Plakat Pravice in dolžnosti pacientov

Comments

Transcription

Plakat Pravice in dolžnosti pacientov
PACIENTOVE PRAVICE,
ki jih določa zakon :
pravica do dostopa do
pravica do
zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev.
seznanitve z zdravstveno
dokumentacijo.
pravica do
pravica do
proste izbire zdravnika in
izvajalca zdravstvenih storitev.
varstva zasebnosti in varstva
osebnih podatkov.
pravica do
pravica do
primerne, kakovostne in
varne zdravstvene oskrbe.
skrbne oskrbe in spoštovanja.
pravica do
pravica do
ohranjanja svoje kulturne
identitete.
spoštovanja pacientovega časa.
pravica do
obveščenosti in sodelovanja.
pravica do
rasne strpnosti in do izražanja
lastnih prepričanj.
pravica do
samostojnega odločanja o
zdravljenju.
pravica do
oskrbe z najmanjšim možnim
tveganjem.
pravica do
preprečevanja in
lajšanja trpljenja.
pravica do
zagotavljanja storitev brez
zlorab, izkoriščanja in
diskriminacije.
pravica do
drugega mnenja.
PACIENTOVE DOLŽNOSTI,
ki jih določa zakon :
1.
2.
Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi
lastnega zdravja.
4.
V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi
navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma
pisno privolil.
Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce
o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se
pojavijo med zdravljenjem.
5.
3.
Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim
zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim
sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v
zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in
so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti
podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter
boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini,
morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa.
Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih
pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev.
6.
7.
Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane
organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev.
Več informacij o pravicah in dolžnostih pacientov si lahko
preberete v Zakonu o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 15/2008),
ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o
morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.