Oblikovanje vseh vrst tiskovin in spletnih strani

Comments

Transcription

Oblikovanje vseh vrst tiskovin in spletnih strani
OGT, Breda Pivko s.p.
Cesta v Rožno dolino 9
1000 Ljubljana
Grafično in spletno
oblikovanje
Breda Pivko
T 041 975 059
E [email protected]
I www.oblikovanje.eu
celostna grafična podoba
gotip, vizitka, dopis, ovojnica
knjiga, zbornik
revija, časopis
katalog, prospekt
voščilnica, letak, zgibanka, plakat, obrazec
oblikovanje vseh vrst tiskovin
izdelava spletnih strani
grafična podoba spletne strani
spletna vizitka