seznam izdanih odločb za obrate manjšega in večjega tveganja za

Comments

Transcription

seznam izdanih odločb za obrate manjšega in večjega tveganja za
SEZNAM IZDANIH ODLOČB ZA OBRATE MANJŠEGA IN VEČJEGA TVEGANJA ZA OKOLJE
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
Naslov – lokacija obrata
Nov ali
obstoječi obrat
Številka zadeve
Vrsta odločbe ali
sklepa
Datum izdaje
1.
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper
večji
Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper
obstoječi
35415-1/2006-15
dovoljenje
08.01.2008
2.
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper
večji
Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper
obstoječi
35415-4/2008-16
odločba o
spremembi
dovoljenja
19.03.2009
3.
ENOS – Energetika, d.o.o.,
Jesenice, cesta železarjev 8, 4270
Jesenice
večji
Koroška Bela
35415-22/2007-5
dovoljenje
06.05.2009
4.
Butan Plin d.d.
Verovškova 70, 1000 Ljubljana
manjši
Polje 6/a, 6310 Izola
obstoječi
35415-16/2006-8
dovoljenje
09.07.2009
5.
Swaty tovarna umetnih brusov, d.d.
Titova 60, 2000 Maribor
manjši
Titova 60, 2000 Maribor
obstoječi
35407-183/2006-46
dovoljenje
21.07.2009
6.
ORKA d.o.o., Dvořakova 5,
1000 Ljubljana
manjši
PE Podnart 2, Podnart 43,
4244 Podnart
obstoječi
35415-17/2007-7
sklep o ustavitvi
postopka
07.10.2009
7.
ORKA d.o.o., Dvořakova 5,
1000 Ljubljana
večji
Distribucijski center Podnart
Podnart 33A in Podnart 43,
4244 Podnart
nov
35415-3/2009-21
dovoljenje
01.03.2010
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
Stran 1 od 7
obstoječi
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
Naslov – lokacija obrata
Gorenje notranja oprema,
d.o.o.-program keramika,
Gorenje 1b, 3327 Šmartno
ob Paki
Nov ali
obstoječi obrat
Številka zadeve
Vrsta odločbe ali
sklepa
Datum izdaje
obstoječi
35415-13/2007-8
sklep o ustavitvi
postopka
04.06.2010
8.
Gorenje Notranja oprema d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje
manjši
9.
Javno podjetje Energetika Maribor
d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000
Maribor
manjši
Javno podjetje Energetika
Maribor d.o.o., Jadranska
cesta 28, 2000 Maribor
obstoječi
35415-62009-9
dovoljenje
08.06.2010
10.
PETROL Energetika, d.o.o. Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
večji
Skladišče UNP Ravne,
Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem
obstoječi
35415-11/2006-10
sklep o ustavitvi
postopka
30.09.2010
manjši
JOHNSON CONTROLS –
NTU d.o.o., Pod gradom 1,
2380 Slovenj Gradec
nov
35415-5/2010-4
sklep o zavržbi
vloge
14.10.2010
večji
Skladišče UNP Trbovlje,
Opekarna 28 A, 1420
Trbovlje
obstoječi
35415-25/2007-21
dovoljenje
25.10.2010
večji
INSTALACIJA, skladiščenje
in pretovarjanje naftnih
derivatov d.o.o., Sermin
10/a, 6000 Koper
11.
12.
JOHNSON CONTROLS – NTU
d.o.o., Pod gradom 1, 2380 Slovenj
Gradec
IBT PIN d.o.o.,
Opekarna 28 A, 1420 Trbovlje
13.
INSTALACIJA,
skladiščenje
in
pretovarjanje
naftnih
derivatov
d.o.o., Sermin 10/a, 6000 Koper
14.
Savatech d.o.o., Družba za
proizvodnjo in trženje
gumenotehničnih proizvodov in
pnevmatike, Škofjeloška cesta 6,
4502 Kranj
manjši
15.
ATOTECH
SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.,
Podnart 43, 4244 Podnart
večji
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
Stran 2 od 7
Savatech d.o.o., Družba za
proizvodnjo in trženje
gumenotehničnih
proizvodov in pnevmatike,
Škofjeloška cesta 6, 4502
Kranj
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Podnart 43,
dovoljenje
obstoječi
35415-4/2010-50
obstoječi
35415-7/2008-7
obstoječi
35415-7/2010-53
odločba o
spremembi
sklep o ustavitvi
postopka
dovoljenje
21.2.2011
11.5.2011
08.08.2011
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
Naslov – lokacija obrata
Nov ali
obstoječi obrat
Številka zadeve
16.
