Nadja Skale, uslužbenka Urada za Slovence v zamejstvu in po

Comments

Transcription

Nadja Skale, uslužbenka Urada za Slovence v zamejstvu in po
MLADI, PODJETNIŠTVO,
KROŽENJE MOŽGANOV
Nadja Skale,
Višja Svetovalka
[email protected]
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Mobilnost mladih
• Izseljujejo se najbolj bistri, mladi z največ
potenciala, vendar → izseljevanje ni več
enosmeren proces.
• Vse večja mobilnost pomeni, da je kroženje
znanja lahko pozitivna razvojna sila.
• Uspešni Slovenci v tujini so lahko dodana
vrednost državi.
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Modernizacija procesov
• Konceptualni premik iz “bega možganov” v
“kroženje možganov”.
• Moderne tehnologije → hitrejši pretok znanja,
informacij, večja povezanost.
• Lansiranje novega spletnega portala
– Cilj: spodbujati komunikacijo in (gospodarsko)
povezanost mladih Slovencev po svetu med seboj ter
z domovino.
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Vloga Urada
• Ustvarjanje pogojev za:
– Izkoriščanje slovenskega znanja iz tujine ter
spodbujanje mladih k povezovanju in vračanju v
Slovenijo.
• Gre za dolgoročen proces, ki zahteva
vključevanje akterjev iz različnih področij
– Ministrstva, uradi, izobraževalne inštitucije, zasebni
sektor.
• Podjetništvo je ključnega pomena.
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Konkretni ukrepi
• Ukrepi na področju izobraževanja:
– Večje povezovanje izobraževalnih inštitucij z zasebnim
sektorjem (javno-zasebna partnerstva)
– Ustanavljanje centrov odličnosti
– Internacionalizacija univerzitetnih programov
– Odpravljanje neplačanih pripravništev
– Poudarek na praktičnem delu že med študijem
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Konkretni ukrepi (2)
• Zmanjšanje administrativnih/logističnih
preprek za tiste, ki se želijo vrniti v Slovenijo.
• Uveljavljanje koncepta meritokracije v javnih in
zasebnih sektorjih.
• Večja fleksibilnost delovnih mest.
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Konkretni ukrepi (3)
• Povezovanje uspešnih slovenskih podjetnikov
iz tujine z mladimi.
• Mreženje, izmenjava informacij, srečanja,
okrogle mize.
• Priprava EU projekta – čezmejno gospodarsko
povezovanje mladih.
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])
Investiranje v mlade je investiranje v
prihodnost.
Hvala za zaupanje!
Nadja Skale
[email protected]
Murska Sobota, 14.4.2015
Nadja Skale ([email protected])