Seznam imetnikov dovoljenja za promet z zdravili na debelo

Comments

Transcription

Seznam imetnikov dovoljenja za promet z zdravili na debelo
Seznam imetnikov dovoljenj za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na DEBELO
na dan 31.10.2015
Zap.
Ime družbe
št.
Naslov
Odgovorna oseba
Prešernov trg 1,
1000 Ljubljana
Rožamarija Čučnik
1.
ADRIAPHARM, svetovanje,
raziskave in trženje, d.o.o.
2.
ADRIATIC BST trgovina in storitve,
d.o.o.
Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana
Andrej Pučnik
3.
ADRIFARM, podjetje za trgovino s
farmacevtskimi izdelki d.o.o.
Tiblisijska ulica 87,
1000 Ljubljana
Milan Pavšek , Irena Kuhelj
4.
ALICANTO, prehrana in zdravje
živali, d.o.o.
Vodnikova cesta 232,
1000 Ljubljana
Nataša Pogačar
5.
ALKALOID - INT, družba za trgovino
in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4,
1231 Ljubljana - Črnuče
Nina Ekart Oman
6.
ALTAMEDICS d.o.o., družba za
trženje in registracije s področja
farmacevtske dejavnosti
Šlandrova ulica 4B,
1231 Ljubljana- Črnuče
Petra Pilih
7.
AMGEN ZDRAVILA, trženje zdravil
d.o.o.
Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana
Damjana Čater
8.
AMICUS SI, trgovsko podjetje d.o.o.
Pot k sejmišču 35,
1231 Ljubljana-Črnuče
Đorđe Dmitrašinović
Opombe
9.
ANIMALIS, prehrana in zdravje živali,
d.o.o.
Tržaška cesta 135,
1000 Ljubljana
Vladka Čahuk Vaupotič
10.
APTA MEDICA INTERNATIONAL,
družba za trženje farmacevtskih
izdelkov in medicinskih pripomočkov,
d.o.o.
Likozarjeva ulica 6,
1000 Ljubljana
Mojca Dobaja
11.
ASTELLLAS PHARMA , trženje in
distribucija farmacevtskih izdelkov,
d.o.o.
Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana
Metka Brajnik
12.
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13,
1000 Ljubljana
Luka Bratovič
13.
BELUPO trgovsko podjetje d.o.o.
Dvorakova ulica 6,
1000 Ljubljana
Sonja Planinc
14.
BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o.
Slokanova ulica 12,
2000 Maribor
Polonca Gačnik-Vozelj
15.
BITRADE Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o., Mengeš
Breznikova ulica 26,
1230 Domžale
Ines Logar
16.
CARDIO MEDICAL družba za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Špruha 1,
1236 Trzin
Tanja Turk
17.
DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost,
zastopanje in prodaja medicinske
opreme d.o.o.
Obrtniška ulica 11,
1370 Logatec
Špela Žle
18.
ECOLAB podjetje za proizvodnjo
pralnih sredstev in drugih kemičnih
proizvodov, trgovino in storitve d.o.o.
Vajngerlova ulica 4,
2000 Maribor
Nenad Bjelan
Pod jelšami 6,
1290 Grosuplje
Tanja Turk
Minarikova ulica 6,
2000 Maribor
Robert Marolt
Obrtna cona Logatec 30,
1370 Logatec
Marko Dolžan
Dobrovlje, Dobrava 14,
3214 Zreče
Alja Jeseničnik
Tišinska ulica 29g,
9000 Murska Sobota
Mitja Horvat
Sitarska pot 17,
4000 Kranj
Tadeja Zupančič
Dunajska cesta 51,
1000 Ljubljana
Darja Slapar
Trg Osvobodilne fronte 14,
1000 Ljubljana
Adolf Golner
27.
GLAXOSMITHKLINE d.o.o., družba
za promet s farmacevtskimi izdelki,
Ljubljana
Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana
Darja Slapar
28.
GOPHARM trgovina in laboratorijske
storitve, d.d., Nova Gorica
Cesta 25. junija 1d,
5000 Nova Gorica
Jana Štefančič
29.
INSPHARMA d.o.o.
Vodovodna cesta 101,
1000 Ljubljana
Rožamarija Čučnik
19.
EMPORIO MEDICAL podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.
20.
FARMADENT trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o.
21.
FARMICOM farmacevtska družba
d.o.o.
22.
FRESENIUS MEDICAL CARE
SLOVENIA d.o.o.
23.
GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi
d.d.
24.
GAPS storitve in trgovina d.o.o.
25.
GENERA SI d.o.o.
26.
GENOS, Podjetje za trgovino,
zastopstva in storitve d.o.o.
30.
INTEREXPORT mednarodna
trgovina, d.o.o.
Potok pro Komendi 12,
1218 Komenda
Mojca Žitko Krhin
31.
IRIS, Mednarodna trgovina d.o.o.
Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Maja Jeras Gorjup
32.
ISTRABENZ plini, Plini in plinske
tehnologije, d.o.o.
Sermin 8/a,
6000 Koper
33.
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ, družba za
zastopanje in trgovino d.o.o.
34.
Anja Pribac
Litostrojska cesta 46 A,
1000 Ljubljana
Urška Farazin
KARANTA LJUBLJANA trgovska
družba d.o.o.
Poljanski nasip 6 ,
1000 Ljubljana
Julija Jelić
35.
KASTOR MEDICAL DENTAL d.o.o.
Vošnjakova ulica 6,
1000 Ljubljana
Marjan Balkovec
36.
KEMOFARMACIJA veletrgovina za
oskrbo zdravstva d.d., Ljubljana
Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana
Darja Slapar, Mojca Tomažič,
Špela Žle
37.
KRKA tovarna zdravil d.d., Novo
mesto
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto
Nevenka Božič
38.
LEK farmacevtska družba d.d.
Verovškova ulica 57,
1526 Ljubljana
Barbara Kozamernik Presetnik
39.
LENIS, oskrba ran d.o.o.
Preloge 53,
1211 Ljubljana -Šmartno
Branko Huč, Maja Frankovič
40.
LINDE plin d.o.o., Celje
Bukovžlak 65b,
3000 Celje
Marija Hočevar Korošec
41.
LIPIS d.o.o., Proizvodnja in trgovina
d.o.o.
Cesta v Šmartno 35,
1000 Ljubljana
Igor Fabjančič
42.
LL GROSIST, družba za prodajo
farmacevtskih, medicinskih in drugih
proizvodov na debelo d.o.o.
Komenskega ulica 11,
1000 Ljubljana
Andreja Leskovec
43.
LUNDBECK-PHARMA svetovalno
podjetje d.o.o.
Titova cesta 8,
2000 Maribor
Darja Slapar
44.
MARIFARM, proizvodnja in storitve
d.o.o.
Minarikova ulica 8,
2000 Maribor
Angela Kolarič
45.
MARK MEDICAL trgovina in storitve
d.o.o.
Partizanska cesta 109,
6210 Sežana
David Pizziga
MEDIAS INTERNATIONAL,
trgovanje in trženje z medicinskim
materialom d.o.o.
MEDICAL INTERTRADE d.o.o.,
Promet z zdravili in sanitetnim
materialom
Leskoškova cesta 9 D,
1000 Ljubljana
Saneva Lovšin, Nadija Hlača
Karlovška cesta 1,
1000 Ljubljana
Matjaž Šuligoj
48.
MEDICOPHARMACIA Medicinsko
farmacevtsko podjetje, d.o.o.
Verovškova 72,
1000 Ljubljana
Marjana Lovša,
Maja Frankovič
49.
MEDIS podjetje za proizvodnjo in
trženje, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1,
1231 Ljubljana-Črnuče
Marjana Lovša
50.
MEDISANUS, medicinsko
farmacevtska družba, d.o.o.
Vagajeva ulica 4,
1000 Ljubljana
Darja Slapar
51.
MEDOPS, trgovina in storitve, d.o.o.
Pod Hruševco 20,
1360 Vrhnika
Mojca Slodej-Kušlan
46.
47.
Preimenovanje iz
Auremania d.o.o.
52.
MESSER SLOVENIJA, podjetje za
proizvodnjo in distribucijo tehničnih
plinov d.o.o.
53.
MIDEM, družba za trgovino in
storitve d.o.o.
54.
MIKRO+POLO, družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino d.o.o.
55.
Jugova 20,
2341 Ruše
Dubravka Blažek
Ulica talcev 3,
2000 Maribor
Adolf Golner
Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor
Mateja Gantar Kšela
MIKROKLIMA CLEARINGHOUSE
MENGEŠ, podjetje za raziskave in
trgovino d.o.o.
Levčeva ulica 26,
1234 Mengeš
Alenka Ovnič Hanuš
56.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2,
1000 Ljubljana
Staša Javornik
57.
NATUR COMMERCE trgovina,
odkup, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Sončna pot 48,
6230 Portorož
Gordana Flego
58.
NOVARTIS VETERINA d.o.o.
Verovškova 57,
1000 Ljubljana
Mateja Hrvatin
59.
NOVO NORDISK d.o.o.
Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana
Helena Veingerl
Špela Žle
60.
PHARMAMED-MADO, družba za
trgovino s profesionalno medicinsko
opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E,
1000 Ljubljana
David Hajšek
61.
PHARMASAN, prodaja
farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Kogovškova ulica 22,
Ljubljana
1000
Tina Janežič
Brodišče 32,
1236 Trzin
Lidija Grubor
Pot k sejmišču 35,
1231 Ljubljana-Črnuče
Evgen Tomazin
64.
P-LOGISTIKA, trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami in
materiali, d.o.o.
Dunajska cesta 158,
1000 Ljubljana
Robert Marolt
65.
PROKSIMUM PHARMA, trgovina na
debelo s farmacevtskimi pripomočki,
d.o.o.
Komenskega ulica 36,
1000 Ljubljana
Nataša Andročec Robič
66.
PROMED trgovanje in trženje z
medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9 D,
1000 Ljubljana
Nadija Hlača
67.
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109,
1000 Ljubljana
Nataša Jerenec, Natalija Hudrap
Horvat
68.
SALUS, Veletrgovina, družba za
promet s farmacevtskimi,
medicinskimi in drugimi proizvodi,
d.o.o.
Litostrojska 46 A,
1000 Ljubljana
Helena Veingerl
69.
SANDOZ farmacevtska družba d.d.
Verovškova ulica 57,
1526 Ljubljana
Tadeja Božič
70.
SANOFI – AVENTIS trženje in
prodaja farmacevtskih izdelkov d.o.o.
Letališka cesta 29A,
1000 Ljubljana
Irena Kuhelj
62.
PHARMASWISS, trgovinsko in
proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana
63.
PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska
industrija d.o.o., Ljubljana
71.
SANOLABOR podjetje za prodajo
medicinskih laboratorijskih in
zobozdravstvenih aparatov,
instrumentov, zdravil in opreme, D.D.
72.
"SEVA" ZDRAVSTVENO
SVETOVANJE INES LOGAR S.P.
Leskoškova cesta 4,
1000 Ljubljana
Albina Zalar
Štefetova ulica 1,
4208 Šenčur
Ines Logar
SIMPS'S podjetje za svetovanje,
inženiring, marketing, prodajo in
servis, d.o.o.
SPG - SOL PLIN GORENJSKA,
proizvodnja in prodaja tehničnih
plinov, d.o.o.
TOP PHARMA, zastopanje, trženje
in distribucija farmacevtskih izdelkov,
d.o.o.
Motnica 3,
1236 Trzin
Boštjan Debeljak
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
Roman Grosmajer,
Mateja Tomazin Novinc
Cesta v Gorice 39,
1000 Ljubljana
Mojca Rezar
76.
TOP TRADE d.o.o. trgovsko podjetje
Ljubljana, Cesta v gorice 39
Cesta v Gorice 39,
1000 Ljubljana
Mojca Rezar
77.
TPR, trgovina, proizvodnja in razvoj,
d.o.o.
Litostrojska cesta 44 E,
1000 Ljubljana
Ilija Ilić
78.
VALENTIS PHARMACEUTICALS,
trgovina s farmacevtskimi izdelki,
d.o.o.
Stegne 7,
1000 Ljubljana
Tanja Turk
79.
VET-MED, trgovina in storitve d.o.o.
Glonarjeva ulica 2,
1000 Ljubljana
Katarina Jamnik
80.
VETCONSULT PHARMA d.o.o.
Gerbičeva 50,
1000 Ljubljana
Marjeta Rede
73.
74.
75.
Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana
(skladišče Kemofarmacija)
Jure Pipp
81.
VETPROMET, zastopanje d.o.o.
82.
VITAMED trgovsko podjetje d.o.o.
Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana
Alojz Petrič
83.
VITAPHARM, proizvodnja in trgovina
farmacevtskih izdelkov d.o.o.
Tišinska ulica 29 G,
9000 Murska Sobota
Marina Šiško Štihec
84.
VIVALIS, proizvodnja in storitve,
d.o.o.
Rudnik pri Radomljah 1,
Radomlje
1235
Rožamarija Čučnik
85.
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska 106,
1000 Ljubljana
Diana Perič, Nataša Jerenec, Luka
Bratovič, Nevenka Božič, Barbara
Kozamernik-Presetnik, Robert
Marolt, Darja Slapar, Alenka
Malgaj, Marjana Lovša, Staša
Javornik, Albina Zalar, Maja Jeras
Gorjup
86.
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO,
JZ
Šlajmerjeva ulica 6,
1000 Ljubljana
Alenka Malgaj, Zlatko Serdt