1. S kolikšno silo pritiska zrak na ploskev 1m , če je zračni tlak 10N m

Comments

Transcription

1. S kolikšno silo pritiska zrak na ploskev 1m , če je zračni tlak 10N m
1.
2.
3.
4.
S kolikšno silo pritiska zrak na ploskev 1m2, če je zračni tlak 10 N⁄m2 ?
Podplat in peta ženskega čevlja imata površino okrog 15 cm2. S kolikšnim tlakom pritiska na
vodoravna tla 60 kg težka ženska, če stoji na obeh nogah?
10-kilogramska krogla leži na vodoravnih tleh. Kolikšna je površina stične ploskve krogle in
tal, če pritiska krogla na tla s tlakom 2O bar?
Čevljar pritiska na držalo šila s silo 20N. Kolikšen je tlak pod konico šila, če je njena površina
5∙10-4 cm2?
5. V parnem kotlu je tlak za 10 barov večji kot zračni tlak. Kolikšna sila deluje na krožni pokrov
varnostne zaklopke, ki ima premer 4cm?
6. Otrok z maso 20 kg in površino stopal 80cm2 in odrasla oseba z maso 90 kg in površino
stopal 400 2 stojita na snegu. Izračunajte, pod katerim je večji tlak.
7. Lesena kocka s stranico 20 cm in gostoto 0,8 g/cm3 leži na tleh. S kolikšnim tlakom pritiska
na tla? Kolikšna je stranica svinčene kocke, ki pritiska na tla z enakim tlakom? Gostota
svinca je 11,35 g/cm3.
8. Bat premera 1,0 cm pritisnemo s silo 100 N. Bat je s cevjo povezan z batom premera 10 cm.
Kolikšno silo zadrži drugi bat? Za koliko se premakne drugi bat, če se prvi premakne za 10
cm?
9. Hidravlična stiskalnica ima manjši bat s prerezom 5 cm2 in večji bat s prerezom 1 m2. S
kolikšno silo pritiska večji bat navzgor, če manjši bat pritiskamo s silo 50 N?
10. Hidravlična zavora (slika) ima dva bata, enega s prerezom S1 = 1 cm2, drugega pa s S2 = 5
cm2. S kolikšno silo F1, moramo potiskati zavorni pedal, da bat S2, pritiska na zavoro s silo F2
= 500 N?