Vedenpuhdistusprosessi

Comments

Transcription

Vedenpuhdistusprosessi
AS-0.3200 Automaatio- ja
systeemitekniikan projektityöt
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
Projektityön tausta
• Vedenpuhdistusprosesseissa useita on-line mittauksia,
osalla mittauksista (pH, johtokyky, kloori, O3) ohjataan
(Metso DCS) vedenpuhdistusprosessin
kemikaalisyöttöjä.
• On-line mittausten kalibrointi ja viritys suoritetaan
pääsääntöisesti ennalta määrätyn ohjelman mukaisesti,
joka voi välillä olla riittämätön.
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Vedenpuhdistusprosessi
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Projektityön tausta
• On-line mittausten läheisyydestä otetaan aika ajoin
laboratorionäytteitä, jotka analysoidaan vesilaitosten
laboratoriossa ja tallennetaan LIMS-järjestelmään.
• Näytteenoton yhteydessä luetaan myös on-line mittarin
arvo, joka syötetään käsin LIMS-järjestelmään.
• Laboratoriohenkilöstö seuraa LIMS-raporteilla
mittausten välisiä erosuureita ja ottaa yhteyttä
huoltohenkilöstöön jos erosuure kasvaa liikaa.
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Projektityön kuvaus
• Tavoitteena on toteuttaa Helsingin kahdelle
vedenpuhdistuslaitokselle on-line mittausten
automaattinen kunnonvalvonta Metson DCSjärjestelmään.
• Kunnonvalvonta on tarkoitus toteuttaa on-line mittadatan
ja laboratoriodatan automaattisella vertailulla (55 kpl).
• Kunnonvalvonta edellyttää LIMS-tietojen siirtoa Metson
tietokantaan  LIMS päivitys käynnissä (siirtotaulu).
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Tiedonsiirron periaatekuva
HSY network
DCS network
SELECT, INSERT, DELETE
LIMS
LIMS
MSSQL
MSSQL
Metso
Metso
IA
IA database
database
S EL E
INS
CT ,
DAT
/UP
ERT
E
Software/
Service
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Projektityön vaiheet
•
•
•
•
•
•
•
•
Tutustuminen tietokantojen (LIMS ja Metso) rakenteisiin.
Siirtosovelluksen ohjelmointi (pää- ja aliohjelmat, C#)
Siirtopositioiden luonti Metson tietokantaan.
Siirtosovelluksen testaaminen (testiympäristössä).
Kunnonvalvontaraporttien suunnittelu.
Metson DNAReportDesigner-ohjelmaan tutusuminen.
Kunnonvalvontaraporttien toteutus.
Koulutus ja ohjeiden luominen vesilaitoksille.
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Projektityön riskienhallinta
• LIMS-järjestelmän päivitys viivästyy.
 toteutetaan testidatalla.
• Asiakas ei toimita tarvittavia lähtötietoja (positioparit).
 asiakas lisää puuttuvat mittaukset myöhemmin.
• DNAReportDesigner-työkalun vähäinen kokemus.
 toteutetaan tarvittaessa Excelillä.
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013
Projektityön aikataulu
A13-12 On-line mittausten kunnonvalvonta
vedenpuhdistusprosessissa
Tomi Lukkarinen
29.9.2013