Tiedolla johtamisen palapeli

Comments

Transcription

Tiedolla johtamisen palapeli
Tutkimus- ja koulutusorganisaatioden kehittämispäivä
Tiedolla johtamisen palapeli
4.9.2013
Tervetuloa!
Tämän päivän ohjelma
Kello
Aihe
Repliikki
9.00-9.30
Aamukahvi
-
9.30-9.45
Seminaarin avaus
Niclas Lindgren, Cerion
-
9.45-10.30
Strateginen tiedolla johtaminen
Jaakko Herrala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
-
10.30-11.30
Johdon raportoinnin ja tiedon hallinnan kehittäminen
Markku Sutinen, Turun yliopisto
Tuomo Saarni
11.30-12.30
Lounas
-
12.30-13.15
Hallinto-organisaatiosta asiakaslähtöiseksi palveluorganisaatioksi
Timo Erämetsä, Muutostoimisto Flow Consulting
Niclas Lindgren
13.15-14.00
Tutkimus- ja projektitoiminta osana johtamisjärjestelmää
Jaakko Stenhäll, Tampereen teknillinen yliopisto
Kristian Granroth
14.00-14.15
Iltapäiväkahvi
-
14.15-15.00
Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen osana
johtamisjärjestelmää
Opri Salminen, Helsingin yliopisto
Martin Nordell
15.00-15.45
Opintohallinnon strateginen kehittäminen
Pekka Korhonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vilho Kolehmainen
© Cerion Solutions Oy
Cerion pähkinänkuoressa
Missiomme: rakennamme tavoiteohjattuja ja
tehokkaita organisaatioita
Ydinosaamisemme
Tavoitetila ja
strategia
 Johtamisen kehittäminen
 Toiminnan tehostaminen
 Projektien läpivieminen
Kehittämisen
ja muutoksen
johtaminen
Tavoiteohjattu
organisaatio
Organisaatio
ja rakenteet
Asiakkainamme julkishallinnon ja yksityisen
sektorin suuret ja keskisuuret organisaatiot
 65 % julkishallinto, 35 % yksityinen sektori
 Keskeiset asiakassegmentit: Koulutusektori,
Hyvinvointisektori (SoTe), Valmistava teollisuus
 Filosofia: pitkäjänteiset kumppanuudet
Tietojärjestelmät
Toimintatavat
Riippumaton kehittämiskumppani
 Menetelmät ja välineet valitaan asiakkaan tarpeen ja
toimintaympäristön ehdoilla
Toimipisteemme Turussa ja Helsingissä
Työllistämme ~50 Cerioniittiä
© Cerion Solutions Oy
Miksi päivän teema?
Tiedolla johtaminen:
jotain uutta vai samaa vanhaa
uudessa paketissa?
© Cerion Solutions Oy
Tiedolla johtamisen komponentit
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
Johtamisen periaatteet
Johtamisen rakenteet
Johtamisen prosessit ja asiakirjat
Johtamisen kokonaisarkkitehtuuri
Mittarit, indikaattorit, käsitteet
JOHTAJUUS
Johtamisen kulttuuri
Johtamisosaaminen
Ihmiset ja miehitys
Asenne
TIETO
Strateginen - operatiivinen
Laadullinen – määrällinen
Tavoitteet – suunnitelmat – toteutumat – ennusteet
Toiminta – voimavarat
TYÖKALUT
Johdon tietojärjestelmät
Strategisen ja operatiivisen suunnittelun työkalut
BI-työkalut (raportointi, ennakointi, analytiikka)
Tietovarannot ja -varastot
© Cerion Solutions Oy
Mietittäväksi tälle päivälle...
..mitä tiedolla johtaminen koulutus- ja
tutkimusorganisaatioissa tarkoittaisi
ja sisältäisi, mitä siinä erityisesti
pitäisi painottaa?
© Cerion Solutions Oy