gledališki abonma

Comments

Transcription

gledališki abonma
GLEDALIŠKI ABONMA SEZONA 2015/16
Spoštovani obiskovalci Cankarjevega doma na Vrhniki,
vljudno vas vabimo k vpisu Gledališkega abonmaja v sezoni 2015/16!
Na oder Velike dvorane prenovljenega Cankarjevega doma na Vrhniki smo povabili:
Loški oder Škofja Loka s komedijo Georgesa Feydeau-ja – MAČEK V ŢAKLJU,
reţija: Milan Golob,
igrajo: Jan Bertoncelj, Matej Čujovič, Petra Malovrh, Bojan Trampuš, Irena Koţuh, Matjaţ Erţen, Blaţ Vehar,
Petra Krančan in Juša Berce,
Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj z romantično dramo Daniela Glattauerja VSAK SEDMI VAL,
(nadaljevanje knjiţne uspešnice in odrske uprizoritve Proti severnemu vetru)
reţija: Alen Jelen,
igrata: Vesna Pernarčič in Rok Vihar,
Društvo Cafe teater Ljubljana, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Zavod Morpheus Ljubljana
s komornim veselim večerom 100 SVEČK ZA JEŢKA,
reţija: Matija Milčinski,
igrajo: Janez Hočevar Rifle, Nana in Juš Milčinski, Ivan Lotrič v offu, pri klavirju večinoma Joţi Šalej,
Gledališče Koper in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
s komedijo s songi Iztoka Mlakarja – PAŠJON,
reţija: Vito Taufer,
igrajo: Iztok Mlakar, Ţiga Udir, Radoš Bolčina, Igor Štamulak, Gorazd Ţilovec, Rok Matek, Tjaša Hrovat,
Matija Rupel/Nejc Cijan Garlatti, instrumentalni trio: David Trebiţan, David Šuligoj, Roman Kobal,
Slovensko ljudsko gledališče Celje
z absurdno komedijo Sławomira Mroţka – POLICAJI,
reţija: Jernej Kobal,
igrajo: Branko Završan, Tarek Rashid, Aljoša Koltak, Tanja Potočnik, Bojan Umek/Andrej Murenc, Damjan M. Trbovc,
in
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
s satirično komedijo Jeana Baptista Poquelina Molièra – TARTUFFE,
reţija: Vito Taufer,
igrajo: Teja Glaţar, Gojmir Lešnjak – Gojc, Helena Peršuh, Peter Harl, Urška Taufer, Nejc Cijan Garlatti,
Iztok Mlakar, Radoš Bolčina, Ana Facchini, Ţiga Udir, Andrej Zalesjak, Eduardo Lev, Dean Petrovič, Bogdan Repič.
mag. Tatjana Oblak Milčinski
Koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
PROSTOR
Parter
Balkon
polna cena
abonmaja
78 €
75 €
Boštjan Koprivec
Direktor
plačilo v dveh obrokih
82 €
77 €
Upokojenci, dijaki, študenti, invalidi
in nezaposleni (s potrdili)
20 % popust
20 % popust