podrobnejši opis programa

Comments

Transcription

podrobnejši opis programa
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
STRUKTURA/OPIS PREDLAGANEGA PROGRAMA
1. Natančen naziv/ime programa

Ime programa je: Slaščičarske veščine
2. Namen/cilj programa

Namen:
1. Dokvalificirati ljudi za izdelavo različnih vrst test, mas, polnil in
prevlek za izdelavo slaščic, potic in trajnega peciva,
2. dokvalificirati ljudi za pravilno in varno rabo strojev in naprav v
slaščičarstvu .

Cilji:
1. pridobiti znanja iz osnov higiene, varnega dela v slaščičarstvu in
zakonodaje,
2. pridobiti veščine s področja izdelave različnih vrst test, mas, polnil
in prevlek za izdelavo slaščic, potic in trajnega peciva,
3. pridobiti znanja o osnovah pravil in tehnik krašenja slaščičarskih
izdelkov in izdelave sladoleda.
3. Ciljna skupina udeležencev programa

Slušatelji s končano najmanj osnovnošolsko izobrazbo.
4. Obseg/trajanje programa – skupaj v urah

104 ure (44 ur teorije in 60 ur prakse)
5. Predmetnik (moduli) programa (naslovne teme modulov / predmetov oz.
vsebin programa – za vsako vsebino (predmet) opredeliti trajanje v urah)

Osnove živilstva in prehrane
1. Hrana in hranilne snovi – beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe
vitamini, minerali in voda,
2. vzroki kvarjenja živil, načini konzerviranja,
3. osebna higiena in varstvo pri delu.
(5 ur teorije)

Stroji naprave in delovne razmere v slaščičarstvu
1. Stroji za izdelavo testa in mas,
2. stroji za oblikovanje testa,
3. naprave za toplotno obdelavo testa in mas, hladilne in
zamrzovalne naprave,
4. druge naprave in pripomočki.
(3 ure teorije)

Surovine v slaščičarstvu
1. Žito in moka – vrste žit, sestava, mletje vrste mok, sestava moke,
skladiščenje,
2. kvas – vrste, sestava in uporaba,
3. maščobe – rastlinske in živalske maščobe,
4. sladila – sladkor, med, umetna in naravna sladila,
5. jajca – sestava, vrste in uporaba,
6. sredstva za želiranje – pektin, želatina, agar - agar,
7. rahljalna sredstva – pecilni prašek, jelenova sol, pepelika,
8. aditivi – konzervansi, emulgatorji, stabilizatorji, barvila .
(5 ur teorije in 5 ur prakse)

Vrste testa in mas
1. Kvašeno, listnato, krhko, medeno, paljeno, vlečeno, žvrkjano in
gneteno testo.
2. polnila in prevleke – kreme in nadevi, sladkorne raztopine,
prevleke in prelivi, marcipan, percipan in nugat.
(5 ur teorije in 35 ur prakse)

Izdelava slaščičarskih izdelkov – domača in obrtniška proizvodnja
1. Trajno pecivo - keksi, čajno pecivo sladki kruhi in kolači,
2. sveže polnjeno pecivo – torte, rezine, rolade, deserti, minjoni,
3. slaščice v gostinstvu – pudingi, narastki, sufleji, strjenke,
4. slovenske narodne in praznične slaščice – potica, gibanica .
(18 ur teorije in 57 ur prakse)

Industrijsko slaščičarstvo
1. Industrijska proizvodnja keksov, kolačev in sorodnih izdelkov,
2. proizvodnja čokolade
3. proizvodnja bombonov – trdi, mehki in polnjeni bomboni
4. sladoled.
(6 ur teorije in 3 ure prakse)

Prodaja izdelkov
1. Izračun stroškov za izdelek,
2. ugotavljanje potreb na trgu,
3. promocija svojih izdelkov.
( 2 uri teorije)
6. Organizacija izvedbe programa (oblike izvajanja programa, terminska izvedba,
pogostost v dnevih/teden,mesec, število ur/dan…)




Izvedba je modularna.
Trajanje programa: predvidoma od 6 do 8 tednov.
Izvedba 2-3 krat tedensko.
Obremenitev od 4 do 6 ur na dan ( v dopoldanskem ali popoldanskem
času).
7. Vstopni pogoji za udeležence programa, pogoji za napredovanje in dokončanje
programa


Pridobljena najmanj osnovnošolska izobrazba.
Priporočljivo: osebe z ročnimi spretnostmi in veseljem do tovrstnega dela.
8. Končni izkaz usposobljenosti (kaj udeleženec ob koncu programa pridobi) potrdilo, spričevalo…

Udeleženec pridobi potrdilo o končanem usposabljanju z opisom
pridobljenih kompetenc.
9. Ključne kompetence/ znanja/ usposobljenost, ki jih udeleženec pridobi po
zaključku programa
Udeleženec bo zmožen:


















Delati v skladu s HACCP načeli v živilstvu,
prepoznati različne hranilne snovi, ki se nahajajo v živilih,
uporabiti različne načine konzerviranja, ki se uporabljajo v
slaščičarstvu,
pravilno uporabiti stroje in naprave, ki se uporabljajo v slaščičarstvu,
sprejemati, skladiščiti surovine in izdelke ter skrbeti za transport,
spremljati in izpolnjevati dokumentacijo s pomočjo IKT
prepoznati različne vrste surovin, ki se uporabljajo v slaščičarstvu,
izdelati različne vrste testa in polnil,
ugotoviti vzroke za napake, ki nastanejo pri izdelavi test, mas, polnil
in med peko,
izdelati različne vrste slaščic,
dekorirati svoje izdelke,
izdelati različne vrste testa,
pakirati in shranjevati svoje izdelke,
racionalno rabiti energijo, material in čas,
varovati zdravje in okolje,
izračunati hranilno in energijsko vrednost izdelka,
izdelati deklaracije za svoje izdelke,
tržiti svoje izdelke.
10. Ali se udeležencem nudi brezplačno gradivo, pripomočke…? Če da, katere in
v kakšnem obsegu

Udeleženci dobijo brezplačno gradivo za teoretični in praktični del
modulov.
11. Drugo - morebitne posebnosti programa, ki ga opredeljujejo, po katerih se
razlikuje od drugih (podobnih) programov


Program vsebuje določene elemente modulov izobraževalnega programa
slaščičar, vendar nobenega v celoti.
Slušatelji lahko naknadno samo z določenimi deli modulov dokončajo
izobraževanje in pridobijo naziv poklicne izobrazbe slaščičar .
Predavanja in vaje bodo potekala na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10 in Cesta v Mestni log 47.