Snažilec, Vzdrževalec III, Vzdrževalec voznik, Varnostnik voznik

Comments

Transcription

Snažilec, Vzdrževalec III, Vzdrževalec voznik, Varnostnik voznik
Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za pravne zadeve in kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 515
Faks: 01 / 29 14 824
E-pošta: [email protected]
Številka:
Signatura:
Datum:
20103-23/2015-22
360.7
05.03.2015
Obvestilo 22/15
OBVESTILO
V družbi SŽ-ŽIP, d.o.o., objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev na naslednjih delovnih
mestih :
SNAŽILEC (M/Ž)
(skupaj 6 izvajalcev)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat oziroma kandidatka za delovno mesto snažilec (m/ž)
v Službi za čiščenje, so:
Posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec:
 potrebna je sposobnosti dela na višini – globinski vid (ker gre za čiščenje in pranje
streh vagonov na 3,5 m visokem odru, ki je sicer zavarovan z ograjo),
 potrebna je zmožnost dvigovanja in prenašanja bremen do 15 kg.
Zaželena so naslednja znanja in veščine:
 natančnost in vestnost pri delu,
 sposobnost samostojnega dela in dela v timu
 vozniški izpit B kategorije.
Glavne naloge na delovnem mestu so:



redno in temeljito čiščenje notranjosti in zunanjosti železniških vozil (priprava čistil in
čistilnih pripomočkov, pobiranje smeti in odpadkov, pometanje površin, praznjenje in
čiščenje košev za smeti, sesanje in čiščenje sedežev, čiščenje sten, stropov, opreme,
tal, stekel, ogledal, slik v vagonu, zamenjava zaves in vzglavnikov, čiščenje in
dezinfekcija sanitarij, preverjanje stanja vode in polnjenje rezervoarjev vozil z vodo,
ročno pranje vozil s krtačo…),
redno in temeljito čiščenje notranjih in zunanjih prostorov (brisanje prahu, suho in
mokro čiščenje pohištva, miz, vrat, pajčevin, čiščenje peronov, podhoda železniške
postaje, sanitarij…),
vsa opravila, ki so tehnološko in funkcionalno povezana v delovnem procesu na
področju čiščenja.
Kraj dela: Ljubljana – 3 delovna mesta, Nova Gorica – 1 delovno mesto, Maribor – 2 delovni
mesti.
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Registrski vložek: 10537000
Osnovni kapital: 95.070.230,35 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas z enomesečnim
poskusnim delom.
VZDRŽEVALEC III (M/Ž)
(1 izvajalec)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat oziroma kandidatka za delovno mesto vzdrževalec
(m/ž) v Službi za upravljanje objektov, so:
Izobrazba:
 IV. stopnja poklicne izobrazbe tehnične smeri (3 letno poklicno šolanje – npr.
inštalater strojnih inštalacij, zidar, slikopleskar…).
Posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec:
 potrebna je sposobnosti dela na višini – globinski vid,
 potrebna je zmožnost dvigovanja in prenašanja bremen do 30 kg.
Delovne izkušnje: 3 mesece
Zaželena so naslednja znanja in veščine:
 natančnost in vestnost pri delu,
 sposobnost samostojnega dela in dela v timu
 vozniški izpit D kategorije,
 obvladovanje del pri montiranju, izdelovanju in vzdrževanju strojnih inštalacij
(vodovodne, ogrevalne, hladilne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave),
obvladovanje zidarskih in slikopleskarskih del, osnovno obvladovanje krovsko
kleparskih in ključavničarskih del.
Glavne naloge na delovnem mestu so:






samostojno izvajanje zahtevnih del pri rednem, izrednem in investicijskem vzdrževanju
gradbenih objektov in strojnih inštalacij,
samostojno opravljanje občasnih in preventivnih pregledov gradbenih objektov in
strojnih inštalacij ,
čiščenje objektov, naprav, vozil ter delovnega območja,
vodenje predpisanih evidenc, poročil, obrazcev,
informiranje in sporazumevanje s strankami in sodelavci,
vsa opravila, ki so tehnološko in funkcionalno povezana v delovnem procesu na
področju upravljanja objektov.
Kraj dela: Ljubljana.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim
poskusnim delom.
2
VZDRŽEVALEC VOZNIK (M/Ž)
(1 izvajalec)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat oziroma kandidatka za delovno mesto vzdrževalec
voznik (m/ž) v Službi za proizvodnjo, prodajo in storitve, so:
Izobrazba:


IV. stopnja poklicne izobrazbe tehnične smeri (3 letno poklicno šolanje –
avtomehanik)
vozniški izpit B kategorije (zaželena C, D ali E kategorija).
Zaželena so naslednja znanja in veščine:
 natančnost in vestnost pri delu,
 sposobnost samostojnega dela in dela v timu.
Delovne izkušnje: 6 mesecev
Glavne naloge na delovnem mestu so:





servisiranje in vožnja cestnih motornih vozil,
samostojno izvajanje tekočega vzdrževanja, sprotnih in generalnih popravil cestnih
motornih vozil,
zagotavljanje tehnične brezhibnosti cestnih motornih vozil,
vodenje predpisanih evidenc,
vsa opravila, ki so tehnološko in funkcionalno povezana v delovnem procesu na
področju proizvodnje, prodaje in storitev.
Kraj dela: Ljubljana.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim
poskusnim delom.
VARNOSTNIK VOZNIK (M/Ž)
(2 izvajalca)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat oziroma kandidatka za delovno mesto varnostnik
voznik (m/ž) v Službi za varovanje, so:
Izobrazba:


nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik
vozniški izpit B kategorije
Posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec:
 potrebna je sposobnost za nočno delo.
Delovne izkušnje: 6 mesecev
3
Zaželena so naslednja znanja, veščine in dodatne kvalifikacije:
 natančnost in vestnost pri delu,
 sposobnost samostojnega dela in dela v timu,
 nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik nadzornik
 nacionalna poklicna kvalifikacija varnostni tehnik
Glavne naloge na delovnem mestu so:






fizično in tehnično varovanje objektov, premoženja in oseb ter delovanje v različnih
varnostnih situacijah,
izvajanje intervencij,
preprečevanje vstopa nepoklicanim osebam,
prevzemanje, prenašanje in predajanje vrednostnih pošiljk ter urejanje prevoznih
listin,
vodenje predpisanih evidenc, knjig in dokumentov,
vsa opravila, ki so tehnološko in funkcionalno povezana v delovnem procesu na
področju varovanja.
Kraj dela: Ljubljana.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim
poskusnim delom.
Rok za oddajo vlog je 11.3.2015. Vloge posredujte na elektronski naslov: [email protected] ali po pošti na: SŽ – ŽIP, storitve, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Suzano Gale ali Aleša Zadravca (tel.: 01/29
12 815)
Mirko Zorenč
vodja službe
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:

dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in
druge podatke o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
4

je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v
primeru nadaljnjih kadrovskih potreb.
Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
5