistumisen peruuttamiseen liittyvää käytäntöä. Monikko-lehdissä julkaistiin
erillinen ilmoitus, jossa jäseniä pyydettiin joko peruuttamaan osallistuminen (sähköinen
ilmoittautuminen) tai ilmoittamaan tapahtuman vastuuhenkilölle mahdollinen peruutus
(sähköposti/puhelinilmoittautuminen). Käytäntö aloitettiin ja sitä jatkettiin, koska lähes jokaiseen
ennakkoilmoittautumisen vaativaan tapahtumaan jäi tulematta ilmoittautuneita, ja tapahtumiin on
yleensä jonottajia. Vain jäsenet -sivuston kautta jäsenellä on mahdollisuus myös peruuttaa
osallistumisensa.
Maksullisille tapahtumille ilmoitettiin edelleen viimeinen maksuton peruutuspäivämäärä. Jos
osallistuminen peruutetaan ko. päivän jälkeen, osallistumismaksua ei palauteta.
6(8)
Monikko-lehti
Yhdistys julkaisi toimintavuonna neljä (4) Monikko-jäsenlehteä: helmikuussa, toukokuussa,
elokuussa ja marraskuussa. Lehti julkaistiin kokonaan nelivärisenä. Lehdet käsittelivät eri teemoja.
Monikko 1/12 -lehdellä ei poikkeuksellisesti ollut teemaa. Suunniteltuun teemaan psyykkinen
terveys ja jaksaminen ei saatu kirjoituksia. Lehdessä julkaistiin v. 2011 olympialaisten tulokset.
Monikko 2/12 -lehden teemana oli ”lapsen kielellinen kehitys”. Lehdessä oli kooste foniatri Maaria
Ansarannan helmikuisesta asiantuntijaluennosta. Hanna Kaivo-Oja kirjoitti lapsen puheen
viivästymisestä otsikolla ”Puhumaton tyttö” ja eräs jäsen kaksikielisen perheen lasten
puheenkehityksestä. Lehdessä julkaistiin Monikkojen puheenkehitys –kyselyn tulokset.
Monikko 3/12 –lehdessä oli monikkolasten haastatteluja. Aiheena oli ”miltä tuntuu olla kaksonen”.
Lehdessä julkaistiin kesällä olleen lasten piirustuskilpailun kuvat ja voittajat. Aikuisia, samassa
yrityksessä työskenteleviä identtisiä kaksosia oli haastateltu. Lisäksi lehdessä julkaistiin Maija-Liisa
Mäenpään artikkeli lasten nukkumisesta ja kooste Ruuhkataidot-valmennuksesta.
Monikko 4/12 -lehden teemana oli uhmaikä. Siinä oli kolme (3) erilaista kertomusta lasten uhmasta,
voimakkaasta tahdosta ja temperamentistä. Lehdessä julkaistiin monikkojen uhmaikää koskevan
kyselyn tulokset sekä perinteisten olympialaisten tulokset.
Lehti painatettiin ja myös postitettiin Forssan painossa. Itellan postimaksu kiersi Forssan painon
kautta, mikä säästi yhdistykseltä kustannuksia arvonlisäveron verran. Ensimmäisen lehden tosin
postitti Paloheinän ala-asteen 5b-luokka. Lehden mukana lähetettiin lasku. Postituksesta maksettiin
luokalle 250€ talkookuluja.
Tiedotus, markkinointi ja jäsenhankinta
Yhdistys pyrki tiedottamaan toiminnastaan uusille monikkoperheille neuvoloiden ja
synnytyssairaaloiden kautta (esitteet ilmoitustauluilla). Suuri osa uusista jäsenistä liittyi yhdistyksen
internetsivujen ”Liity jäseneksi” – toiminnon kautta.
Kotisivujen www.hmp.fi tapahtuma-, kirpputori- ja keskustelupalvelut ovat tehokas ja suosittu
viestintätapa koko yhdistyksen kesken. Sivujen käyttäjämäärä on on noussut huomattavasti.
Sivuston kävijämäärälaskurin perusteella sivustolla käy tuhansia ihmisiä kuukaudessa. HMP:n
internetsivustoa hyödyntävät aktiivisesti myös muiden monikkoperheyhdistysten jäsenet ja
yhdistykseen kuulumattomat monikkovanhemmat.
