DM-15052015-Zdravnik..

Comments

Transcription

DM-15052015-Zdravnik..
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Z 15. 5. 2015 objavlja naslednjo delovno mesto
Naziv delovnega mesta:
ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 1, SPECIALIST
ENDODONTIJE, v OE Zobozdravstveno varstvo
ZOBNIH BOLEZNI IN
Opis del in nalog:
- opravlja celoto preventivno in kurativno (snemno in fiksno) specialistično
zobozdravstveno varstvo in specialnosti;
- skrbi za zdravstveno prosveto in profilakso;
- opravlja strokovno delo zobozdravnika specialista;
Zahtevana poklicna/strokovna/izobrazba
Doktor dentalne medicine, specialist zobnih bolezni in endodontije
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, nadomeščanje delavca v času porodniškega dopusta
Vrsta zaposlitve:
Polni delovni čas
Poznavanje dela z računalnikom
Poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošte
Rok za prijavo
30 dni
(rok za prijavo prične teči naslednji dan po objavi)
Način prijave kandidatov
Kandidati naj vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta
posredujejo na naslov Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor - Služba za pravne in
kadrovske zadeve ali preko elektronske pošte: [email protected]
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Kontaktna oseba delodajalca:
Alenka Založnik, tel. 02/2286 292
tel. 02 22 86 200, faks 02 22 86 585, e-pošta: [email protected], www.zd-mb.si