Koledar tekmovanj 2015/16

Comments

Transcription

Koledar tekmovanj 2015/16
Koledar tekmovanj iz znanja
DATUM
24. 09. 2015
17. 10. 2015
19. 10. 2015
21. 10. 2015
09. 11.-13.11.
2015
19. 11. 2015
23. 11. 2015
24. 11. 2015
01. 12. 2015
04. 12. 2015
09. 12. 2015
10. 12. 2015
09. 01.2016
16. 01. 2016
TEKMOVANJE
Šolsko tekmovanje: Logika, organizator Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Državno tekmovanje: Logika, organizator Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Šolsko tekmovanje: Angleščina – 8. razred, organizator IATEFL (13.00)
Šolsko tekmovanje: Biologija, organizator Prirodoslovno društvo Slovenije
18. 01. 2016
19. 01. 2016
21. 01. 2016
27. 01. 2016
29. 01. 2016
30. 01. 2015
02. 02. 2016
03. 02. 2016
25. 02. 2014
03. 03. 2016
07. 03. 2016
08. 03. 2016
naknadno
12. 03. 2016
17. 03. 2016
18. 03. 2016
19. 03. 2016
22. 03. 2016
08. 04. 2016
09. 04. 2016
16. 04. 2016
19. 04. 2016
naknadno
22. 04. 2016
06. 05. 2016
14. 05. 2016
16. 05. 2016
19. 06. 2016
Šolsko tekmovanje: Kemija, organizator ZOTKS
Šolsko tekmovanje: Geografija, organizator ZRSŠ (14.00)
Regijsko tekmovanje: Slovenščina (Cankarjevo priznanje), organizator ZRSŠ
Regijsko tekmovanje: Angleščina – 9. razred, organizator ZRSŠ (14.00)
Šolsko tekmovanje: Klekljanje, organizator Čipkarska šola Idrija
Šolsko tekmovanje: Angleščina – 7. razred, organizator IATEFL
Regijsko tekmovanje: Zgodovina, organizator ZRSŠ
Šolsko tekmovanje: Fizika, organizator DMFAS (sreda; 13.00)
Državno tekmovanje: Angleščina – 7. razred, organizator IATEFL
Državno tekmovanje: Nemščina – 9. razred, organizator ZRSŠ (14.00)
Državno tekmovanje: Kemija, organizator ZOTKS
Regijsko tekmovanje: Geografija, organizator ZRSŠ
Šolsko tekmovanje: VESELA ŠOLA, organizator MKZ
Državno tekmovanje: Slovenščina (Cankarjevo priznanje), organizator ZRSŠ
Šolsko tekmovanje: Matematika, organizator DMFAS (11.00 in 13.00)
Regijsko tekmovanje: Fizika, organizator DMFAS
Državno tekmovanje: Zgodovina, organizator ZRSŠ (sobota; 10.00)
Državno tekmovanje: Angleščina – 9. razred, organizator ZRSŠ (14.00)
Regijsko tekmovanje: Konstruktorstvo in tehnologije, organizator ZOTKS
Državno tekmovanje: Fizika, organizator DMFAS
Državno tekmovanje: Matematika, organizator DMFAS
Državno tekmovanje: Geografija, organizator ZRSŠ
Državno tekmovanje: VESELA ŠOLA, organizator MKZ
Regijsko tekmovanje: Mladi tehniki OŠ NIS, organizator ZOTKS
Državno tekmovanje: Mladi tehniki, organizator ZOTKS
Državno tekmovanje: Konstruktorstvo in tehnologije, organizator ZOTKS
Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije
Državno tekmovanje: Klekljanje, organizator Čipkarska šola Idrija
Šolsko tekmovanje BOBER -Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški
pismenosti
Šolsko tekmovanje: Angleščina – 9. razred, organizator ZRSŠ (13.00)
Državno tekmovanje: Angleščina – 8. razred, organizator IATEFL (13.00)
Šolsko tekmovanje: Nemščina – 9. razred, organizator ZRSŠ (13.00)
Šolsko tekmovanje: Zgodovina, organizator ZRSŠ
Državno tekmovanje: Biologija, Prirodoslovno društvo Slovenije (15.00)
Šolsko tekmovanje: Slovenščina (Cankarjevo priznanje), organizator ZRSŠ
Šolsko tekmovanje: ASTRONOMIJA, organizator DMFAS
Državno tekmovanje: ASTRONOMIJA, organizator DMFAS
Državno tekmovanje BOBER -Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški
pismenosti
Osnovna šola Ledina, Ljubljana