Dozirna črpalka DČ

Comments

Transcription

Dozirna črpalka DČ
OPREMA ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO VODE
- INVEST
Dozirna črpalka DČ
Magnetne - membranske dozirne črpalke serije KMS
Opis
Dozirna črpalka DČ se uporablja za
doziranje neabrazijskih in negorljivih
tekočin.
Številne možnosti krmiljenja črpalke
preko delilca in multiplikatorja impulzov,
vhoda 4 - 20 mA, napetostnega vhoda
kot tudi zunanjega digitalno krmiljenega
timerja.
Sinhronizacija omrežne frekvence se
izvaja zaradi enekomernejše preskrbe
magnetov z energijo, kar ima za
posledico natančnejše doziranje in
daljšo življenjsko dobo magnetov.
Črpalke so lahko opremljene z
integriranimi pH, redox ali klor krmilniki.
Izvedbe dozirnih črpalk serije KMS
KMS MF
Je proporcionalna črpalka za konstantno doziranje, impulzno doziranje z nivojsko regulacijo in digitalnim krmiljenjem hoda
in frekvence bata.
KMS EN
Je mikroprocesorsko krmiljena proporcionalna črpalka s tedenskim timerjem, nivojsko regulacijo in krmiljenjem
elektromagnetnega ventila.
KMS PH
Je proporcionalna dozirna črpalka z integriranim pH krmilnikom (0 - 14 pH). Priporočamo uporabo pH elektrod iz našega
programa.
KMS RH
Je proporcionalna dozirna črpalka z integriranim redox krmilnikom (0 - 1000 mV). Priporočamo uporabo redox elektrod
iz našega programa.
01-3011-002-0614-SI
Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb!
KMS CL
Je proporcionalna črpalka za merjenje in krmiljenje koncentracije prostega klora v območju od 0 do 10 mg/l, z nivojsko
regulacijo. Priporočamo uporabo merilnih elektrod iz našega programa, npr. CL 4.1.
ESOT - Invest d.o.o. Celje
tel.:++386 (0)3 / 42 56 350
fax:++386 (0)3 / 49 28 413
email:[email protected]
- INVEST
OPREMA ZA HLADILNE SISTEME
Dimenzije
Vse dimenzije so v mm!
Tehnični podatki
Dozirna črpalka
Enota
1,0 / 20
2,0 / 18
5,0 / 10
8,0 / 8
10,0 / 5
18,0 / 2
l/h
bar
ml
min-1
1,0
20
0,09
180
2,0
18
0,19
180
5,0
10
0,46
180
8,0
8
0,22
180
10,0
5
0,93
180
18,0
2
1,67
180
Kapaciteta pri max. tlaku
Max. protitlak
Volumen doziranja
Frekvenca doziranja
Električni priključek
Nazivna moč
Napetost
W
VAC / VDC
19
117-220 / 24
Standardni materiali
Glava črpalke
Telo ventila
Cevni priključek
Sesalni ventil
Cev
O - ring
PVDF
PVDF
PE
PVDF
PVC
FPM (Viton), PTFE prevleka
Priključki
Cevni priključek PP na
glavi črpalke
Cevni priključek PVDF
na glavi črpalke
Masa
mm
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
6x8
mm
4x6
4x6
4x6
4x6
4x6
6x8
kg
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
Podatki za moč se nanašajo na meritve s H2O pri 20 °C in podanem tlaku.
Način krmiljenja
MAN
Vhodni signali
brez
Način krmiljenja
ESOT - Invest d.o.o. Celje
hod bata
frekvenca bata
EXT
digitalni
mA
V
mv
delilec in
multiplikator
impulzov
tel.:++386 (0)3 / 42 56 350
CL
EN
PH
RH
klor elektroda,
-100 mV/ppm
brez
pH elektroda
redox elektroda
klor krmilnik
proporcionalni
tedenski timer
pH krmilnik
proporcionalni
redox krmilnik
proporcionalni
fax:++386 (0)3 / 49 28 413
email:[email protected]