osebje-šole

Comments

Transcription

osebje-šole
VODSTVO ŠOLE
Ime in priimek
Tomaž Balderman
Janja Sršen
Elektronski naslov
Ravnatelj
[email protected]
Pomočnica ravnatelja
[email protected]
SVETOVALNA DELAVKA
Ime in priimek
Saša Pesrl
Elektronski naslov
Šolska svetovalna delavka
[email protected]
SPECIALNI PEDAGOG
Ime in priimek
Lea Krfogec
Elektronski naslov
Specialna pedagoginja
[email protected]
UČITELJI
E - pošta
Ime in priimek Predmet
Knific Katja
Elektronski naslov
geografija
[email protected]
Miha Palovšnik
športna vzgoja
miha[email protected]
Lavtar Petra
športna vzgoja
[email protected]
glasbena vzgoja
[email protected]
angleščina
[email protected]
Anja Hočevar
razredni pouk
[email protected]
Resnik Maja
razredni pouk
[email protected]
Čarman Aleš
likovna vzgoja
[email protected]
Fajfar Erna
tehnika, fizika
[email protected]
Eva Traven
slovenščina
[email protected]
Demšar Simon
angleščina
[email protected]
Gramc Zupan Irena
angleščina
[email protected]
računalništvo
[email protected]
Vodopivec Branka
slovenščina
[email protected]
Jušič Sandra
slovenščina
[email protected]
razredni pouk
[email protected]
biologija, gospodinjstvo
[email protected]
Norčič Miša
razredni pouk
[email protected]
Papov Mateja
razredni pouk
[email protected]
kemija, biologija
[email protected]
Bitežnik Stanislav
Bogataj Maruša
Orehar Boštjan
Leben Olga
Murovec Marija
Perčič Košir Katja
Plevnik Irena
matematika
[email protected]
Seč Gabrijela
matematika, tehnika
[email protected]
Dolenc Mojca
razredni pouk
[email protected]
Pintar Polona
razredni pouk
[email protected]
Matjaž Pelko
zgodovina
Volčjak Mira
druga učiteljica
[email protected]
Vreček Šavs Simona
razredni pouk
[email protected]
Vrtač Pičman Anita
razredni pouk
[email protected]
Zdjelar Milanka
razredni pouk
[email protected]
Mugerli Ksenija
razredni pouk
[email protected]
Skumavc Nuša
razredni pouk
[email protected]
Eva Puhar Račič
podaljšano bivanje
[email protected]
Andreja Zalokar
podaljšano bivanje
[email protected]
OSTALI DELAVCI ŠOLE
VESNA BOŠTAR
tajnica
[email protected]
ZELNIK POLONA
računovodstvo
[email protected]
PLEVEL MAJA
računovodstvo
[email protected]
ZDEŠAR EDO
hišnik
ANČIMER ANKA
kuharica
WEISSEISEN SANDI
kuhar
ČIMŽAR LJUBA
kuharica
BALANTIČ IRENA
čistilka
ILIČIĆ SLAVICA
čistilka
LEA IORI
čistilka
KVEDER GRETA
čistilka
REDŽEMATOVIČ BAHRIJA
čistilka
ZEFAJ VIOLETA
čistilka