työhönvalmennukseen - Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen

Comments

Transcription

työhönvalmennukseen - Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen
Työhönvalmennusyksikkö Tähtiportti
Väinölänkatu 15
60120 Seinäjoki
Puh. 0400 - 267 515
TYÖELÄMÄÄN SUUNTAAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUS TÄHTIPORTISSA
(Kelan ostama palvelu) Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus
•
•
•
•
Voi hakeutua työikäinen, mielenterveydellisistä syistä työelämästä taukoa pitänyt
henkilö. Myös nuori, jolla on vaikeuksia työllistyä tai löytää ammatillinen ura tai saada
ammatillisia opintoja päätökseen voi hakea kuntoutusta
- Edellytetään psykiatrinen hoitosuhde
Työelämään suuntaavaan ammatilliseen kuntoutukseen voi myös hakeutua kunnan
ostaman palvelun jatkumona.
Kesto noin 1 vuosi
Kuntoutuksen aikana kuntoutujan etuudet maksaa Kela
Hakeutuminen
•
•
Alkaa tutustumiskäynnillä, joka varataan Tähtiportista.
Kelan kustantamaan kuntoutukseen
- B-lausunto hoitavalta lääkäriltä Kelalle
- haastattelu Tähtiportissa
- kuntoutustyöryhmän käsittelyn jälkeen lomake Ku 101 Kelaan
Kuntoutus sisältää mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
työn tekemistä
yksilöllistä ohjausta työskentelyyn
yksilökeskusteluja kuntoutuksen etenemisen tueksi
ryhmätilanteita
ohjattua liikuntaa
virkistyspäiviä
atk-opetusta
ohjaavaa koulutusta
työharjoittelun avoimilla työmarkkinoilla
työvalmentajan tuen työharjoitteluun
terveystarkastuksen työterveyshoitajalla.
•
•
•
Työn tekemisessä otetaan jokaisen kuntoutujan vointi huomioon.
Kuntoutujan työviikko on viisipäiväinen
Tähtiportissa voi työskennellä eri toimialoilla mm:
- alihankinta/kokoonpano
- pakkaus
- puutyöt
- metallityöt
- keittiötyö
- kuljetus
•
•
Työyhteisö ja yhteisöllisyys ovat merkittäviä tekijöitä kuntoutumisessa
Ammatillisen kuntoutuksen aikana toimeentulo voi olla kuntoutustuki tai kuntoutusraha
Lisätietoja saa vastaavalta ohjaajalta puh. 0400 - 267 515 sekä www.kela.fi
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
PL 348
60101 Seinäjoki
www.epsospsyk.fi

Similar documents