Vabilo in prijava

Comments

Transcription

Vabilo in prijava
MEDOBČINSKO DRUŠTVO VARNOSTNIH
INŽENIRJEV NOVO MESTO
p. p. 368
MEDOBČINSKO DRUŠTVO
VARNOSTNIH INŽENIRJEV
NOVO MESTO
in
8001 Novo mesto
organizirata
12. usposabljanje in posvet
ZA VODILNE IN VODSTVENE
DELAVCE
Gospodarska zbornica
Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11, SI - 8000 Novo mesto
Z AKTUALNIMI TEMAMI PODROČJA
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
IN VARSTVA PRED POŽAROM
Potrdilo o udeležbi predstavlja dokaz o
usposabljanju s tega področja!
5. marec 2015
TERME KRKA d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8501 Novo mesto
v konferenčni dvorani
HOTELA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Usposabljanje in posvet je namenjen:
tel.: 041 671 461, Marjan ŠMALC
Podpis odgovorne osebe:
žig
Datum prijave:
NE
DA
Član/i MDVI NM ali GZ DBK:
Informacije: tel.: 031 366 363, Miro ŠKUFCA
Po končanem usposabljanju boste
prejeli potrdilo o udeležbi
s podeljenimi 8 kreditnimi točkami (Pravilnik o
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in
usposabljanju na področju varnosti in zdravja
pri delu, Uradni list RS, št.109/2011).
e-naslov:
ZAKLJUČEK IN ANALIZA POSVETA
najkasneje do 03.03.2015 na/po:
faksu: 07 33 25 968 ali na: [email protected]
Tel:.
15.00
Prijavnice za posvet pošljite:
ID za DDV:
Milivoj DOLŠČAK, univ. dipl. org. d.,
glavni inšpektor RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
 Zagotavljanje požarne varnosti - ugotovitve
nadzornega organa, zaključki ugotovitev, statistični
podatki, usmeritve
 Evakuacija – ko pomoč potrebujemo vsi
pošta:
14.15
Plačilo kotizacije dokažite s kopijo potrdila
o plačilu pri registraciji na posvetu.
Skrajni rok za pisno odpoved je 03. 03. 2015,
v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.
Ulica:
mag. Nina ŠAB in mag. Miro ŠKUFCA
GZ DBK IN MDVI NM
 Projekta POZA kot vzorčni primer promocije zdravja
na delovnem mestu
Račun izstaviti na naslov:
13.45
3.
Kotizacijo nakažite pred začetkom posveta
na TRR MDVI Novo mesto pri A Banki Novo mesto:
05100-8010659710,
namen: 3-15
sklic: SI00 - matična številka vašega podjetja
2.
Izvajanje programa promocije zdravja v
 TERME KRKA in praktični primer programa za
REVOZ d. d.
1.
13.00
Priimek in ime udeleženca:
Kotizacija zajema: udeležbo na posvetu, potrdilo o udeležbi,
gradivo, napitek in prigrizek med odmorom.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.
Člani GZDBK in MDVI 90,00 €.
Ostali 150,00 €
(društvo ni davčni zavezanec)
prijavnico pošljite: faks: 07 33 25 968,e-naslov:[email protected] ali MDVI Novo mesto, p.p. 368, 8001 Novo mesto,
Denkovski Davor, dr. med.,
MEDICINSKI CENTER KRKA, d.o.o.
 Praktični vidik zagotavljanja promocije zdravja na
delovnem mestu
za usposabljanje in posvet, ŠMARJEŠKE TOPLICE 05. 03. 2015
12.15
C
ODMOR
I
11.45
Kotizacija:
N
Damijan GAZVODA, dr. med.,
MEDICINSKI CENTER KRKA, d.o.o.
 Psihoaktivne snovi na delovnem mestu in kako
obvladovati ta vse večji problem
Predstavljene bodo aktualne teme novo sprejetega Zakona o varnosti in
zdravja pri delu s poudarkom na zagotavljanju promocije zdravja na delovnem
mestu, s primeri dobre prakse, kakšne so finančne odgovornosti delodajalcev
v primeru nespoštovanja zakonskih določil ter kakšne so obveznosti podjetij pri
zagotavljanju požarne varnosti.
V
11.00
Usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
je za vodilne in vodstvene delavce ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa
tudi priporočljivo.
A
mag. Borut BREZOVAR, univ. dipl. iur,
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu: kako zahteve
zakona vgraditi v politiko VZD delodajalca
 Zakon o inšpekciji dela in Zakon o inšpekcijskem
nadzoru – kaj prinašajo novosti in kaj lahko
pričakujemo v praksi
J
10.00
Cilj:
I
SPREJEM UDELEŽENCEV
R
09.45
A
P R O G R A M
P
direktorjem, kadrovskim delavcem, pravnikom in
strokovni javnosti s področja VZD in VPP.