Monikko-jäsenlehdestä ei kuitenkaan luovuta, sillä kaikilla jäsenillä ei ole mahdollisuutta käyttää
internetiä tai sähköpostia etenkään vanhempainloman ja hoitovapaan aikana. Lehti on myös syy,
miksi monet perheet ovat yhdistyksen jäseninä.
Yhdistys tiedottaa myös Facebook-sivustollaan, missä oli yli 330 ”tykkääjää”.
Sähköiset kyselyt
Toimintavuoden 2012 aikana HMP teetti jäsenistöllään seuraavat sähköiset kyselyt. Suluissa on
kyselyyn vastanneiden lukumäärä. Kyselyt tehtiin SurveyMonkey-työkalulla.
Palaute Ruuhkataidot-valmennuksesta (13)
Lasten sosiaalinen kehitys (82)
Monikkojen uhmaikä (76)
7(8)
Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoimintaa jatkettiin. Tukihenkilöiden erikoisalat, yhteystiedot ja soittoajat julkaistaan
yhdistyksen internetsivuilla ja Monikko-lehdissä. Tukihenkilöt on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 13 tukihenkilöä.
Sidosryhmävaikuttaminen
Jaana Mellin jatkoi SMP:n hallituksen varsinaisena jäsenenä. Johanna Haapkylä ja Annukka Palm
valittiin varajäseniksi vuosille 2012-2014 kaksivuotiskaudeksi.
SMP:n v. 2007 perustetussa edunvalvontatyöryhmässä olivat HMP jäseninä mukana Päivi
Marjelund, Merja Flinkman, Anniina Lavikanen ja Jaana Mellin. Työryhmässä oli alkuvuodesta 18
jäsentä. Edunvalvontatyöryhmä pyrkii vaikuttamaan monikkoperheiden sosiaalipoliittiseen asemaan.
Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa halutaan tuoda esiin sosiaalietuuksien monikkoepäkohtia,
monikkoperheiden taloudellisen tuen tarvetta ja erityistarpeita kunnallisissa palveluissa. Työryhmän
pääpääpaino v. 2012 oli saada monikkoisille lapsikohtainen isyysvapaa. Edunvalvontaryhmään
perustettu paikallisen vaikuttamisen jaos ei saanut riittävästi jäseniä, joten sen toiminta ei
käynnistynyt.
Monimuotoiset perheverkostot järjesti järjestöjen yhteisen alueellisen vaikuttamisen koulutuksen.
Koulutuksen avulla toivottiin haastellisen vaikuttamistyön lisäävän yhteistyötä järjestöjen kesken.
Yhdistyksen hallinto
Vuonna 2011 hyväksytyn sääntöuudistuksen mukaisesti hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenmäärä on yhdeksän (9). Yhdistyksen
hallituksessa aloitti kaksi (2) uutta jäsentä.
Toimintavuoden 2012 aikana HMP:n hallitukseen kuuluivat:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsenet 1-v.
jäsenet 2-v.
varajäsenet
Jaana Mellin
Susanna Leikkari
Susanna Leikkari , Johanna Haapkylä , Pauliina Löytty
Minna Aho, Maria Seitsamo, Johanna Sulkumäki
Milla Huostila ja Taija Elste
Muut luottamustoimet
rahastonhoitaja
Tina Vikström
jäsensihteeri
Tiina Koskinen
lehden taitto ja ulkoasu Caroline Sassali
lehden päätoimittaja Satu Soro
tapahtumavastaava Tina Vikström ja Jaana Mellin
SMP-vastaava
Jaana Mellin
Tietoreppu
Maija Parkkonen/ Henna Lenkola
tilintarkastajat
- varsinaiset
Ulla Aaltonen, Tom Turja
- varalla
Johanna Kankaanpää, Virpi Boström
Yhdistyksen hallitus kokoontui viisi (5) kertaa. Lisäksi hallitus käsitteli asioita sähköpostitse.
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin huhtikuussa. Vuosikokouksessa oli läsnä kuusi (6)
henkilöä, joista kaksi (2) ei kuulunut hallitukseen.
8(8)