1. letnik

Comments

Transcription

1. letnik
Poklicne kompetence, ki jih dijaki razvijajo na praktičnem usposabljanju z delom (PUD)
KUHAR 1. letnik (228 ur)
Zap. NAZIV DELA IN
št. NANLOGE
1.
2.
3.
Sprejem učencev,
predstavitev
prehrambenega
obrata (kuhinja,
pomožni prostori)
Tehnična urejenost
kuhinje (stroji in
naprave)
Vzdrževanje
prostorov, posode,
naprav in strojev
ČAS V DELOVNO
URAH PODROČJE
8
30
32
VZGOJNI CILJI
kuhinja s
pomožnimi
prostori
– seznanimo ga z novimi sodelavci, načinom
dela
– spozna čiste in nečiste prostore gostinskega
obrata
– seznanimo ga z zahtevami varstva pri delu
– seznanimo ga z načinom javljanja izostajanja
in prenosljivih bolezni po HACAPP-u
kuhinja
– osvoji spretnosti pri delu s stroji
– poudarek na varnem delu
– spozna HACCP
kuhinja,
pomivalnica
– osvoji pravilno ročno ali strojno pomivanje
posode
– osvoji pravilno vzdrževanje naprav in strojev
ZAPISKI V DENEVNIKU
TEDNI
– na kratko opiše vrsto gostinskega
obrata
– lahko se nariše tloris kuhinje s
postavitvijo kuhinjskega bloka
– zahteve in navodila upoštevanja
HACCP-a v kuhinji
– opiše delovno obleko in urejenost
kuharja
1
– opiše postopek ročnega ali
strojnega pomivanja posode
– opiše katero od naprav (hladilno
komoro, parno konvekcijsko peč,
prekucno ponev, kotel,univerzalni
stroj, itd.
1
4.
5.
Mehanska obdelava
živil (čiščenje živil,
lupljenje, rezanje, ...)
Termična obdelava
živil (kuhanje,
pečenje, dušenje,
praženje)
Skupaj:
78
78
228
pripravljalnica,
kuhinja
glavna ali topla
kuhinja
– osvoji tehnike pravilne mehanske obdelave
živil
– spozna strojno in ročno mehansko obdelavo
– spozna stroje in naprave za mehansko
obdelavo živil
– upošteva načela varstva pri delu
–
–
–
–
– napiše pravila, katera upoštevamo
pri mehanski obdelavi živil
– napiše recepture jedi, za katere se
uporabljajo mehansko obdelana
živila (testo-široki rezanci, krompir,
praženi, pire itd.)
2
– opiše različne postopke posamezne
osnovne vrste termične obdelave
osvoji tehnike pravilne toplotne obdelave živil
živil
kuhanje v veliki in omejeni količini vode
– opiše katero od naprav za izvajanje
pečenje na žaru in v pečici
termične obdelave živil
cvernje
– napiše recept jedi, ki se jo je naučil
pripravljati
2
6
Poklicne kompetence, ki jih dijaki razvijajo na praktičnem usposabljanju z delom (PUD)
NATAKAR 1. letnik (228 ur)
Zap. NAZIV DELA IN
št. NANLOGE
1.
6.
7.
Sprejem učencev,
predstavitev
prehrambenega
obrata (točilnica,
jedilnica, pomožni
prostori)
Tehnična urejenost
točilnice (naprave,
skladišča)
Vzdrževanje
prostorov, strežnega
inventarja in naprav
ČAS V DELOVNO
URAH PODROČJE
8
30
38
točilnica,
jedilnica,
restavracija,
skladišče
točilnica
točilnica,
jedilnica
VZGOJNI CILJI
seznanimo ga z novimi sodelavci, načinom
dela
spozna čiste in nečiste prostore gostinskega
obrata
seznanimo ga z zahtevami varstva pri delu
seznanimo ga z načinom javljanja izostajanja
in prenosljivih bolezni po HACAPP-u (obrazec
v dnevniku)
osvoji spretnosti pri delu z napravami v
točilnici
poudarek na varnem delu
spozna HACCP
osvoji pravilno ročno ali strojno pomivanje
posode
osvoji pravilno vzdrževanje naprav
ZAPISKI V DENEVNIKU
TEDNI
nariše tloris točilnice z jedilnico
zahteve in navodila upoštevanja
HACCP-a
opiše delovno obleko in urejenost
natakarja
1
opiše postopek ročnega ali
strojnega pomivanja posode
opiše katero od naprav (hladilno
komoro, avtomat za pripravo toplih
napitkov, itd.
1
8.
9.
Pripravljalna dela v
pripravljalnici (oficcu),
jedilnici, točilnici
Delo v jedilnici in
drugih prostorih za
ponudbo jedi in pijač
Skupaj:
76
76
228
oficce, točilnica,
jedilnica
jedilnica,
točilnica,
kavarna, vrt,
terasa
pod mentorstvom pripravlja pogrinjke
utrjuje nošenje krožnikov
kuha kavo na kavnem avtomatu in pripravlja
druge tople napitke
čisti in vzdržuje strežni inventar, ga sortira
upošteva načela varstva pri delu
napiše pravila, katera upoštevamo
pri pripravi kave, opiše različne vrste
kave (espresso, corretto, macchiato,
cappuccino, caffe latte, itd.)
opiše vrste in uporabo strežnega
inventarja
opiše ureditev servirne in pomožne
mizice
2
urejanje prostora za zajtrk, malico in
enostavna kosila
postrežba zajtrka, malice in enostavnega
kosila
postrežba pijač (pivo in sadnih sokov)
postrežba napitkov (čaj, kava, mleko ,kakav)
postrežba sladic in sladoleda
opis priprave prostora jedilnice
našteje jedi za zajtrk, malico in
enostavno kosilo in nariše ter opiše
pogrinjek za določeni obrok
opiše načine postrežbe raznih
napitkov in sladic
2
6