17.
Nafta-Petrochem d.o.o., Mlinska
ulica 5, 9220 Lendava
18.
SWATYCOMET, umetni brusi in
nekovine, d.o.o. Titova cesta 60,
2000 Maribor
19.
20.
EUROSOL d.o.o., Cesta železarjev
8, 4270 Jesenice
F.A.MAIK d.o.o. Zg. Voličina 75b,
2232 Voličina
manjši
JOHNSON CONTROLS –
NTU d.o.o., Pod gradom 1,
2380 Slovenj Gradec
nov
35415-9/2010-6
večji
Nafta Petrochem d.o.o.,
Trimlini 1A, 9220 Lendava
obstoječi
35415-2/2011-3
obstoječi
35415-3/2011-4
obstoječi
35415-18/2007-36
dovoljenje
nov
35492-4/2012-4
sklep o zavržbi
manjši
manjši
21.
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper
večji
22.
F.A.MAIK d.o.o. Zg. Voličina 75b,
2232 Voličina
manjši
23.
BUTAN PLIN družba za distribucijo
plina, d.d., Ljubljana, Verovškova
ulica 64 A, 1000 Ljubljana
večji
24.
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper
25.
PLINARNA MARIBOR d.o.o.,
Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
SWATYCOMET, umetni
brusi in nekovine, d.o.o.
Titova cesta 60, 2000
Maribor
EUROSOL d.o.o., Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice
Perhavčeva 10, 2000
Maribor
Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper
Perhavčeva 10, 2000
Maribor
BUTAN PLIN družba za
distribucijo plina, d.d.,
Ljubljana, Verovškova ulica
59, 1000 Ljubljana
sklep o ustavitvi
postopka
sklep o zavržbi
vloge za večjo
spremembo
odločba o
prenehanju
veljavnosti
dovoljenja
Odločba o
spremembi
veljavnosti
okoljevarstvene
ga dovoljenja
sklep o ustavitvi
postopka
06.10.2011
23.1.2012
27.7.2012
31.8.2012
29.10.2012
obstoječi
35495-1/2012-2
nov
35492-5/2012-8
obstoječi
35415-1/2007-33
dovoljenje
28.3.2013
21.6.2013
28.6.2013
večji
Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper
obstoječi
35492-1/2013-10
odločba o
spremembi
okoljevarstvene
ga dovoljenja
večji
PLINARNA MARIBOR
d.o.o., Ledina 26, 2311
Hoče
obstoječi
35415-6/2008-21
dovoljenje
Stran 3 od 7
Datum izdaje
odločba o
spremembi
4244 Podnart
JOHNSON CONTROLS – NTU
d.o.o., Pod gradom 1, 2380 Slovenj
Gradec
Vrsta odločbe ali
sklepa
21.11.2012
12.2.2013
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
26.
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.,
Podnart 43, 4244 Podnart
večji
27.
JUTEKS, proizvodnja talnih oblog
d.o.o., Ložnica pri Žalcu 53A, 3310
Žalec
manjši
28.
MERILNI SISTEMI d.o.o., Dupleška
cesta 93, 2000 Maribor
večji
29.
Kemiplas d.o.o., Dekani 3a, 6271
Dekani
manjši
30.
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
manjši
31.
TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430
Hrastnik
večji
32.
ISTRABENZ PLINI d.o.o., Bertoki,
Sermin 8A, 6000 Koper
večji
33.
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.,
Podnart 43, 4244 Podnart
večji
34.
ENOS – Energetika, d.o.o.,
Jesenice, cesta železarjev 8, 4270
Jesenice
35.
Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
večji
večji
Stran 4 od 7
Naslov – lokacija obrata
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Podnart 43,
4244 Podnart
JUTEKS, proizvodnja talnih
oblog d.o.o., Ložnica pri
Žalcu 53A, 3310 Žalec
Skladišče UNP Trbovlje,
Opekarna 28 A, 1420
Trbovlje
Kemiplas d.o.o., Dekani 3a,
6271 Dekani
ENERGETIKA LJUBLJANA,
d.o.o. Verovškova ulica 62,
1000 Ljubljana
TKI Hrastnik, d.d., Cesta 1.
