ETIKS Biomatik VHU 26 peleti

Comments

Transcription

ETIKS Biomatik VHU 26 peleti
ETIKS Biomatik VHU 26 peleti
Biomatik VHU 26 P je litoželezni členkasti kotel
kombinirane izvedbe v osnovi namenjen za avtomatsko
zgorevanje lesnih pelet z možnostjo občasnega
nadomestnega kurjenja kosovnega lesnega goriva.
Kotel je namenjen vgradnji v toplovodne ogrevalne
sisteme s prisilno cirkulacijo vode.
Obratovanje je dovoljeno za:
• delovni tlak do 4 bare,
• delovno temperaturo do 90 °C
Prednosti kotla VHU 26:
•
•
•
•
•
•
•
dolga življenjska doba litoželeznega kotlovskega bloka,
garancija za kotlovski blok 5 let,
avtomatsko vžiganje, krmiljeno po času in potrebah ogrevanja,
visok toplotni izkoristek,
enostavno čiščenje,
možnost povečave moči z dodajanjem členov,
možnost uporabe različnega goriva
Prednosti peletnih gorilnikov ETIKS









Gorilnik GP 30 z pripadajočo
opremo
Možnost nastavitve moči gorilnika,
dvostopensko delovanje moči gorilnika,
možnost nastavitve kvalitete zgorevanja,
dnevna in tedenska nastavitev časa delovanja,
enostavni preklop on/off v trenutnem delovnem
programu,
enostavno čiščenje inox gorilne ponvice,
enostavna menjava keramičnega vžigalnika,
možnost uporabe trdega goriva brez demontaže gorilnika,
dodatna opcija: Samodejno mehansko čiščenje gorilne ponvice
Kotel ustreza EN 303-5
ETIKS d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 Štore, SLOVENIJA
Tel:03/780-22-80, Fax:03-780-22-92, E-mail: [email protected], www.etiks.si
ETIKS Biomatik VHU 26 peleti
Vžig in delovanje peletnega gorilnika je vodeno z digitalnim regulatorjem in omogoča samodejno delovanje
kotla. Po izbiri kupca se dobavlja:
• regulacija brez lambda sonde,
• regulacija z lambda sondo.
ŠTEVILO ČLENOV
Višina /širina kotla
mm
Globina bočnega dela
mm
Globina dimnega nastavka
Premer dimnega nastavka
Potrebni vlek
Prostornina gorilne komore
Dolžina gorilne komore
Velikost polnilnih vrat
Prostornina vodnega
prostora
Premer vodnega priključka
Hidravlične izgube
Najvišji dovoljeni nadtlak
Najvišja delovna temper.
Najvišja temperatura
Priporočena temperatura
Masa kotla brez vode
Lesno gorivo
Nazivna moč po EN 303-5
Čas gorenja - nazivna moč
Poraba goriva - nazivna moč
Dolžina polen - maksimalna
Količina dimnih plinov pri
nazivni moči
Temperatura dimnih plinov
pri nazivni moči
Izkoristek - nazivna moč
Razred kotla po EN 303-5
Minimalna moč
Maksimalna moč
Tekoče gorivo
Nazivna moč
Izkoristek - nazivna moč
Peleti
Nazivna moč
Izkoristek - nazivna moč
mm
mm
Pa
dm3
mm
mm
dm3
Kurjenje z peleti
3
4
5
380
490
600
6
7
1025 / 600
710
820
8
9
10
930
1040
115
0
160
156
176
30
23
185
37
295
51
405
65
79
515
625
300 / 320
93
735
107
845
128
955
27
33
39
45
56
62
68
51
col
Pa
bar
°C
°C
°C
kg
6/4
do 200
4
90
110
65 - 85
214
264
314
364
414
464
514
Podatki so za kosovni les z vlago 20 % in kurilno vred. 14-18 MJ/kg
kW
8
14
20
24
28
32
36
ur
2
kg/h
2,4
4,2
6
7,2
8,4
9,6
10,8
mm
160
280
390
500
615
720
830
g/sek
2,4
4,2
6
7,2
8,1
°C
230 -290
%
75
1
kW
kW
4
15
kW
%
20
kW
%
7
20
9,6
10
12
14
16
25
30
35
40
Podatki za lahko kurilno olje
26
32
38
44
50
90
Lesni peleti do 6 mm
20/24 25/28 30/32
90
Kurjenje z drvmi
564
40
12
940
10,8
12
18
45
20
50
56
62
35/37
Specifikacija naročanja:
• Kotlovski blok Etiks
Biomatik VHU 26 z odprtino
na prvem členu,
• gorilnik GP 30 z
regulacijskim panelom in
opremo kurišča,
• dozator pelet ustrezne
dolžine,
• silos pelet izbranega tipa in
volumna.
Tipi silosov:
Okrogli silos 300 l
Silos 400 l – 500 l
Bočni silos 250 l
Vodni stolp 480 l vode – 240 l
silos pelet

Similar documents