Informacije javnega značaja - podatki o poslih (10. člen ZDIJZ, 12

Comments

Transcription

Informacije javnega značaja - podatki o poslih (10. člen ZDIJZ, 12
Informacije javnega značaja - podatki o poslih (10. člen ZDIJZ, 12. odstavek)
A. Prejemki uprave
Uprava
Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže
Vrsta prejemka
Vrednost Obdobje izplačila
Neto plača
30.381,00 1.1.2014-31.12.2014
Povračila stroškov in regres
Nagrada za uspešnost-neto
3.467,33 1.1.2014-31.12.2014
1.987,74 31.12.2014
B. Prejemki članov nadzornega sveta
Neto
prejemki
Član nadzornega sveta
Funkcija v nadzornem svetu
Tomaž Glažar
predsednik, predstavnik Občine Vrhnika
626,64 1.1.2014-31.12.2014
Roman Strgar
Podpredsednik, predstavnik Občine
Vrhnika
406,68 1.1.2014-31.12.2014
Viktor Drašler
član, predstavnik Občine Borovnica
430,36 1.1.2014-31.12.2014
Boštjan Rigler
član, predstavnik Občine Log - Dragomer
313,32 1.1.2014-31.12.2014
Bojan Pelko
član, predstavnik delavcev
444,40 1.1.2014-31.12.2014
Goran Pivk
član, predstavnik delavcev
306,66 1.1.2014-31.12.2014
Obdobje izplačila

Similar documents