maja 33, 1430 Hrastnik
Hrastnik
ISTRABENZ PLINI d.o.o.,
Plinarniška 1, 3000 Celje
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Podnart 43,
4244 Podnart
Koroška Bela
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve –
skladišče naftnih derivatov
Ortnek, Ortnek 9, 1316
Ortnek
Nov ali
obstoječi obrat
Številka zadeve
Vrsta odločbe ali
sklepa
Datum izdaje
obstoječi
35495-1/2013-11
odločba o
spremembi
okoljevarstvene
ga dovoljenja
26.8.2013
obstoječi
35415-12/2007-11
sklep o ustavitvi
postopka
8.10.2013
odločba o
spremembi
okoljevarstvene
ga dovoljenja
sklep o ustavitvi
postopka
obstoječi
35495-2/2013-10
obstoječi
35407-174/2006-171
in 35415-5/2006-30
nov
35492-4/2013-7
sklep o ustavitvi
postopka
29.11.2013
obstoječi
35415-3/2008-22
odločba o
zavrnitvi
zahtevka
29.11.2013
obstoječi
35415-6/2007-17
dovoljenje
7.1.2014
obstoječi
35495-3/2013-4
sklep o zavržbi
vloge za večjo
spremembo
22.1.2014
35495-1/2014-2
Odločba o
spremembi
veljavnosti
okoljevarstvene
ga dovoljenja
22.1.2014
obstoječi
18.10.2013
28.11.2013
dovoljenje
obstoječi
35492-1/2012-50
30.1.2014
odločba o
spremembi
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
36.
BUTAN PLIN, d.d., Verovškova
ulica 70
manjši
37.
KIK Kamnik d.o.o. – v stečaju,
Fužine 9, 1241 Kamnik
večji
38.
ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška
cesta 49, 2366 Muta
manjši
39.
ISTRABENZ PLINI d.o.o., Bertoki,
Sermin 8A, 6000 Koper
večji
40.
PETROL ENERGETIKA d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem
večji
41.
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov
d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica
manjši
42.
INTERINA d.o.o., Kotnikova 5, 1000
Ljubljana
večji
43.
PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana
večji
44.
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o., Verovškova
ulica 62, 1000 Ljubljana
večji
45.
Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
večji
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
Stran 5 od 7
Naslov – lokacija obrata
BUTAN PLIN, Polje 6/a,
6310 Izola
KIK Kamnik d.o.o. – v
stečaju, Fužine 9, 1241
Kamnik
ABRASIV MUTA d.o.o.,
Koroška cesta 49, 2366
Muta
ISTRABENZ PLINI d.o.o.,
Bertoki, Sermin 8A, 6000
Koper
PETROL ENERGETIKA
d.o.o., Poslovna enota
Štore, Železarska cesta 3,
3220 Štore
TKK Proizvodnja kemičnih
izdelkov d.o.o., Srpenica 1,
5224 Srpenica
INTERINA d.o.o., Skladišče
UNP Kozina, Kolodvorska
18, 6240 Kozina
PETROL, Slovenska
energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Skladišče goriv
Celje, Gaji 30, 3000 Celje
JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA
d.o.o., Verovškova ulica 62,
1000 Ljubljana
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve –
skladišče naftnih derivatov
Ortnek, Ortnek 9, 1316
Nov ali
obstoječi obrat
obstoječi
obstoječi
nov
obstoječi
obstoječi
obstoječi
obstoječi
obstoječi
obstoječi
obstoječi
Številka zadeve
Vrsta odločbe ali
sklepa
Datum izdaje
35495-2/2014-2
Odločba o
spremembi
veljavnosti
okoljevarstvene
ga dovoljenja
25.2.2014
35415-10/2010-3
sklep o ustavitvi
postopka
18.3.2014
35415-3/2010-3
sklep o ustavitvi
postopka
25.3.2014
35415-5/2007-14
dovoljenje
11.4.2014
35415-4/2009-15
dovoljenje
5.5.2014
35415-15/2007-24
dovoljenje
15.5.2014
35415-14/2007-17
dovoljenje
28.5.2014
35415-12/2006-22
dovoljenje
28.7.2014
35492-1/2014-14
dovoljenje
25.8.2014
35492-1/2012-64
delno dovoljenje
15.9.2014
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
Naslov – lokacija obrata
Nov ali
obstoječi obrat
Številka zadeve
Vrsta odločbe ali
sklepa
Datum izdaje
35415-23/2007-10
sklep o ustavitvi
postopka
3.10.2014
Ortnek
46.
SCT UNIVERZALGRAD d.o.o. – v
stečaju, Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana
47.
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.,
Podnart 43, 4244 Podnart
večji
48.
MERILNI SISTEMI d.o.o. Dupleška
cesta 93, 2000 maribor
večji
49.
ACRONI, d.o.o., Cesta Borisa
Kidriča 44, 4270 Jesenice
manjši
50.
FENOLIT d.d. sintetične smole in
mase, Breg pri Borovnici 22A, 1353
Borovnica
večji
51.
