Zloženka S Slovani za mizo

Comments

Transcription

Zloženka S Slovani za mizo
01 Zlozenka 23x21 cm, varianta 6, slo_Layout 1 19/5/15 10:39 Page 4
Forum slovanskih kultur – oživčujemo kreativnost slovanskih kultur
M
ednarodna ustanova Forum slovanskih kultur je nastal
leta 2004 na pobudo slovanske kulturniške srenje, danes
pa povezuje že 300 milijonov Slovanov iz desetih držav
članic in treh držav opazovalk.
F
orum aktivno povezuje in predstavlja slovansko kulturo, znanost in umetnost, njen ustvarjalni naboj in dediščino ter skrbi
za prepoznaven prispevek h globalnemu kulturnemu dialogu.
Projekti sodelovanja v slovanskem, evropskem in globalnem
kulturnem prostoru potekajo na področjih literature, jezikoslovja in prevodoslovja, muzeologije in arhivistike, izobraževanja,
arhitekture, filma in glasbe.
S Slovani za mizo
BOGASTVO OKUSOV
Janez
Bogataj
At the Table
with the Slavs
Izbor projektov
C E L E B R AT I N G A W E A LT H
OF FLAVOURFUL TRADITIONS
100 slovanskih
romanov
Živa
Nagrada
za najboljši
slovanski muzej
Zbirka sodobnih
slovanskih
romanov
Iz slovanske
dediščine
Mednarodni
muzeološki
seminarji
Kulturnik v
rezidenci
Program
štipendiranja
rezidenčnega
bivanja
Slawa
Projekt literarnega
prevajanja s podporo
programa
Kreativna Evropa
International Foundation
Forum of Slavic Cultures
Mestni trg 18, 1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 (0)8 20 52 800, F: +386 (0)1 25 65 738
[email protected], www.fsk.si
01 Zlozenka 23x21 cm, varianta 6, slo_Layout 1 19/5/15 10:39 Page 2
S Slovani za mizo – bogastvo okusov
S
vetovna prizadevanja za zadostno in zdravo prehrano
dobivajo nove razsežnosti. Odkrivanje in spoznavanje jedi in
pijač omogoča tudi odkrivanje in spoznavanje lokalnih in
regionalnih kultur, gospodarskih oblik, vsakdanjikov in praznikov ter duhovne ustvarjalnosti ljudi. Vse to je povezano s
prizadevanji za trajnostni razvoj in sonaravne, človeku in
naravi prijazne oblike pridobivanja ter uživanja hrane.
F
orum slovanskih kultur vnaša na svetovni zemljevid kulinariko in gastronomijo Slovanov, bogastvo različnosti, ki naj
sooblikuje prehransko pestrost sveta ob uveljavljenih svetovnih gastronomijah.
P
rva svetovna monografija S Slovani za mizo na enem
mestu predstavlja izbrane in značilne jedi trinajstih slovanskih držav: Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine,
Češke, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Rusije,
Slovaške, Slovenije, Srbije in Ukrajine.
S
kozi bogato izročilo prehranske kulturne dediščine receptov
treh izbranih jedi za vsako državo, prva skupna predstavitev
slovanske kulinarike na svetu z vrhunskimi fotografijami in
kratkim spoznavanjem z gastronomskimi ter kulinaričnimi
značilnostmi posmezne države, zrcali podobnosti in razlike
slovanske kulinarične i ntite ter identitete več kot 300
milijonov Slovanov nasploh.
S Slovani za mizo • Bogastvo okusov
Založnik: Forum slovanskih kultur
Urednica: mag. Andreja Rihter
Uredniški odbor:
prof. dr. Janez Bogataj, mag. Andreja Rihter, Tina Huremovič
Avtor tekstov: prof. dr. Janez Bogataj
Avtor uvoda: Edouard Cointreau,
predsednik in ustanovitelj Gourmand World Cookbook Awards
Art direction in oblikovanje: Edi Berk / KROG
Fotografije: Tomo Jeseničnik
Jezik: angleški
Format: 23 x 28 cm