Diapozitiv 1

Comments

Transcription

Diapozitiv 1
MI NI STER
DRŽAVNI SEKRETAR
KABINET
NAMESTNIK DIREKTORJA
NAMESTNIK DIREKTORJA
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
IN PROMOCIJO
SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO
SEKTOR ZA RAZVOJNE
POLITIKE
URAD ZA EVROPSKO
TERITORIALNO SODELOVANJE
IN FINANČNE MEHANIZME
URAD ZA KOHEZIJSKO
POLITIKO
URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE IN
INFORMACIJSKO PODPORO
SEKTOR ZA SKLADE
SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN
KADROVSKE ZADEVE
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE
ČEZMEJNIH PROGRAMOV
SEKTOR ZA SISTEM
SLUŽBA ZA FINANČNO
POSLOVANJE
SEKTOR ZA EVROPSKO
TERITORIALNO
SODELOVANJE
SEKTOR ZA KONTROLO
EVROPSKIH
KOHEZIJSKIH SKLADOV
SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO
PODPORO ISARR/EMA
SLUŽBA ZA UPRAVNO
POSLOVANJE IN INFORMATIKO
SEKTOR ZA FINANČNE
MEHANIZME
SEKTOR ZA KONTROLO –
PROGRAMI ETS, IPA IN MFM