snov in standardi za 1. ocenjevanje znanja matematika, 6. razred

Comments

Transcription

snov in standardi za 1. ocenjevanje znanja matematika, 6. razred
SNOV IN STANDARDI ZA 1. OCENJEVANJE ZNANJA
MATEMATIKA, 6. RAZRED
VSEBINA
STANDARD in MINIMALNI STANDARD
Prepozna, opiše in nariše medsebojno lego točke in premice ter dveh
premic
Nariše kot in ga izmeri
KOTI IN OSNOVNI
GEOMETRIJSKI ELEMENTI
Uporablja ustrezne oznake za kote (
).
Primerja kote po velikosti in uporablja merilne inštrumente
Opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli
Reši besedilne naloge in matematične probleme iz vsakdanjika
Bere in piše naravna števila ter števila smiselno zaokroži.
Reši preprost matematični problem z življenjsko situacijo.
Pozna lastnosti naravnih števil in odnose med njimi. Uporablja jih v danih
situacijah.
NARAVNA ŠTEVILA
Oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje
Zbere, uredi in prikaže podatke v preglednici in s prikazi ter analizira podatke
in rezultate.
Opiše problemsko situacijo z matematičnim jezikom.
Pozna in uporablja matematično terminologijo.
Pretvori iz arabskega v rimski zapis in obratno.
Minimalni standardi so zapisani odebeljeno.