elementarnih glasbenih sposobnosti za vpis v 1

Comments

Transcription

elementarnih glasbenih sposobnosti za vpis v 1
PRIJAVNICA K OPRAVLJANJU PREIZKUSA
ELEMENTARNIH GLASBENIH SPOSOBNOSTI
ZA VPIS V 1. RAZRED GLASBENE ŠOLE
M
Ž
(spol - označi črko)
(ime in priimek)
rojen/-a
kraj
država
državljanstvo
prebivališče
občina
telefon
E - pošta
V šolskem letu 2015/2016 se želim vpisati v program:
(instrument)
Prijavljam se na sprejemni preizkus, ki bo v sredo 20.maja 2015.
(podpis)
Prijavnico pošljite na naslov: GLASBENA ŠOLA NAZARJE, ZADREČKA CESTA 37, 3331 NAZARJE najkasneje do torka, 12. maja 2015.
Potrdilo o prijavi na preizkus nadarjenosti boste prejeli najkasneje do ponedeljka 18. maja 2015.
IZPOLNI ŠOLA
POTRDILO O PRIJAVI K PREIZKUSU NADARJENOSTI
Kandidat/-ka
rojen/-a
je prijavljen/-a na preizkus glasbene nadarjenosti dne
20.5.2015 na Glasbeni šoli Nazarje
Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje.
Preizkus bo potekal v učilnici št.
Prijava ima št.
Datum
ob
uri.
.
Ravnatelj
Jernej Marinšek, prof.