Na dan 28.02.2015 v ambulantni dejavnosti

Comments

Transcription

Na dan 28.02.2015 v ambulantni dejavnosti
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska 1
2380 Slovenj Gradec
ČAKALNE DOBE V AMBULANTNI DEJAVNOSTI SB SLOVENJ GRADEC
Najkrajše čakalne dobe za posamezne
stopnje nujnosti na dan 28.2.2015 v dnevih
AMBULANTNA DEJAVNOST
Izvajalci
HITRO
REDNO
14
32
21
60
I. Ambulante oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo
Ambulanta za abdominalno in splošno kirurgijo
Ambulanta za male operativne posege
specialisti kirurgije menjaje glede na mesečni
razpored
Urgentna ambulanta
vsi specialisti in specializanti OSAK menjaje
glede na mesečni razpored
ni čakalne dobe
Kirurške usmerjene (subspecialistične) ambulante:
Ambulanta za bolezni dojk
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
S.Serušnik, dr.med.
R.Golobinek,dr.med.
J.Humar,dr.med.
90
150
Ambulanta za kirurgijo roke
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
J.Humar,dr.med.
M.Milošević,dr.med.
90
180
Ambulanta za bolezni oţilja
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
prim.mag. M.Zajec,dr.med.
S.Serušnik,dr.med.
Pavel M. Leskiewicz, dr.med.
90
195
Ambulanta za proktologijo
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
R.Golobinek,dr.med.
V.Topler,dr.med.
G. Kunst, dr. med.
90
194
Ambulanta za zdravljenje prekomerne debelosti
B.Breznikar, dr.med.
G. Kunst, dr.med.
B.Roţej, dr.med., specializantka kirurgije
Ambulanta za plastično in rekontruktivno kirurgijo
M. Milošević dr.med.
186
30
90
II. Ambulante oddelka za travmatologijo in ortopedijo
Travmatološka ambulanta - kontrolna
specialisti kirurgije (subspec. travmatologije)
menjaje
Urgentna ambulanta
vsi specialisti kirurgi menjaje glede na razpored
Ortopedska ambulanta
I.Bricman, dr.med.
S.Ovnič,dr.med.
90
180
I.Parać,dr.med.
134
364
F.Kramer,dr.med.
170
352
L.Koršič,dr.med.
Z.Krstanoski,dr.med.
prim.asist.mag.M.Zupančič,dr.med.
297
130
75
402
382
362
90
180
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
III. Ambulante oddelka za urologijo
Urološka ambulanta z diagnostiko
IV. Ambulante odd. za anesteziologijo in intenz.med. oper. strok
Ambulanta za terapijo bolečine
prim.mag.M.Cesar-Komar,dr.med.
M.Šipek,dr.med.
B.Jerković-Parać,dr.med.
Preanesteziološka ambulanta
vsi anesteziologi po razporedu
preanesteziološki pregled se izvede pred operativnim
posegom
V. Internistične ambulante
Internistična prva pomoč
ni čakalne dobe
vsi internisti po razoporedu
C.Slemenik-Pušnik, dr.med.
90
120
M.Kotnik Kerbev, dr.med.
80
105
A.Marolt, dr.med.
prim.D.Benko, dr.med.
80
80
105
105
asist.dr.M.Tretjak, dr.med.
Sekavčnik Gregor, dr.med.
Simona Šipek, dr.med.
80
80
80
105
105
105
Angiološka ambulanta
I.Umek- Bricman,dr.med.
A.Cokan-Vujkovac,dr.med.
45
60
Ambulanta za srčno popuščanje
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
C.Slemenik-Pušnik, dr.med.
A.Marolt,dr.med.
M.Kotnik-Kerbev,dr.med.
90
120
oţilje
I.Umek-Bricman,dr.med,
A.Cokan-Vujkovac, dr.med.
90
180
UZ srca
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
prim.D.Benko,dr.med.
C.Slemenik-Pušnik,dr.med.
asist.dr.M.Tretjak,dr.med.
M.Kotnik-Kerbev,dr.med.
60
90
44
65
4
6
specializanti in zdravniki specialisti po
mesečnem razporedu:
prim.D. Benko,dr.med.
C.Slemenik-Pušnik,dr.med.
asist.dr.M.Tretjak,dr.med.
17
30
E.Plevnik,dr.med.
V.Natek,dr.med.
30
30
45
45
Z.Kikec,dr.med.
45
60
M.Vujasinović, dr.med.
30
45
K.Mojškerc, dr. med.
30
45
Kardiološka ambulanta
Funkcionalna diagnostika:
holter monitoring
24h merjenje krvnega tlaka
obremenitveno testiranje (CEM)
Gastroenterološka ambulanta
zdravniki specialisti po mesečnem razporedu:
C.Slemenik-Pušnik,dr.med.
asist.dr.M.Tretjak,dr.med.
Z.Plešivčnik dr.med.
Funkcionalna diagnostika:
gastroskopije
zdravniki specialisti po razporedu:
V.Natek,dr.med.
E.Plevnik,dr.med.
Z.Kikec,dr.med.
K.Mojškerc,dr.med.
Š.Meden-Oberstar, dr.med.
13
15
kolonoskopije
zdravniki specialisti po razporedu:
V.Natek,dr.med.
E.Plevnik,dr.med.
Z.Kikec,dr.med.
K.Mojškerc,dr.med.
M.Vujasinović,dr.med.
Š.Meden-Oberstar, dr.med.
15
20
Z.Kikec, dr.med.
