Seznam uradnih oseb irsko po notranjih organizacijskih enotah

Comments

Transcription

Seznam uradnih oseb irsko po notranjih organizacijskih enotah
SEZNAM URADNIH OSEB IRSKGLR PO NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH,
NA DAN 1. 1. 2015
1. Pooblastilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru za vodenje postopka ter izdajanje odločb in
sklepov v upravnem in prekrškovnem postopku po inšpekcijah
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
mag. Saša DRAGAR MILANOVIČ, glavna inšpektorica
Matjaž KOČAR, namestnik glavne inšpektorice
INŠPEKCIJA ZA KMETIJSTVO
mag. Primož MAROLT, direktor Inšpekcije za kmetijstvo
mag. Igor HEBAT, inšpektor svetnik za kmetijsko inšpekcijo
INŠPEKCIJA ZA GOZDARSTVO
Andrej DRAŠLER, direktor Inšpekcije za gozdarstvo
INŠPEKCIJA ZA LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Igor SIMŠIČ, direktor Inšpekcije za lovstvo in ribištvo
OBMOČNA ENOTA CELJE
Andreja BUT, vodja območne enote - vinarska inšpektorica
Ida ODERLAP KRANJC, gozdarska inšpektorica
mag. Anton STRGAR, gozdarski inšpektor
Andreja RATAJC, gozdarska in lovska inšpektorica
Tatjana KREJAN KOŠAN, kmetijska inšpektorica
Irena ŠTUMBERGER, kmetijska inšpektorica
Marija Milena SVET, kmetijska inšpektorica
Amalija CEKLIN, kmetijska inšpektorica
Janez MULEJ, kmetijski in ribiški inšpektor
Bojan KOTNIK, lovski in ribiški inšpektor
Edi BORŠIČ, vinarski inšpektor
OBMOČNA ENOTA KOPER
Gregor PEČLIN, vodja območne enote - kmetijski inšpektor
Mirica KRIŽAJ, gozdarska inšpektorica
Alenka ČAR SERAŽIN, gozdarska inšpektorica
Zvonka LOŠTREK, inšpektorica svetnica za kmetijsko inšpekcijo
Damjan KAPEL, kmetijski inšpektor
Vinko SMOJE, ribiški inšpektor
Robert SMOJE, ribiški inšpektor
Darko CERKVENIK, inšpektor svetnik za vinarsko inšpekcijo
OBMOČNA ENOTA KRANJ
Gorazd KOKALJ, vodja območne enote - lovski inšpektor
Janez SLAVEC, gozdarski inšpektor
mag. Urška AHAČIČ POGAČNIK, gozdarska inšpektorica
Andreja BOHINC, kmetijska inšpektorica
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA
mag. Igor CURK, vodja območne enote – inšpektor svetnik za gozdarstvo
mag. Bojan VOMER, inšpektor svetnik za gozdarsko inšpekcijo
Drago Karel ČAHUK, gozdarski in lovski inšpektor
Tatjana JERBIČ, kmetijska inšpektorica
Irena GRUM, kmetijska inšpektorica
Maja VELIKONJA, kmetijska inšpektorica
Boštjan ŠTAMCAR, kmetijski inšpektor
Martina PRELOŽNIK, kmetijska inšpektorica
mag. Janko GLAVAČ, inšpektor svetnik za lovsko inšpekcijo
mag. Jernej MAROLT, lovski in ribiški inšpektor
Barbara BIZJAK, ribiška inšpektorica
Tatjana MOČAN, vinarska inšpektorica
OBMOČNA ENOTA MARIBOR
Tatjana KOŠAR, vodja območne enote - kmetijska inšpektorica
Tomaž PEČEK, gozdarski inšpektor
mag. Drago NEMEC, gozdarski inšpektor
Božidar KOSI, kmetijski inšpektor
Stanislav ZADRAVEC, kmetijski inšpektor
mag. Boštjan ŠTEFANČIČ, kmetijski inšpektor
Ludvik LAZAR, kmetijski inšpektor
Marija HABJANIČ, vinarska inšpektorica
Danica SUŠEK, vinarska inšpektorica
OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA
Anton LEJKO, vodja območne enote - gozdarski inšpektor
Andrej OVSENJAK, kmetijski inšpektor
Tomi LASLO, inšpektor na področju kmetijstva in vinarstva
Nada BUNDERL RUS, vinarska inšpektorica
OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA
Svetlana REJC, vodja območne enote - inšpektorica svetnica za kmetijsko inšpekcijo
Tine PREMRL, gozdarski inšpektor
Melita SKOČAJ, vinarska inšpektorica
Jolanda BRATOŽ, vinarska inšpektorica
OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO
Borut TAVČAR, vodja območne enote - gozdarski in lovski inšpektor
Danijel PAVLIN, gozdarski in lovski inšpektor
Bojan JEVŠEVAR, kmetijski inšpektor
Daniel BRAČIČ, kmetijski inšpektor
mag. Slavko ŠIŠKO, ribiški inšpektor
Veronika PLUT, vinarska inšpektorica
Roman BAŠKOVČ, vinarski inšpektor
Branko BOSINA, vinarski inšpektor
2. Pooblastilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru za opravljanje posameznih dejanj v
postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in
okoliščin, pomembnih za odločitev.
OBMOČNA ENOTA CELJE
Srečko PRAŠNIČKI, nadzornik