1 (2) Pöytäkirja 4/2014 Aika - Vuokralaistoimikunta Myllypuro

Comments

Transcription

1 (2) Pöytäkirja 4/2014 Aika - Vuokralaistoimikunta Myllypuro
1 (2)
Heka-Myllypuro
Vuokralaistoimikunta
27.5.2014
Pöytäkirja 4/2014
Aika:
22.5.2014 klo 18.00
Paikka:
Yläkiventie 4 D kerhohuone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo18.00
Kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus
 Todettiin sääntömääräisesti koolle kutsutuksi ja täysivaltaiseksi
Esityslistan hyväksyminen
 Poistettiin toimitusjohtajan ja isännöitsijän puheenvuoro
Puhe ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen Sami Virtakoskelle
 Myönnetään puhe ja läsnäolo-oikeus
Edellisen 16.4.2014 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 Hyväksytään
Ilmoitusasiat
 asumistuki-, kunta- ja aralaki tulossa eduskuntaan lähiaikoina
 tontin vuokrat päivitetään markkina-arvon mukaiseksi, 4 Hekan tonttia mukana
 ohjeistus väistöasunto käytännöstä on tulossa asuntolautakuntaan syksyllä.
Asuntolautakunnan pj. Peippinen tulossa vuokralaisneuvottelukunnan kokoukseen kertomaan
asiasta elokuussa.
 vuokralaisten edunvalvontaan perustetaan yhdistys vnk:n yhteyteen. Lisätietoja syksyllä.
 toimisto aloittanut muuton
 Talotoimikunnat voivat hakea ylimääräiset toimistokalusteet kerhotiloihinsa
Vnk pöytäkirjat
 Viimeisimmästä kokouksesta ei ole pöytäkirjaa vielä tullut.
Vuokralais- ja Hyyryläispäivät
 Jokaisesta talotoimikunnasta mahdollisuus lähteä yksi vuokralaiskeskusliiton päivälle ja
vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja.
 Hyyryläispäiville (4.10.) 3 henkilöä / talotoimikunta
 Hyyryläispäiville ilmoittatutaan Hekalaiset sivujen kautta. Alla linkki ilmoitatumiseen.
 http://www.hekalaiset.fi/hyyrylaispaiva-4-10-2014/ilmoittautuminen-4-10-2014-hyyry/
Toimitusjohtajan ja isännöitsijän puheenvuorot
 Toimitusjohtaja ja isännöitsijä eivät päässeet kokoukseen.
Lausunto HEKA:n PTS suunnitelmasta vuosille 2015–2024 liite
 Päätettiin lähettää liitteen mukainen lausunto vuokralaisneuvottelutoimikunnalle ja Heka
Myllypuron hallitukselle. Ja pyydetään Heka Myllypuron hallitusta vaikuttamaan Heka Oy:n
hallitukseen siten, että Myllymatkantie 6:n peruskorjaukset aloitetaan välittömästi.
Pöytäkirja 4.doc
Tulostus 27.5.2014
2 (2)
Heka-Myllypuro
Vuokralaistoimikunta
27.5.2014
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Yhteistyökoulutus syksyllä (Kontula, Vesala, Myllypuro)
 Talotoimikuntien puheenjohtajat, sihteerit ja asukasvalvoja. Koulutus pidetään 20.9.
Ilmoittautuminen puheenjohtajalle osoitteeseen [email protected] 19.6 mennessä.
Ilmoita nimesi, yksikkösi, ruokavaliosi ja sähköposti osoitteesi. Postin aiheeksi ”Koulutus
20.9”
Hallituksen ja toimikunnan tapaamisen valmistelu
 Jätetään syksyn kokoukseen.
Yhteisten asukastilojen käyttöperusteet. Työryhmän perustaminen
 Tehdään yhteiset pelisäännöt saunoista, kerhohuoneista, parkkipaikoista jne. Pyydetään
ehdotuksia säännöiksi talotoimikunnilta Työvaliokunta kokoaa ehdotuksista säännöt.
Työmaatoimikunnan kokoukset kuulumiset ja varajäsenen kutsuminen vuokralaistoimikunnan
kokouksiin
 Kokoontunut kerran, ei erikoista.
 Päätettiin kutsua työmaatoimikunnan varajäsen Sami Virtakoski niihin
vuokralaistoimikunnan kokouksiin, joissa käsitellään korjauksiin liittyviä asioita.
Asukasvalvoja Pekka Kinnusen puheenvuoro
 Mamsellimyllynkatu 25 vesivahinkoihin päätettiin selvittää syyt. Tehtävä annettiin
työmaatoimikunnalle. Vastuu kysymykset selvittää Pekka Kinnunen Jouni Karjalaisen
kanssa.
Hallituksen asukasjäsenten kuulumiset
 Seuraava hallituksen kokous kesäkuussa.
 Koulutusraha syksyn koulutukseen on myönnetty.
 Heka Myllypuron hallitus on valinnut Vesa Salmen työmaatoimikuntaan hallituksen
jäseneksi.
Muut esille tulevat asiat
 Päätettiin kokoontua kesäkuussa ja kokokseen kutsutaan Jouni Karjalainen ja Timo
Lehikoinen. Puheenjohtaja sopii ajankohdan.
 Kokouksien osallistujien koontilistat toimitetaan 29.5 mennessä toimistolle.
Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokokusen klo 19.55
Myllypuro 22.5.2014
Matti Toivanen
puheenjohtaja
Taina Gottlieb-Juntula
sihteeri
Pöytäkirja 4.doc
Tulostus 27.5.2014

Similar documents