30
45
M.Vujasinović, dr.med.
30
45
asist.prim.B.Vujkovac, dr.med.
30
45
Marija Mravljak, dr.med.
30
45
90-120
310
asist.prim.B.Vujkovac, dr.med.
68
80
Z.Plešivčnik,dr.med.
74
80
M.Mravljak, dr.med.
47
50
U.Markovič, dr.med.
47
50
Antihipertonična ambulanta
Z.Plešivčnik,dr.med.
74
Antikoagulantana ambulanta
zdravniki specialisti in specializanti po razporedu
Hematološka ambulanta
I.Umek-Bricman,dr.med.
F.Krstanoska,dr.med.
87
90
Endokrinološka ambulanta
M.Epšek-Lenart,dr.med.
90-120
283
Diabetična ambulanta
M.Predikaka,dr.med.,
M.Epšek-Lenart,dr.med.
J.Makuc, dr.med.
UZ abdomna
Revmatološka ambulanta
Nefrološka ambulanta
M.Predikaka,dr.med.
N.Potočnik, dr.med.
Tireološka ambulanta
Funkcionalna diagnostika - ščitnica
80
ni čakalne dobe
60
35
M.Sterle,dr.med.
86
UZ ščitnice se po potrebi izvede ob samem pregledu v
tireološki ambulanti
0-7
0-7
Nevrološka ambulanta
I.Kosi, dr.med.
E.Mori, dr.med.
M.Grasselli, dr.med.
90
89
90
100
90
116
EMG
M.Grasselli, dr.med.
120
270
EEG
F.Kotnik, dr.med.
Z.Kikec, dr.med.,
prim.doc.dr. C.Bilban Jakopin
C.Gradišar,dr.med.
11
11
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
45
45
Nuklearno-medicinska slikovna diagnostika (scintigrafije)
VI. Ambulanta za onkologijo
VII. Psihiatrična ambulanta
VIII. Ginekološke specialistične ambulante
Ginekološka specialistična amb.
Ambulanta za ogroţeno nosečnost
Uroginekološka ambulanta
Kolposkopska ambulanta
Ambulanta za patologijo maternične votline
X. Dermatovenerološka ambulanta
specialisti ginekologi po razporedu
deţurni ginekolog in porodničar
prim.asist.M.Luţnik,dr.med.
M.Kosi, dr.med.
S.Kašnik-Čas,dr.med.
F.Pristovnik,dr.med.
H.Šavc,dr.med.
B.Verdnik-Golob,dr.med.
J.Kotnik,dr.med.
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
140
130
425
400
60
60
10
10
30
60
XI. Pediatrične ambulante
Urgentna pediatrična ambulanta
Splošna pediatrična ambulanta
ni čakalne dobe
specialisti pediatri po razporedu
60
90
30
30
90
60
60
180
60
Amb. za novorojence, rizične novorojence
Ambulanta za UZ kolka
Pulmološka in alergološka ambulanta
E.Miler Mojškerc,dr.med.
K.Rednak-Paradiţ, dr.med.
K.Rednak-Paradiţ, dr.med.
M. Nahtigal dr.med.,spec. ped.
Kardiološka ambulanta
prim.N.Krevs, dr.med.
30
Ambulanta za UZ srca
30
60
60
100
Nevropediatrična ambulanta
prim.N.Krevs, dr.med.
L.Gangl-Ţvikart, dr.med.
E.Miler Mojškerc,dr.med.
M.Špegel, dr.med.
trenutno ne dela
trenutno ne dela
Razvojna ambulanta
A.Kušej-Jošt, dr.med.
30
60
Ambulanta za klinično psihologijo
F.Burnik, spec.klin.psih.
30
30
Pedopsihiatrična ambulanta
A.Bezget, dr.med.
trenutno ne dela
trenutno ne dela
7
7
7
10
10
10
Gastroenterološka in nefrološka amb.
XII. Ambulante oddelka za radiologijo
Radiološke preiskave in slikanja
RTG preiskava prebavil
RTG preiskava sečil
RTG preiskava skeleta
RTG preiskava prsnih organov/trebuha
ni čakalne dobe
Pacientke pridejo na diagnostično in prvo presejalno
mamografijo preko ambulante za bolezni dojk
Mamografska ambulanta
CT diagnostika
CT glave
CT prsnega koša
CT abdomna
CT skeleta
CT angiografije
UZ diagnostika
UZ abdomna
UZ testisov
UZ rame, skeleta
specialisti radiologi po razporedu:
mag.S. Lavre, dr.med.
K.Todorović, dr.med.
prim.asist.S.Rainer, dr.med.
M. Verovnik-Pavše,dr.med.
asist. dr. Miran Jeromel, dr. med.,
Rok Vengušt, dr. med.,
18
20
18
20
18
18
18
20
20
20
40
40
40
70
70
70
Preiskave se opravljajo v Termah Fontana Maribor
Magnetna resonanca
MR glave
80
95
MR hrbtenice
80
95
MR skeleta
80
95
MR angiografija
80
95
RTG,CT,UZ preiskave za onkološke bolnike
21
21
MR preiskave za onkološke bolnike
45
45
XIII. Ambulanta za fizioterapijo
pacienti s poškodbami in takoj po operacijah
redno naročeni
otroci in mladostniki
7
ambulantno dejavnost fizioterapije opravlja
vzporedno 6 fizioterapevtov
170
205
14
14
K.Juvan Kramer, dr.med.
XIV. Ginekološki dispanzer
PREVENTIVA
KURATIVA
trenutno ne dela
trenutno ne dela
S.Kašnik Čas, dr.med.
90
70
F.Pristovnik, dr.med.
90
40
asis. mag.M. Luţnik, dr.med.
B.Verdnik Golob, dr.med.
40
12
50
40
H.Šavc, dr.med
50
40
M.Kosi, dr.med.
K. Kardoš-Mohorko, dr. med.
120
50
35
35

Similar documents