4. HCC forum

Comments

Transcription

4. HCC forum
Interna klinika
Klinični oddelek za gastroenterologijo
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Klinični inštitut za radiologijo
Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana
Zdraviliški trg 9
3250 Rogaška Slatina
Združenje radiologov Slovenije;
Sekcija za abdominalno radiologijo in intervencijsko
abdominalno onkologijo
ORGANIZIRAMO
4. HCC forum
PONEDELJEK, 20. APRILA 2015
Plaza Hotel Ljubljana (Bratislavska c. 8, Ljubljana – BTC)
PROGRAM 4. HCC simpozija
20. april 2015
Konzilij za primarne in sekundarne tumorje jeter: prof.dr. Borut Štabuc,
doc.dr. Rado Janša, doc.dr. Peter Popovič, doc.dr. Blaž Trotovšek, dr.med.
14.15 – 15.00
Registracija udeležencev in sprejem
15.00 – 15.15
Uvod
Prof. dr. Borut Štabuc, dr.med.
15.15 – 15.45
Diagnostika in zdravljenje HCV in HBV okužb
Katja Novak, dr.med.
Klinični oddelek za gastroenterologijo
15.45 – 16.45
Moderator: Doc. dr. Peter Popovič, dr.med.
Prikazi primerov: Pavel Kavčič, dr.med., Manca Garbajs, dr.med., Dašmir Nuredini,
dr.med., asist. Barbara Rus Gadžijev, dr.med., Nenad Savić, dr.med.
Klinični inštitut za radiologijo
16.45 – 17.00
Moderator: Doc.dr. Blaž Trotovšek, dr.med.
Prikaz primera: Mihajlo Đokić, dr.med.
Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo
17.00 – 17.20
ODMOR
17.20 – 18.20
Moderator: doc.dr. Rado Janša, dr.med.
Prikazi primerov: Janez Breznik,dr.med. Aleš Slanič,dr.med., Tadeja Pačnik Vižintin,
dr.med.
Regijske bolnišnice
18.20 – 19.00
Moderator: doc.dr. Rado Janša, dr.med.
Prikazi primerov: asist.dr. Alojz Šmid,dr.med., Sanjo Finderle, dr.med., Gašper
Boltežar, dr.med.
KO za gastroenterologijo
19.00
Zaključek srečanja
Prof.dr. Borut Štabuc, dr.med.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………
Strokovni odbor: prof.dr. Borut Štabuc, doc.dr. Rado Janša, doc.dr. Blaž Trotovšek,
doc.dr. Peter Popovič
Organizacijski odbor: doc. dr. Rado Janša, doc. dr. Peter Popovič
Na Zdravniško zbornico Slovenije smo poslali vlogo za dodelitev kreditnih točk !
Kotizacije ni!
Prosimo vas, da vašo udeležbo na srečanju potrdite najpozneje do: 10. 4. 2015,
ge. Meliti Šušmelj, tel. 01/ 522 26 39, el. naslov: [email protected]
Vabljeni!