ISTRABENZ PLINI d.o.o., Bertoki,
Sermin 8A, 6000 Koper
manjši
52.
BIO GORIVA proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o. – v stečaju, Grajski
trg 21, 2327 Rače
manjši
53.
BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana,
Verovškova ulica 64a, 1000
Ljubljana
manjši
54.
Javno podjetje Energetika Maribor
d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000
Maribor
manjši
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
večji
Stran 6 od 7
Skladišče eksplozivov
Dobrava pri Črnučah,
Štajerska 81, 1231
Ljubljana - Črnuče
ATOTECH SLOVENIJA,
Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Podnart 43,
4244 Podnart
obstoječi
odločba o
spremembi
okoljevarstvene
ga dovoljenja
Odločba o
spremembi
veljavnosti
okoljevarstvene
ga dovoljenja
obstoječi
35495-3/2014-12
obstoječi
35495-4/2014-2
obstoječi
35415-2/2006-8
dovoljenje
9.12.2014
obstoječi
35407-9/2006-58
dopolnilno
dovoljenje
10.12.2014
obstoječi
35415-11/2007-14
sklep o ustavitvi
postopka
11.12.2014
nov
35415-6/2010-6
sklep o ustavitvi
postopka
11.12.2014
BUTAN PLIN, d.d., Polje 6a,
6310 Izola
obstoječi
35495-6/2014-6
Javno podjetje Energetika
Maribor d.o.o., Jadranska
cesta 28, 2000 Maribor
obstoječi
35495-9/2014-2
Skladišče UNP Trbovlje
Opekarna 28 A, 1420
Trbovlje
ACRONI, d.o.o., Cesta
Borisa Kidriča 44, 4270
Jesenice
FENOLIT d.d. sintetične
smole in mase, Breg pri
Borovnici 22A, 1353
Borovnica
ISTRABENZ PLINI d.o.o.,
ulica heroja Starihe 24,
8340 Črnomelj
BIO GORIVA proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o. – v
stečaju, Grajski trg 21, 2327
Rače
sklep o zavržbi
vloge za
spremembo
Odločba o
spremembi
veljavnosti
okoljevarstvene
9.10.2014
20.10.2014
12.12.2014
19.12.2014
Zap.
št.
Ime, naslov upravljavca
Vir tveganja
Naslov – lokacija obrata
Nov ali
obstoječi obrat
Številka zadeve
Vrsta odločbe ali
sklepa
Datum izdaje
ga dovoljenja
TALUM ALUMINIJ d.o.o.,
Tovarniška 10, 2325
Kidričevo
CINKARNA, Metalurško
kemična industrija Celje,
d.d., Kidričeva 26, 3301
Celje
MELAMIN kemična tovarna
d.d. Kočevje, Tomšičeva 2,
1330 Kočevje
PETROL, Slovenska
energetska družba, d.d.,
Ljubljana, skladišče goriv
Rače, Turnerjeva ulica 24,
2313 Fram
ISTRABENZ PLINI d.o.o.,
Dolinska nm, 6000 Koper
55.
TALUM ALUMINIJ d.o.o.,
Tovarniška 10, 2325 Kidričevo
večji
56.
CINKARNA, Metalurško kemična
industrija Celje, d.d., Kidričeva 26,
3301 Celje
manjši
57.
MELAMIN kemična tovarna d.d.
Kočevje, Tomšičeva 9, 1330
Kočevje
večji
58.
PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana
večji
59.
ISTRABENZ PLINI d.o.o., Bertoki,
Semin 8A, 6000 Koper
manjši
60.
ENOS, d.d. Jesenice, Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice
večji
Koroška Bela
obstoječi
61.
EUROSOL, d.o.o., Jesenice, Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice
manjši
EUROSOL, d.o.o.,
Jesenice, Cesta železarjev
8, 4270 Jesenice
obstoječi
SEVESO odlocbe 04marec 2015.doc
Stran 7 od 7
obstoječi
35415-2/2007-12
dovoljenje
14.1.2015
obstoječi
35415-22/2006-12
dovoljenje
4.2.2015
obstoječi
35415-23/2006-13
dovoljenje
18.2.2015
obstoječi
35415-9/2006-18
dovoljenje
19.2.2015
obstoječi
35415-10/2007-16
35495-1/2015-4
35495-7/2014-8
sklep o ustavitvi
postopka
sklep o zavržbi
vloge za
spremembo
odločba o
spremembi
okoljevarstvene
ga dovoljenja
20.2.2015
25.2.2015
27.2.2015