predlagane teme iz gospodarstva

Comments

Transcription

predlagane teme iz gospodarstva
PREDLAGANE TEME ZAKLJUČNIH, DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG ZA
ŠTUDENTE TURISTTICE IZ GOSPODARSTVA
Klub partnerjev Turistice združuje organizacije, ki razvijajo in podpirajo turizem ter s fakulteto sodelujejo
na različnih področjih. Člani Kluba partnerjev Turistice so predlagali kar nekaj zanimivih tem za zaključna,
diplomska in magistrska dela študentov Turistice. Študente vabimo, da si izberete eno od predlaganih tem in
nam to sporočite na mail natasa.grzinic [at] turistica.si (CeVIT Turistica) ali na mail predstojnikom kateder.
Pomagali vam bomo poiskati mentorja na fakulteti, ki izbrano področje pokriva ter vas povezali s podjetjem,
ki je temo predlagalo.
Predlagane teme iz podjetja Terme Čateže, d. d.
- Trendi v turizmu do 2020
- Konkurenčne prednosti Slovenije v turistični dejavnosti*
- Cenovna politika kampov v Sloveniji ter primerjava s tujino
- Potencial kampovskega turizma
- Obvladovanje stroškov v storitveni dejavnosti
- Človeški viri v turizmu
- Glamping - prihodnost ali le modna muha
Predlagane teme iz podjetja Panoramic Travel Group
- Azija – trend prihodnosti
- Konkurenčne prednosti slovenskih naravnih zdravilišč
- Poslovna komunikacija kot konkurenčna prednost potovalnih agencij
Predlagana tema iz podjetja Acenta, d. o. o.
- Pozicioniranje turističnega portala Sloveniaholidays.com na tujih trgih (magistrska naloga)
* Možnost ožje usmerjene teme: Varnost kot konkurenčna prednost Slovenije v turistični dejavnosti (doc. dr.
Janez Mekinc, Katedra za management in podjetništvo v turizmu).
Predstojniki kateder:
Predstojnica katedre za trajnostni razvoj turističnih destinacij
izr. prof. dr. Ksenija Vodeb ksenija.vodeb [at] turistica.si
Predstojnik katedre za hotelirstvo in gostinstvo
izr. prof. dr. Gorazd Sedmak gorazd.sedmak [at] turistica.si
Predstojnica katedre za razvoj in trženje turističnih storitev
izr. prof. dr. Helena Nemec Rudež helena.nemec [at] turistica.si
Predstojnica katedre za management in podjetništvo v turizmu
izr. prof. dr. Maja Uran Maravić maja.uran [at] turistica.si
Predstojnik katedre za informatiko in metodologijo v turizmu
mag. Zvonko Kribel, viš. pred. zvonko.kribel [at] turistica.si
Predstojnik katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino
doc. dr. Aleš Gačnik ales.gacnik [at] turistica.si
Predstojnica katedre za tuje jezike v turizmu
doc. dr. Živana Čeh ziva.ceh [at] turistica.si