Dragica Mirnik Amon - Zbor članov ODI Dravinjske doline, 21.3.2015

Comments

Transcription

Dragica Mirnik Amon - Zbor članov ODI Dravinjske doline, 21.3.2015
Dragica Mirnik A.
Višnja vas 10/ c
3212 Vojnik
ZDIS
Dunajska 101
1000 Ljubljana
POROČILO O UDELEŽBI NA ZBORU ČLANOV Območnega društva invalidov Dravinjske doline v Draži
vasi 21.03.2015.
Po pooblastilu predsednika Zdis sem se udeležila zbora članov Območnega društva invalidov
Dravinjske doline /ODI Dravinjske doline /v Draži vasi s pričetkom ob 10. Uri.
Zbora se je udeležil tudi župan občine Vitanje.
Po pozdravnem govoru predsednika društva Ivana Pavliča so prisotni potrdili dnevni red in poslovnik.
Po izvolitvi delovnih teles je zbor nadaljeval delo po sprejetem dnevne
redu. Verifikacijska komisija je poročala, da je zbor sklepčen in da lahko z delom nadaljujejo.
Poročila so bila soglasno sprejeta. Prihodkov je bilo malo več kot odhodkov, kar
pomeni, do je društvo delovalo gospodarno. Nadzorni odbor ni ugotovil
nobenih nepravilnosti. Častno razsodišče ni imelo dela, ker ni bilo potrebe. Tudi plan dela in
finančni plan za leto 2015 sta bila enoglasno sprejeta.
Zbor je pozdravil župan Vitanja in aktivistom čestital za humano delo, ter se dotaknil pomena
prostovoljstva za družbo in pomena ureditve in prilagoditve občine prijazne invalidom.
Sama sem prisotne pozdravila tudi v imenu ZDIS.
Po uradnem delu so nastopili osnovnošolski otroci, za vzdušje ob druženju je poskrbel domači
ansambel.
Dragica Mirnik A.
Odhod iz Višnje vasi ob 9. uri.
Prihod v Višnjo vas ob 16. Uri.
Osebni avto 60 km