tehnični list TP 115

Comments

Transcription

tehnični list TP 115
Tehnični list
April 2015
Lastnosti
Knauf Insulation
AKUSTIK BOARD ( TP 115 )
Mineralna steklena volna
Oznaka po SIST EN 13162: MW-EN 13162-T2-WS-AF5
Lastnosti:
Negorljivost
- razred A1
Toplotno izolacijske lastnosti
- toplotna prevodnost λ = 0,037 W/mK
Zvočno izolacijske lastnosti
Opis produkta
Izolacijski filc iz mineralne steklene volne AKUSTIK BOARD se
dobavlja v obliki plošč standardnih dimenzij. Izdelan je po novi
Ecose® tehnologiji z vezivi na bio osnovi in vsebuje več kot 70%
recikliranega stekla. Proizvod je negorljiv, kemijsko nevtralen, poleg
dobre toplotne izolativnosti, vlaknasta struktura materiala omogoča
zelo dobro zvočno zaščito.
- upornost zračnemu toku AF≥5,0 kPa.s/m
Paropropustnost
- difuzijski upor vodni pari µ = 1
Prednosti:
- visoka požarna zaščita
Uporaba
- dobra toplotna izolativnost
Izolacijske plošče največkrat uporabljamo za toplotno in zvočno
zaščito v suhomontažnih predelnih stenah in ostalih gradbenih
konstrukcijah, kjer izolacija ni direktno tlačno obremenjena:
- ne vsebuje fenol formaldehidnih veziv
- suhomontažne predelne stene
- spuščeni stropovi
- tla med legami
- prijetno za rokovanje, ne draži
- izboljšuje kakovost zraka v prostoru
- enostavna in lahka vgradnja
kože in se manj praši
2
Knauf Insulation AKUSTIK BOARD
Dimenzije in toplotne lastnosti:
Koeficient toplotne
prevodnosti
Toplotni upor
Debelina
Širina
Dolžina
(mm)
(mm)
(mm)
λD(W/mK)
R (m²K/W)
40
625
1250
0,037
1,05
50
625
1250
0,037
1,35
60
625
1250
0,037
1,60
80
625
1250
0,037
2,15
100
625
1250
0,037
2,70
120
625
1250
0,037
3,20
140
625
1250
0,037
3,75
160
625
1250
0,037
4,30
Simbol
Opis / Podatki
Enota
Standard
Toplotna prevodnost
λ
0,037
W/mK
SIST EN 12667
Odziv na ogenj
-
razred A1
-
SIST EN 13501-1
Faktor odpornosti
difuzije vodne pare
µ
1
-
SIST EN 12086
Specifična toplota
Cp
1030
J/kgK
SIST EN 10456
Tehnične lastnosti:
Lastnosti
Upornost zračnemu
toku
Debelinska toleranca
Vodovpojnost –
absorpcija vode
Designacijska koda
AF
≥5
kPa.s/m2
-
T2
-
SIST EN 823
WS
<1
[kg/m2]
SIST EN 1609
-
MW-EN 13162-T2WS-AF5
-
SIST EN 13162
SIST EN 29053
Knauf Insulation, d.o.o.
Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija
Podpora kupcem (Prodaja)
Tel: +386 4 5114 104
DOP šifra: G4222JPCPR
www.dopki.com
www.knaufinsulation.si
Ravnanje s proizvodom
Upoštevajte ustrezna procesna navodila, standarde in ustaljene tehnične predpise.
Ref: GLD101009
Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljanih v tem
dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za
morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.