Filatelistično društvo Trbovlje Robert JORDAN

Comments

Transcription

Filatelistično društvo Trbovlje Robert JORDAN
Filatelistično
Gimnazijska cesta 22a
društvo
SI - 1420 Trbovlje
Slovenija
Trbovlje
[email protected]
v okviru filatelističnih razstav – FIMERA in FIRAMLA 2015
prireja tradicionalno
22. SREČANJE PRIJATELJEV
POŠTNIH ZNAMK, BANKOVCEV, KOVANCEV, RAZGLEDNIC IN TELEFONSKIH KARTIC
KDAJ: V SOBOTO, 30. MAJ 2015 OD 9. DO 13. URE
KJE: V VELIKI AVLI DELAVSKEGA DOMA TRBOVLJE, TRG SVOBODE 11A, V TRBOVLJAH.
VLJUDNO VABLJENI NA OGLED RAZSTAV IN OBISK SREČANJA.
--------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA
Application Form – Jelentkezés - Modulo di iscrizione - Obrazac za prijavu - Пријавница
Ime in priimek
Name and Surname - Utó-és családi neve - Nome e cognome - Name und Vorname – Ime i prezime - Име и презиме
___________________________________________________________________________________________________________________
Naslov
Address – Állandó – Indirizzo - Adresse - Adresa - Адреса
___________________________________________________________________________________________________________________
e-naslov
e-mail – villanyposta – posta elettronica – e-post - e-pošta – имејл
___________________________________________________________________________________________________________________
Telefonska številka
Telephone number – Telefonszám - Numero di telefono – Telefonnummer - Telefonski broj - Број телефона
___________________________________________________________________________________________________________________
Podpis
Signature –Aláírása – Firma - Unterschrift – Potpis – Потпис
___________________________________________________________________________________________________________________
Cena zakupa 1 mize je 15,00 evrov. Zaradi omejenega prostora je število prijav omejeno. Dodatne
informacije: Slavko Pavelšek, 041 283 710
Upoštevali bomo prijavnice prispele do 26. 5. 2015, tako po pošti kot na e naslov.