UPORABNA NEMŠČINA OSNOVE KONVERZACIJE

Comments

Transcription

UPORABNA NEMŠČINA OSNOVE KONVERZACIJE
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Program je namenjen brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti
znanje nemškega jezika za učinkovitejši nastop na trgu dela.
Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj
organizira program
INFORMACIJE:
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
IN KULTURO ČRNOMELJ
Ul. Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj
Tel: 07/ 30 61 390, 30 61 384
e-naslov: [email protected]
spletna stran: www.zik-crnomelj.eu
UPORABNA NEMŠČINA
OSNOVE KONVERZACIJE
NAMEN:
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:
Program omogoča spoznavanje osnov nemškega jezika za
Program bo potekal od septembra do decembra 2015, enkrat
brezposelne osebe, ki načrtujejo poiskati delo v nemško
govorečih deželah.
VSEBINA:
tedensko po dve uri, v Črnomlju in Metliki.
POGOJI ZA VKLJUČITEV:
Začetni tečaj je namenjen udeležencem brez predznanja,
Program zajema naslednje vsebine:
obnovitveni in nadaljevalni tečaj pa je namenjen udeležencem, ki
Osebna predstavitev
imajo osnovno znanje nemščine.
Pridobivanje osnovnih informacij (glede poti, namestitve
V izobraževanje brezposelno osebo napoti svetovalec na uradu
in delovnih pogojev)
za delo. Pred začetkom izobraževanja se kandidati udeležijo še
Seznanitev s spletnimi slovarji in prevajalniki
svetovanja na ZIK Črnomelj
Učenje poteka ob uporabi sodobnih metod in tehnik poučevanja.
Udeleženci ob zaključku prejmejo potrdilo, na katerem so
zapisane obravnavane vsebine.
FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA
Program je za udeležence brezplačen. Morebitne potne stroške
sofinancira ZRSZ.
TRAJANJE PROGRAMA:
Program obsega 30 ur.

Similar documents