Organigram ZD GR - Zdravstveni dom Gornja Radgona

Comments

Transcription

Organigram ZD GR - Zdravstveni dom Gornja Radgona
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA
organigram
DIREKTOR
POMOČNIK DIREKTORJA
(glavni tehnik zavoda)
TAJNIŠTVO ZAVODA
poslovni sekretar
splošna administracija, blagajna
SKUPNOST ZDRAVSTVENIH
ZAVODOV MURSKA SOBOTA
pravno kadrovska služba
računovodstvo
informatika
TEHNIČNE SLUŽBE
hišnik
pralnica, likalnica
čistilke
DEJAVNOST SPLOŠNE
MEDICINE
Vodja dejavnosti
DISPANZERSKA
DEJAVNOST
Vodja dejavnosti
 Ambulante splošne
medicine
 Dispanzer za ženske
 Dispanzer za otroke
 Dispanzer za šolske
otroke in mladino
 Dispanzer za medicino
dela, prometa in športa
 Dispanzer za pljučne
bolezni
 Ambulanta za očesne
pripomočke
 Posvetovalnica za
diabetike
 Dispanzer za mentalno
zdravje
 Patronažna in babiška
služba
 Klinični laboratorij
Ambulanta nujne
medicinske pomoči
Vodja službe NMP
Reševalni prevozi
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
Vodja dejavnosti
 Splošne zobne
ambulante
 Ambulante za
otroško in mladinsko
zobozdravstvo
 Specialistična
ambulanta za
ortodontijo
 Specialistična
ambulanta za
paradontologijo
 Zobotehnični
laboratorij