Piirileiritys 2013-2014 Eteläinen alue, Pajulahti

Comments

Transcription

Piirileiritys 2013-2014 Eteläinen alue, Pajulahti
Piirileiritys 2013-2014
Eteläinen alue, Pajulahti
Piirileiritykseen valitut
NÅID
Ida
Ounaslehto
Esbo IF
Cecilia
Netta
Eeka
Madelein
Pinja
Greta
Toma
Sinervo
Tuusjärvi
Kölhi
Luomanen
Konttinen
Wikström
Lahtinen
Helsingfors IFK
Helsingfors IFK
Helsingfors IFK
Helsingfors IFK
Helsingfors IFK
Helsingfors IFK
Helsingfors IFK
Neuvonen
Tousignant
Toikka
Valtonen
Salomaa
Rasehorn
Koskiniemi
Uusitalo
Kettunen
Johansson
Mäkelä
Oila
Lintula
Luoma
Karras
Nieminen
Laisi
Karhu
Keskitalo
Salminen
Nurmi
Jatkola
Kohl
Siitonen
Gerkman
Kämäräinen
Jääsvuo
Viljakainen
Immonen
Kontio
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
HELSY
Elja
Nora
Aino
Vappu
Meeri
Antti
Ella
Topias
Antti
Inka
Tuomas
Heidi
Heikki
Hilppa
Hanna
Elsa
Kia
Emma
Saara
Hannes
Neea
Saku
Camilla
Annika
Otto
Reetta
Isabella
Lotta-Maria
Eeva
Katariina
Ella
Lauri
Rebekka
Merituuli
Hiski
Mark
Tuomas
Liisa
Jesper
Emma
Laura
Parviainen
Kalliokoski
Sukselainen
Saarela
Jatkola
Szücs-Bartfai
Uusitalo
Sätilä
Winogradow
Uosukainen
Putkiranta
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot
Espoon Tapiot (Leppävaaran Sisu v. 2013 loppuun)
Espoon Tapiot (Leppävaaran Sisu v. 2013 loppuun)
Iivo
Eva-Lotta
Lia
Eveliina
Jere
Koski
Vendla
Catania
Alanko
Liskojärvi
Helsingin Tarmo
Helsingin Tarmo
Helsingin Tarmo
Helsingin Tarmo
Helsingin Tarmo
Meeri
Anttalainen
Helsingin Kisa-Toverit
Juuso
Otto
Kia
Jessi
Vera
Hava
Kahilainen
Oilinki
Latvasalo
Viljaniemi
KU-58
KU-58
KU-58
KU-58
KU-58
Jusif
Eero
Antti
Ali
Ilomäki
Pränni
Track and Field Espoo ry
Track and Field Espoo ry
Track and Field Espoo ry
Iris
Aku
Oula
Riku
Riivari
Kärki
Mattila
Illukka
Vantaan Salamat
Vantaan Salamat
Vantaan Salamat
Vantaan Salamat
Henry
Ojala
Veikkolan Veikot
Viljami
Hanhisalo
Viipurin Urheilijat
Maria
Pinja
Olkkonen
Piipari
Hartolan Voima
Hartolan Voima
Riina
Markku
Kolehmainen
Nurmi
Heinolan Isku
Heinolan Isku
Teemu
Jenna
Kurhila
Sjögren
Iitin Pyrintö
Iitin Pyrintö
LASY
Taina
Veera
Akseli
Puumalainen
Rautiainen
Nuutinen
Iitin Pyrintö
Iitin Pyrintö
Iitin Pyrintö
Kia
Miikka
Veeti
Severi
Kemppainen
Metsäkangas
Vesalainen
Parikka
Lahden Ahkera
Lahden Ahkera
Lahden Ahkera
Lahden Ahkera (Asikkalan Raikas v. 2013 loppuun)
Jasper
Joel
Lind
Lind
Orimattilan jymy
Orimattilan jymy
Jaakko
Juho
Ella
Janna
Julius
Olli-Pekka
Jonna
Valtteri
Salopelto
Arvio
Tikkanen
Koskela
Sorsa
Laitila
Jalkanen
Tuhkanen
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Karhulan Katajaiset
Ella
Kupiainen
Karhulan Urheilijat
Fanni
Matilda
Heidi
Jauhiainen
Hiltunen
Liikka
Kuusankosken Kisa
Kuusankosken Kisa
Kuusankosken Kisa
Noora
Kia
Hautamäki
Heiskanen
Pyhtään Yritys
Pyhtään Yritys
Aapo
Nelli
Saara
Niilo
Marcus
Elisa
Siiri
Tanja
Jermu
Nieminen
Talvitie
Saalo
Kantoniemi
Kytölä
Toivola
Saalo
Sorvari
Tarkiainen
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Hyvinkään Seudun Urheilijat
Artturi
Henna
Santeri
Jenni
Matias
Kylmäkorpi
Söderlund
Mäkelä
Heino
Äikäs
Karkkilan Pojat
Karkkilan Pojat
Karkkilan Pojat
Karkkilan Pojat
Karkkilan Pojat
KYMY
UUDY
Melina
Janina
Sofia
Meeri
Aatu
Matias
Jaakko
Emmi
Runo
Elina
Petra
Rajulin
Pykäri
Rantanen
Manninen
Komulainen
Mahonen
Poutanen
Kemppainen
Rantala
Kujala
Räty
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
Leevi
Tuukka
Roni
Milo
Kokkinen
Kuusela
Wright
Mikkonen
Länsi-Uudenmaan Urheilijat
Länsi-Uudenmaan Urheilijat
Länsi-Uudenmaan Urheilijat
Länsi-Uudenmaan Urheilijat
Tuukka
Varpu
Nuutti
Tuuli
Milja
Pasanen
Suojalehto
Pasanen
Pasanen
Rantanen
Nummen Kipinä
Nummen Kipinä
Nummen Kipinä
Nummen Kipinä
Nummen Kipinä
Kimi
Rinnekari
Nurmijärven yleisurheilu
Jenna
Sorvari
Porvoon Urheilijat
Helmi
Maria
Kaisa-Mari
Meronen
Korpisaari
Salminen
Riihimäen Kisko
Riihimäen kisko
Riihimäen Kisko