Mora Inxx

Comments

Transcription

Mora Inxx
INSTRUKTION
06.12 . MA nr 890727
Mora Inxx
Mora Armatur AB
Box 440
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.moraarmatur.com
a.
(2 mm)
alt alt 2
52mm
Ømin 29
max 37
nv. 0 mm
b.
MA-nr 89 0 9
a.
a.
b.
a.
b.
(2,5 mm)
c.
(2 mm)
a.
d.
b.
e.
OBS!
Huomio!
f.
(,5 mm)
OBS! Vid montering av pipen:
Fastsättningsskruven skall skruvas in till
samma nivå som pipens yttre diameter. Ej
längre in (se bild a.).
a 1.
Huomio! Juoksuputken asennuksessa
huomioitava: Kiinnitysruuvi kierretään
vain juoksuputken pinnan tasolle, ei
syvemmälle (katso kuva a)
INSTRUKTION
06.12 . MA nr 890727
Mora Inxx
Mora Inxx A1
70 85 80 (20)
70 85 24
70 84 76
70 84 7
3 3 30
För tvättställblandare
Pesuallashanat
70 84 74
70 84 73
70 85 57 (20)
För köksblandare
Keittiöhanat
70 83 0
70 84 79
70 85 8
70 85 8
70 84 75
70 84 7
3 3 3
70 84 74
70 84 73
70 83 0
70 84 80
70 84 80
70 84 80
Mora Inxx A2
Mora Inxx A5
70 84 82
70 85 96 (tvättställsbl.)
(pesuallashanat)
70 84 72
70 85 97 (köksbl. spärr 20)
(keittiöhanat rajoitus 20°)
70 84 83
70 84 70
70 84 69
70 84 8
70 85 8
70 84 72
70 84 74
70 84 73
70 84 73
40 93 9
70 84 75
70 83 0
70 83 0
70 84 82
70 82 95
70 85 82
TIPS! För att lättare lossa fästmuttern för kartouchen
används demonteringsverktyg MA-nr 89 0 87
Vihje! Säätökasetin
kiinnitysmutterin irroitus käy
parhaiten MA-irroitustyökalulla
nro 89087.
70 84 84

Similar documents