Digitalna televizija - Kabelska televizija Nova Gorica

Comments

Transcription

Digitalna televizija - Kabelska televizija Nova Gorica
Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova Gorica
tel:05/ 330 46 50,
FAX:05/ 330 46 62
e-mail: [email protected]
C E N I K
K A B E L S K I H
S T O R I T E V
CENIK PAKETOV KABELSKIH storitev digitalne televizije
Mesečna naročnina za osnovni tv paket (do dva tv)
Dodatna mesečna naročnina za osnovni tv paket (vsaka dodatna dva tv)
Mesečna naročnina paket HBO + HBO Comedy
Mesečna naročnina paket CC-Cinemax in Cinemax 2
Mesečna naročnina paket HBO + CC
Mesečna naročnina za PINK PAKET
Mesečna naročnina za erotični paket
Mesečna naročnina za VOYO PLUS
Cena v evrih z 22% DDV
16,50
8,25
7,80
4,80
11,40
7,99
2,40
7,00
DODATNE STORITVE
Nastavitev TV sprejemnika / usmerjevalnika
Urna postavka vzdrževalca v delovnem času
Urna postavka vzdrževalca izven delovnega časa
Urna postavka vzdrževalca ob nedeljah in praznikih
Ponovna priključitev na sistem-neplačniki
Cena v evrih z 22% DDV
20,34
24,40
29,50
32,54
15,27
CENIK OPREME IN STORITEV ZA KABELSKI DIGITALNI SIGNAL
Digitalni sprejemnik HD kabelski*
Digitalni sprejemnik SD kabelski*
HDMI kabelska vrvica
CAM modul *
Programiranje digitalnega sprejemnika
Cena v evrih z 22% DDV
54,90
41,50
4,79
29,28
4,88
* Prvi kos aktivne opreme naročnik kupi po redni ceni, vse nadaljnje pa s 50 % popustom
CENIK PAKETOV ZA INTERNETNE STORITVE
ZA FIZIČNE OSEBE
Mini 1
Mini 2
Midi 5
Midi 3
Maxi 10
Maxi 20
Mega 30
Cena v evrih z 22% DDV
1Mps / 256Kbps
2Mbps / 384Kbps
5Mbps / 512Kbps
3Mbps / 3Mbps
10Mbps / 1Mps
20Mbps / 1Mbps
30Mbps / 2Mbps
CENIK PAKETOV S STORITVIJO IP TELEFONIJE –
SOFTNET VoIP
DUO IP Soft*
Televizija, IP telefonija
DUO IP Mini 1
IP telefonija, internet: 1Mps / 256Kbps
DUO IP Mini 2
IP telefonija, internet 2Mbps / 384Kbps
DUO IP Midi 5
IP telefonija, internet 5Mbps / 512Kbps
DUO IP Midi 3
IP telefonija, internet 3Mbps / 3Mbps
DUO IP Maxi 10
IP telefonija, internet 10Mbps / 1Mps
DUO IP Maxi 20
IP telefonija, internet 20Mbps / 1Mbps
DUO IP Mega 30
IP telefonija, internet 30Mbps / 2Mbps
15,00
17,00
23,00
25,00
27,00
30,00
36,00
Cena v evrih z 22% DDV
17,50
16,00
18,00
24,00
26,00
28,00
31,00
37,00
*V ceni paketov je vključen osnovni digitalni televizijski paket.
Cena mesečne storitve za DUO IP Soft,za vse Duo IP Mini in Duo IP Midi pakete zajema eno telefonsko številko, paketi Duo IP
Maxi in Duo IP Mega pa do dve telefonski številki. Za vsako dodatno telefonsko številko je doplačilo 3,00 € mesečno.
BASIC PAKET – Je namenjen tistim, ki telefonirajo manj: minimalna poraba 5,00€/ mesec, pogoj je internetni priključek.
PREMIUM PAKET- je namenjen tistim, ki telefonirajo več; minimalna poraba 15,00€ / mesec, pogoj je internetni priključek.
CENIK PAKETOV S STORITVIJO DIGITALNE TV IN INTERNETADUO TV PAKETI
DUO MINI 1*
DUO MINI 2*
DUO MIDI 5*
DUO MIDI 3*
DUO MAXI 10*
DUO MAXI 20*
DUO MEGA 30*
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
Televizija, internet
1 Mbps / 256 kbps
2 Mbps / 384 kbps
5 Mbps / 512 kbps
3 Mbps / 3 Mbps
10 Mbps / 1 Mbps
20 Mbps / 1 Mbps
30 Mbps / 2 Mbps
Cena v evrih z 22% DDV
29,00
32,00
38,00
40,00
42,00
44,00
50,00
*V ceni paketov je vključen osnovni digitalni televizijski paket.
CENIK PAKETOV S STORITVIJO DIGITALNE TV IN INTERNETA in IP
telefonije- TRIO PAKETI- Softnet Voip
TRIO MINI*
Televizija, telefonija, internet 1 Mbps / 256 kbps
TRIO MIDI*
Televizija, telefonija, internet 5 Mbps / 512 kbps
TRIO MAXI*
Televizija, telefonija, internet 10 Mbps / 1 Mbps
TRIO MEGA*
Televizija, telefonija, internet 30 Mbps / 2 Mbps
Cena v evrih z 22% DDV
27,00
36,00
40,00
48,00
*V ceni paketov je vključen osnovni digitalni televizijski paket.
OSTALE STORITVE








Cena mesečne storitve za TRIO MINI in MIDI zajema eno telefonsko številko, za vsako dodatno telefonsko številko je
doplačilo 3,00 € mesečno.
Cena mesečne storitve za TRIO MAXI in MEGA pa zajema do dve telefonski številki. Za vsako dodatno telefonsko
številko je doplačilo 3,00 € mesečno.
Prehodi med paketi so možni, prehod v nižji paket je plačljiv z enkratnim zneskom 15,27 €.
Menjava telefonske številke se obračuna enkratno 12,20 €.
Postavitev omejitve klicanja na številke 090 ali mobilna omrežja se obračuna enkratno v višini 6,10 €.
Prenos telefonske številke k drugemu operaterju se obračuna enkratno 6,10 €
Vklop 080 številke se obračuna enkratno 36,60 €.
Začasna zamrznitev tel.številke za največ 3 mesece se obračuna 2,50 € na mesec.
Administrativni posegi:

prehod v višji paket: brezplačno

prehod v nižji paket: 15,27 € (z 22% DDV)

Ponovni priklop neplačnika (po poravnavi obveznosti): 15,27 € (z 22% DDV)

Ponovni priklop na željo stranke: brezplačno

Doplačilo za WWW strani do 10 MB : 10,19 € (v ceni vštet 22% DDV) – za vse pakete.
Modem je naročniku dan v uporabo. V primeru prekinitve pogodbe je naročnik dolžan modem vrniti operaterju.
Vse cene zajemajo 22 % DDV.
Cenik velja od 01.04.2015 dalje.
2