Seznam članov Skupnosti po regijah oziroma skupinah (januar 2015)

Comments

Transcription

Seznam članov Skupnosti po regijah oziroma skupinah (januar 2015)
STATUT
PRILOGA I
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
SEZNAM ČLANOV SKUPNOSTI PO REGIJAH OZIROMA SKUPINAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. CELJE
Dom ob Savinji Celje
Dom Nine Pokorn Grmovje
Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Dom starejših Šentjur
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Contraco, Špesov dom Vojnik d.o.o.
Zavod sv. Rafaela Vransko
Dom upokojencev Polzela
Comett domovi, d.o.o., Pegazov dom Rogaška Slatina
Duhovno prosvetni center Dom sv. Jožef Celje
Dom Lipa, d.o.o. Štore
PV Invest, d.o.o., Center starejših Zimzelen
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2. DOLENJSKA
Dom starejših občanov Črnomelj
Dom starejših občanov Grosuplje
Dom starejših občanov Kočevje
Dom starejših občanov Novo mesto
Dom starejših občanov Metlika
Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod
Zavod sv. Terezije Videm
Dom starejših občanov Trebnje
RIVE d.o.o., Dom starejših občanov Ribnica
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
3. GORENJSKA
Dom upokojencev Domžale
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Dom starejših občanov Kamnik
Dom upokojencev Kranj
Dom počitka Mengeš
Dom starejših občanov Preddvor
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Dom Tisje Šmartno pri Litiji
Dom Petra Uzarja Tržič
Comett domovi, d.o.o., Dom Viharnik Kranjska Gora
MGC Bistrica, socialno varstvo, d.o.o.
34.
35.
36.
37.
38.
4. GORIŠKA
Dom starejših občanov Ajdovščina
Dom upokojencev Gradišče
Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov d.o.o.
Dom upokojencev Nova Gorica
Dom upokojencev Podbrdo
39
40.
41.
42.
43.
44.
5. LJUBLJANA
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane
Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje
Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
Dom starejših občanov Fužine
Ljubljana, 19.1.2015
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
6. PRIMORSKA, NOTRANJSKA
Socialno-varstveni zavod Dutovlje
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Dom upokojencev Izola
Obalni dom upokojencev Koper
Dom starejših Logatec
Dom Marije in Marte Logatec
Dom upokojencev Postojna
Dom upokojencev Sežana
Dom upokojencev Vrhnika
Center za starejše občane Lucija, d.o.o.
Center starejših Pristan Vipava
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
7. ZAHODNA ŠTAJERSKA, KOROŠKA
Koroški dom starostnikov
Dom Danice Vogrinec Maribor
Dom starejših občanov Tezno
Sončni dom Maribor, družba za storitve d.o.o.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom starejših Na Fari, Prevalje
Čebela, Dnevno varstvo Karitas, Dom sv. Eme
Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo d.o.o.
Dom Hmelina, d.o.o.
Dom Lenart, d.o.o.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Dom starejših Idila, d.o.o.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
8. VZHODNA ŠTAJERSKA IN PREKMURJE
Dom starejših Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom Lukavci
CSO Ormož, center za starejše občane d.o.o.
Dom upokojencev Ptuj
Dom starejših Rakičan
Čebela dnevno varstvo Karitas, Dom Danijela Halasa Velika Polana
Zavod sv. Cirila in Metoda, Dom Janka Škrabana, Beltinci
Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
DOSOR Dom starejših občanov d.o.o.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
9. ZASAVJE, POSAVJE
Dom starejših Hrastnik
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake
Dom starejših občanov Krško
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje