AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Syksyllä 2015 – keväällä 2016 alkava

Comments

Transcription

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Syksyllä 2015 – keväällä 2016 alkava
AVOIN YLIOPISTO-OPETUS
Syksyllä 2015 – keväällä 2016 alkava opetus / ennakkotiedot
Helsingin avoin yliopisto
Englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum., käytt., valt.) 3 op syksy 2015
Englantilaisen filologian perusopinnot 25 op syksy 2015
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Johdatus oikeustieteeseen 2 op kevät 2016
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op (monimuoto) toukokuu 2015joulukuu 2015
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op syksy 2015
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (käytt.) kevät 2016
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op (valt.) syksy 2015
Valtiosääntöoikeus 5 op kevät 2016
Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op syksy 2015
Venäjän alkeiskurssi 2, 4 op kevät 2016
Itä-Suomen avoin yliopisto
Gerontologia perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Hoitotiede aineopinnot 35 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Kauppatiede perusopinnot 30 op (verkko) aloitus syksy 2015, jatkuva ilmoittautuminen
Laskentatoimi aineopinnot 30 op (verkko) aloitus syksy 2015, jatkuva ilmoittautuminen
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (lähiopetus) aloitus syksy 2015
Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op (lähiopetus) aloitus syksy 2015
Lääketieteen perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Ravitsemustiede perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Sosiaalihallintotiede aineopinnot 35 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Sosiaalityö aineopinnot (monimuoto) aloitus syksy 2015
Sosiaalityö perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Terveyshallintotiede aineopinnot 35 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op (lähiopetus) aloitus syksy 2015
Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (lähiopetus) aloitus syksy 2015
Tilastotieteen peruskurssi 4 op (lähiopetus) aloitus syksy 2015
Työ-ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op (monimuoto) aloitus syksy 2015
Jyväskylän avoin yliopisto
Taidehistoria ja taidekasvatus perusopinnot 30 op aloitus syksy 2015
Kirjoittamisen perusopinnot 30 op aloitus syksy 2015
Lappeenrannan teknillisen yliopiston avoin yliopisto
Ekonomisvenska 2 op kevät 2015
Presenting in English 2 op syksy 2015
Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op syksy 2015
Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op kevät 2015 tai syksy 2015
Turun avoin yliopisto
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op aloitus syksy 2015
Vaasan avoin yliopisto
Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Talousoikeuden perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op
Tiedonhankintataidot 1, 1 op
Hallintotieteen kandin opintopolku (alkanut syksyllä 2014):
Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Manageriaalinen päätöksenteko ja strategiat julkisella sektorilla 5 op
Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op
Filosofian perusteet 5 op