63080446 Pritožba se zavrne, manjka izpit iz prvega letnika, ki je

Comments

Transcription

63080446 Pritožba se zavrne, manjka izpit iz prvega letnika, ki je
Vpisna št.
63080446
63120271
63110396
63100373
63110246
63130106
63110196
63080082
63100343
63100443
63130350
63110342
Sklep
Pritožba se zavrne, manjka izpit iz
prvega letnika, ki je nujen pogoj za
napredovanje.
Pritožba se zavrne, premalo
opravljenih kreditnih točk.
Pritožba se zavrne, zdravstvena
dokazila ne zadoščajo glede na
smernice UL, za uveljavljanje izrednih
socialnih razmer pa ni ustreznih
potrdil.
Pritožba se zavrne, ni utemeljenih
dokazil.
Pritožba se zavrne, ni utemeljenih
zdravniških dokazil.
Pritožba se zavrne, ni utemeljenih
zdravniških dokazil.
Pritožba se zavrne, manjka izpit iz
prvega letnika, ki je nujen pogoj za
napredovanje. Tudi ni utemeljenih
zdravniških dokazil.
Pritožba se zavrne. Ni ustreznih
dokazil o sodelovanju v organih
Unverze v Ljubljani.
Da, prošnji in pritožbi se ugodi,
študentu se dovoli izredno
napredovanje v 3. letnik.
Pritožba se zavrne, ni utemeljenih
dokazil.
Da, pritožbi se ugodi, študent ima
status študenta s posebnimi
potrebami.
Pritožba se zavrne. Študent je že
izkoristil možnost dodatnega leta,
tudi ni ustreznih zdravniških dokazil.