ši – španščina 1,2,3

Comments

Transcription

ši – španščina 1,2,3
ŠPANŠČINA
Zakaj izbrati španščino kot izbirni predmet?
Če človek obvlada angleščino in španščino, hodi po svetu lahkih nog naokrog. Španski
jezik je zelo razširjen svetovni jezik, saj je uradni jezik Evropske unije, govorijo pa
ga še v domala celi Srednji in Južni Ameriki (razen Brazilije ter male državice
Belize) in na Filipinih.
Španščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh
ur tedensko. Z učenjem lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
Sistem jezika, besedišče in glasoslovje bomo spoznali s pomočjo tematskih sklopov: značaj,
družina in dom, šola, prosti čas, šport, počitnice, živali, čas, vreme, hrana ...
Spoznali bomo običaje in navade špansko govorečega sveta,
njihovo glasbo in folkloro.
Na prijeten in zabaven način – skozi igranje vlog, s poslušanjem pesmi, z
delom v dvojicah ali v skupinah..., bomo osvajali pisno in ustno
sporazumevanje v najrazličnejših okoliščinah.
Učenci in učiteljica španščine imamo tudi lasten »blog«
(če te zanima, si ga oglej na naslovu: www.spanci.blogspot.com).
Vse več srednjih šol ponuja španščino kot drugi tuj jezik
(nam najbližji sta Gimnazija Kranj in Gimnazija Škofja Loka).
Vsako jesen se odpravimo na jezikovni potep po Ljubljani, kjer nas različni
jezikovni inštituti (seveda tudi španski) na zabaven način navdušijo nad
učenjem tujih jezikov.
S poznavanjem španskega jezika se nam odpirajo vrata v nov svet poln glasbe,
energije in bogate kulture.
Zato dobrodošli vsi, ki bi se radi naučili tega melodičnega jezika!
Abrazos,
Kristina Kodranov Maroševič, prof. zgo. in špan.
Stroški:
-
jezikovni potep po Ljubljani (prevoz do Ljubljane – 10 evrov)

Similar documents